söndag 25 september 2016

Svar till Hanna Brus om hållningen och smärta

Hanna Brus begår samma misstag som en majoritet gör när de studerar hållning, det är att titta på vad som är normalt, friska patienter. Det vill säg en frånvaro av smärta och inte till de vilka har smärtor i rörelseorganen, vanligtvis smärtor av en kronisk natur. Det finns förvisso all anledning att se till det normala, i de fallen som en kontrollgrupp och som en modell över vad som är en normalitet till sin motorik och rörelsemönster.

Hur smärtor, framför allt långvariga och kroniska smärtor påverkar muskel-led komplexet, samt rörelsemönster och motoriken är i sig är långt ifrån okänt. Det är vad en rörelseanalys och en smärtdiagnos är, i de fallen går det att se vad Hanna missar, som inte är friskt utan skadat. Det vill säga att se till de skador som orsakar smärtor från rörelseorganen, perifera skador som av en central natur.


Att påstå att hållningen inte skulle vara orsak till smärta och därmed inte bevisat som en kausalitet till smärta, det är att enbart felvända problematiken. Det är inte hållningen i sig som forskare ser till, utan det är hur hållningen ändras utefter den smärta patienten upplever. Det vill säga en förändrad postural aktivitet och därmed en förändrad aktivering och en förändrad muskelfunktion, där belastningen på muskel-ledkomplexet förändras och därmed en smärta ur den förändrade funktionen, en dysfunktion.


Känner man till det rent basala inom biomekanik, motorik, neurofysiologi och central aktivering av rörelser och rörelsemönster, framstår det som betydligt mer begripligt med förändringar i den posturala hållningen i förhållande till smärta och gör det möjligt att ställa en funktionsdiagnos över smärtan dess orsaker och ta fram en kausal diagnos samt en riktig behandlingsstrategi för patienten, individuellt.

The Sensorimotor System, Part I: The
Physiologic Basis of Functional Joint
Stability

Bryan L. Riemann; Scott M. Lephart
Journal of Athletic Training 2002;37(1):71–79

Breathing Movements: The Synkinesis of Respiration with Looking Up and Down
Karel Lewit, Meinhard Berger, Gerhard Holzmüller & Silvia Lechner-Steinleitner

Journal of Musculoskeletal Pain
Volume 5, 1997 - Issue 4 

Effectiveness of trigger point dry needling for
multiple body regions: a systematic review

Robert Boyles, Rebecca Fowler, Derek Ramsey & Erin Burrows

(2015) Effectiveness of trigger point dry needling for multiple body regions: a
systematic review, Journal of Manual & Manipulative Therapy, 23:5, 276-293, DOI:
10.1179/2042618615Y.0000000014

Effects on the fusimotor-muscle spindle system induced
by intramuscular injections of hypertonic saline

Johan Thunberg Milos Ljubisavljevic
Mats Djupsjöbacka Håkan Johansson

Exp Brain Res (2002) 142:319–326
DOI 10.1007/s00221-001-0941-4

Uncovering the biochemical milieu of myofascial
trigger points using in vivo microdialysis:
An application of muscle pain concepts to
myofascial pain syndrome

Jay P. Shah, MD, Elizabeth A. Gilliams, BA
Received 8 April 2008; received in revised form 27 May 2008; accepted 3 June 2008

Diagnosis and classification of chronic low backpain disorders:
Maladaptive movement and motor control impairments as
underlying mechanism

Peter O’Sullivan

Manual Therapy 10 (2005) 242–255

onsdag 17 augusti 2016

Vi har ett riktat informationskrig mot oss som medborgare


I DN 2016-08-06, deltog Rolf Ekéus som en av underskrivarna till artikeln; ”Terrorismen större hot mot Sverige än Ryssland
När det gäller Ryssland och ursäktarna, bland annat just Rolf Ekéus. Innebörden i vad han säger i en dialog med Peter Pomerantsev under ett seminarium på Axess, är det rakt motsatta. Ryssland är ett hot mot både Sverige och Europa, när ambassadör Rogozin har tillåtits sabotera hela det samarbetet som förelåg mellan Ryssland och Nato (Nato-Russia Council). Enligt Ekéus har Ryssland mycket noga planerat och saboterat hela det samarbete som förelåg mellan Nato och Ryssland, ett samarbete vilket bidrog till ett stabilare och säkrare Europa, så varför sedan påstå att Ryssland är missförstått i sin politik mot oss i Europa och USA?De måste ställa hoten mot varandra, enbart för att kunna minimera den hotbild som vi har från Ryssland och lägga skuldfrågan på något helt annat, som Nato, Europa och USA.

Ett observandum är att Ekéus även tar upp frågan om Gazprom, han anser att företaget är ett av Moskvas vapen mot oss och givetvis mot andra förstås. Det är Gazprom som är tänkt att fortsätta med att bygga gasledningar i Östersjön med Slite som bas. Gazprom kommer troligen bygga den nya gasledningen genom Turkiet fram till gränsen för Europa, Turkstream, om Ryssland och Turkiet kommer överens.
De nyttiga idioterna får konsekvent ett fördelaktigare medieutrymme än vad förespråkarna för ett medlemskap i Nato och ett starkt försvar får, där en stor del av deras genomslag i media kan förklaras av, att de är namnkunniga, att de anses vara ledande auktoriteter på sina områden och får därmed utan något större motstånd lansera sina overifierade påståenden om Nato, tala mot fördelarna med ett starkt offensivt försvar och inte minst det konspirationsteoretiska om det inringade och förfördelade Ryssland.

I ärlighetens namn tillåts de att direkt äventyra svenska soldaters liv med sina uttalanden och vår nationella säkerhet, de kan knappast tro  på sina teser själva, när de bevisligen säger emot sig själva. Det är dags att på ett betydligt tydligare och bättre sätt, ta situationen med Ryssland, vår nationella säkerhet och frågan om Nato, på det allvar som krävs av den mycket allvarliga situation vi har mot Ryssland.

[Tidigare i bloggen om Rysk desinformation och hybridkrig] [ltz] [Kkrva] [GP] [AXESS] [Natoutredningen]

onsdag 20 juli 2016

Förortskalifaten, en socioekonomisk situation

Helt apropå artikeln av Jonas Andersson i Expressen. "Därför växer förortskalifaten fram"

Bra uppfattat av den situation som råder i våra förorter, i de så kallade förortskalifaten och varför det blev som det blev. De socioekonomiska faktorerna är en bidragande orsak, men kan inte vara den gångbara ursäkten. Däremot kan lagboken komma att avgöra skillnaden i utfallet av den rådande konflikten med de förorterna och samhället i övrigt, när det är den som kan och ska jämka mellan oss i ett fungerande samhälle. Även om de vilka kommer som nya från andra kulturer och inte alltid förstår varför det är på ett visst sätt ur ett kulturellt perspektiv, de kan mycket väl förstå att det är den svenska rättsordningen och de principerna som gäller och vad det innebär att bryta mot dessa. Där är det ingen skillnad mellan kultur och religion, eller innehållet. Det vi alla ska veta, det är den svenska rättsordningen och de principer som medföljer den demokrati vi har och att det är de vilka gäller, bryter man mot dessa blir det konsekvenser där är det ingen skillnad mellan olika länder, religioner och kulturer. Inför lagen ska vi alla vara lika, oberoende av religion, kultur och kön.

De vilka bor i dessa förorter och under dessa förhållanden, de är med största sannolikhet fullt medvetna över vad jag säger och ställer troligen upp bakom detta, förutom ett fåtal vilka bryter mot detta till förfång för alla. Inte bara för alla i förorterna men i samhället som stort, när det helt i onödan uppstår parallella samhällen. Att samhället abdikerar sitt ansvar och överger alla de människor vilka behöver allt det stöd de kan få, det är inte och kommer aldrig att kunna vara en gångbar lösning.

Att samhället abdikerar sitt samhällsansvar löser inte problematiken, även det är till förfång för alla de människor vilka ser förorterna som sitt hem och ett svek mot dessa. Samtidigt kommer det enbart att fördjupa den splittring vi ser och öka på den socioekonomiska problematiken för de boende med ytterligare marginalisering från samhället.
Ytterst är det fråga om hur vi vill att vårat samhälle ska vara, ska vi även bygga murar runt våra förorter. På samma sätt som vi nu inom Europa bygger nya murar, mot vår omgivning i tron att det skyddar oss när det lika gärna kan vara ett resultat innanför våra egna murar.

lördag 21 maj 2016

Dessinformation och hybridkrig mot Sverige

Det borde egentligen inte vara svårt med förståelsen och insikten över det pågående hybridkrig vi utsätts för redan idag, där det är Moskva som ligger bakom som finansiär och orkestrerar mycket av de aktiviteter som sker. Inte enbart mot Nato och Europa förstås, men även mer direkt riktade mot oss. Syftet från Moskva är att destabilisera Sverige som nation och därmed slå ut vår förmåga till motstånd både politiskt som militärt, det är tack vare det strategiska läge vi har i Östersjön och Baltikum när vi är porten till Baltikum och Centraleuropa. Att så sker utgör i sig ingen större nyhet när det har varit en del av den ryska militärstrategiska doktrinen under en lång tid, men det har helt klart och markant ökat i frekvens under de senaste åren och definitivt mer aggressivt. Som att öva inflygningar med kärnvapen mot Sverige, Stockholm, Värnamo, utökade ekonomiska intressen i Gotlands hamnar (Slite, NordStream), blockering av utläggningen av NordBalt, kabeln mellan Sverige och Baltikum. Kabeln mellan Sverige och Baltikum är för att trygga energiförsörjning till de baltiska staterna, för att minska beroendet av grannen i öster, Ryssland. Den utläggningen stördes allvarligt medelst militära enheter och medel.

Hybridkrig innebär även stöd till olika organisationer, här i formen av stöd till bland annat högerextrema webbplatser och organisationer som det nazistiska Nordfront, en paraplyorganisation för bland annat Nordiska Motståndsrörelsen, samt då även för Svenska Motståndsrörelsen. Det är nazistorganisationer som erhåller både medel samt paramilitär träning i Ryssland. Det kan givetvis inte ske utan de ryska myndigheternas insatser och givetvis då med den ryska statsmaktens goda minne. Russimperia (RID) som styrs av rustningsminister och biträdande premiärminister Rogozin, vilken har stått som arrangör för denna militära träning. Där har även den ryske fascisten Alexander Dugin har haft en hel del med upplägget att göra. Samtidigt är de mer än villiga att stå andra extrema rörelser till buds, som antifascisterna och den sidan av den autonoma vänsterrörelsen, eller andra vänstersekter som kan vara aktuella. Målet är dessutom på inget sätt okänt, när det inte enbart är en destabilisering av Sverige, men även av hela Europa och där se till att Nato inte ska kunna verka inom västsfären.

Vad kan vi förvänta oss av ett allt mer aggressivt Ryssland? Se bara till hur det blev i Ukraina, med en olaga annektering av Krim och kriget mot Georgien, samt även på utvecklingen i Syrien sedan den ryska interventionen. På den syriska arenan ser det mer ut som ett aktivt stöd för IS/Daesh och ett återupprättandet av Assad. Troligen är det den modellen vi kommer att se ta form och utvecklas ytterligare i vår närtid och mer direkt i vårat närområde.
Vad som inte framkommer på ett adekvat och tydligt sätt i reportage om kriget i Östra Ukraina, där det sällan är synliga och direkta konfrontationer mellan den ryska reguljära armén och den ukrainska, vilket på inget sätt innebär att de inte finns. Vad som syns är de så kallade rebellerna eller separatisterna, proxykrigarna, dock inte vad som egentligen sker på djupet. Vad som inte framkommer är hur det egentliga arbetet från de ryska styrkorna bedrivs, hur de understödjer och ligger bakom kriget och därmed hur det förs. Utan förekomsten av dessa specialstyrkor (SOF, Specal Operations Forces) som stöd, skulle det inte ta lång tid för de ukrainska styrkorna att slå ut och ned motståndet.

(Övre och undre bilden; Ryska SOF, Specal Operations Forces i Ukraina)

Enligt ÖB angrips nu Sverige allt mer konsekvent av Ryssland med det som numera kallas för hybridkrig, de metoder som blev mer allmänt kända under anfallskriget mot Ukraina, där är det inte minst desinformation och planterade falska uppgifter i media, som utgör en väsentlig del av krigföringen. Likväl som direkta intrång i datanät hos myndigheter och företag, vilket håller på att bli vardag, men även att ställa till med en social oro via olika grupperingar som stöds aktivt med både träning och eventuellt finansiering samt med ett bakomliggande stöd från diversionsstyrkor (SOF). Ett proxykrig.
"Rands scenario visar att Nato behöver stöd av Sverige för att kunna försvara de baltiska länderna effektivt. Det temat har också tidigare studier haft, men inte så här konkret."

Det visar även på att krigsrisken ökar markant när Ryssland ökar spänningen mot Baltikum, med det i åtanke kommer delar av Sverige att behövas för att både kunna slå mot- som förhindra att svensk mark kan användas till ett försvar av Baltikum. Det påvisar även det ökade intresset för Sverige, från
den ryska sidan och belyser anledningen till att de för ett riktat hybridkrig mot oss.


Följderna av det får återverkningar även över hur den svenska regeringen bedriver sin flyktingpolitik som inte är direkt human och pro mänskliga rättigheter, om vi ser till det mer praktiska handhavandet och hur det ser ut i praktiken. Det sker samtidigt med det ryska engagemanget i Syrien, där de med bombmattor över civila områden stänger inne runt 600 000 personer och mer än halva befolkningen är interna flyktingar. Trotts detta sägs mycket litet om denna allvarliga situation som Ryssland varit behjälplig att utlösa, än mindre vill de något annat än att inrätta ett eget separatistiskt andrum för Sverige utan ansvarstagande för situationen. Det är den politiken som är det riktiga hotet mot vår och Europas stabilitet och inte flyktingarna i sig. Samtidigt förtränger de även hur hotbilden ser ut här hemma och stödjer i praktiken densamma verksamhet som de högerextrema under Nordfront och från SMR, organisationer vilka har stöd från Moskva för sina aktiviteter.
Det innebär ur en rent praktisk synvinkel ett stöd för den politik och ideologi som Ryssland står för, den politiken är mycket uppenbar både i Ukraina som i Syrien. Där finns egentligen inget eldupphör, stilleståndet skulle inte gälla en krigföringen mot terrorister. I Syrien är alla som inte är för regimen att betrakta som terrorister, vilket därmed innebär att ingen behöver beakta avtalet. Därmed kan anfallen och bombningarna av civila fortsätta utan något egentligt avbrott, vilket även har visat sig vara fallet.

Rysslands bombmattor är riktade mot civila i Syrien enligt människorättsorganisationer på plats, civila skulle alltså enligt Moskva vara exkluderade från det så kallade avtalet om eldupphör, i så fall vilket eldupphör kan man fråga sig? På vilket sätt skulle detta förfarande minska på flyktingströmmarna till Europa, den press och splittring vi därmed erfar inom unionen? Det ser snarare ut som en aktiv politik att skapa flyktingströmmar, där både sjukhus och det övriga civilsamhället medvetet utsätts för de ryska bombningarna och därmed drivs mot Turkiet och Grekland för att uppnå sitt mål.
De ryska aktiviteterna i Syrien måste med nödvändighet även ses som ett led och en del av den destabilisering som sker av Europa, när sakförhållanden i det kriget får dessa massiva flyktingströmmar och en intern destabilisering av Europa som resultat.

Ryssland arbetar även aktivt med digitala metoder, både desinformation via media och mer direkt via försök att störa ut webbplattformar som andra plattformar för vård och det övriga civilsamhället vilka är av intresse för ett krig mot ett informationssamhälle som Sverige och Europa.

Det förekommer riktade cyberattacker mot svenska intressen, varav ett är spårat till ryska kapade datornät (botnet). Därmed kommer utredningen att ta stopp när den inte har stora chanser att komma åt några loggar från de aktuella ryska internetoperatörerna, eller få tillgång till de enskilda datorers loggar som ingick i nätverket av kapade datorer. Däremot borde storleken och omfattningen av attacken säga betydligt mer, när det krävde en statsmakts resurser att genomföra.
Att inte följa de riktlinjer som MSB har är att betrakta som samhällsfarligt, de webbplatser och internetoperatörer som inte gör detta borde absolut upplysas över vad de har att göra som ansvarstagande operatörer för vår infrastruktur.

Hos de vilka förespråkar ett fjärmande från Nato och ursäktar det ryska agerandet direkt i vårat närområde, hos dessa är det betydligt viktigare med att peka på ”föreställningen om vad som pågår, än vad som är egentliga fakta”. Det är ett agerande som hjälper Rysslands agerande i vårat närområde och mot svenska intressen.
Tror att det absolut kan vara möjligt med avseende på hur Sven Hirdman med flera agerar, som Pierre Schori (s). Med avseende på utvecklingen i Ryssland och inte mins i Östersjöområdet och på Baltikum, är det nödvändigt att studera de influenser som utövas från Ryssland och hur.
Deras agerande påverkar politiker och höga tjänstemän inom Sverige, EU och Europa, inte minst där deras beslutsfattande och vad de säger offentligt måste beaktas. Men det måste finnas konkreta bevis för detta, i varje enskilt fall får det inte föreligga några tveksamheter över vad som faktiskt föreligger.

Den amerikanska närvaron i Östersjön och på Baltikum, blir mycket uppenbar med tanke på den mycket markanta ryska aggressionen runt Östersjön och Baltikum. Där inte minst till det olagliga kriget och annektering av Krim som föreligger från Ryssland, då vore det synnerligen udda om Nato och USA inte skulle reagera mot den typen av aggression mot den Europeiska försvars- och säkerhetsordning som är antagen, även av Ryssland.

Referensmaterial:
http://www.dn.se/nyheter/sverige/natoflyg-till-svenska-baser-vid-rysk-attack-1/

http://www.dn.se/nyheter/sverige/ingmar-neveus-propagandans-syfte-ar-att-sa-ett-fro-av-tvivel/

http://www.dn.se/nyheter/sverige/hemlig-grupp-ska-mota-ryskt-informationskrig/

http://www.sydsvenskan.se/sverige/ob-varnar-for-rysslands-hybridkrig/

http://www.expressen.se/ledare/sakine-madon/vanstern-hycklar-om-invandringen/

http://www.proletaren.se/utrikes-mellanostern/ar-det-putins-fel-att-valdet-i-syrien-okar

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/syria/12153919/A-ceasefire-war-criminals-dont-have-to-observe.html

http://www.middleeasteye.net/news/world-powers-agree-cessation-hostilities-syria-1455462038

http://www.rand.org/pubs/research_reports/RR1253.html

http://www.dn.se/nyheter/sverige/risk-att-putin-slapper-igenom-flyktingar-till-finland-och-baltikum/

http://yle.fi/uutiset/officials_see_signs_of_hybrid_warfare_in_migrant_crisis/8672574

http://www.prospectmagazine.co.uk/features/rolling-back-freedom

http://understandingwar.org/report/putins-information-warfare-ukraine-soviet-origins-russias-hybrid-warfare

http://cornucopia.cornubot.se/2016/03/rapport-lardomar-fran-rysk-ukrainska.html

http://www.dn.se/kultur-noje/kulturdebatt/trump-och-putin-skapar-en-varld-utan-sanning/

http://www.dn.se/nyheter/sverige/sapo-varnar-for-ryskt-psykologiskt-krig-tiotal-agenter-pa-svensk-mark/

http://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/29338-russia-in-ukraine-the-greatest-challenge-to-the-european-security-order

https://www.washingtonpost.com/opinions/russias-influence-in-western-elections/2016/04/08/b427602a-fcf1-11e5-886f-a037dba38301_story.html

http://www.helahalsingland.se/opinion/ledare/forfalskat-brev-fran-daesh-riktat-mot-svenska-regeringen

http://svenska.yle.fi/artikel/2016/04/08/fler-amerikanska-soldater-vantat-ska-skydda-baltikum

http://www.hd.se/nyheter/sverige/2016/04/09/oresundstunneln-dodsfalla-for-flyktingar/

http://natobloggen.se/2016/04/06/lever-sven-hirdman-i-ett-alternativt-universum/

http://www.svd.se/sveriges-sakerhetspolitik-ar-alltfor-oklar/om/svenska-natodebatten

http://www.sydsvenskan.se/sverige/ob-varnar-for-rysslands-hybridkrig/

http://anton-shekhovtsov.blogspot.se/2015/09/russian-fascist-militants-give-money-to.html

http://www.diplomaatia.ee/en/article/the-challenge-of-russias-anti-western-information-warfare/

http://www.ecfr.eu/publications/summary/what_does_ukraine_think3026

https://www.academia.edu/8249892/Putins_Brain_on_Aleksandr_Dugin_

http://www.themoscowtimes.com/article/565962.html

http://www.svd.se/medial-krigforing-en-rysk-paradgren

http://www.amnestypress.se/artiklar/reportage/25862/rysslandsdagarna-kreml-utnyttjar-nationalism-att-a/

https://www.aldrimer.no/sweden-issued-cyber-attack-alert-as-its-air-traffic-reeled/

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article22618631.ab

http://kkrva.se/vad-vi-kan-lara-oss-av-en-rysk-medierapport/

http://www.dn.se/nyheter/sverige/nato-experter-ryssland-kan-latt-inta-gotland/

http://natobloggen.se/2016/04/22/en-marklig-dag-pa-ui/

http://tass.ru/en/world/873391

http://www.interpretermag.com/russias-secret-army-in-ukraine/

http://www.svd.se/medial-krigforing-en-rysk-paradgren

http://www.vox.com/2016/5/4/11591172/russia-baltics-nato

http://rbth.com/politics/2015/05/13/boris_nemtsov_allies_publish_report_on_russian_military_role_in_ukra_45981.html

http://rbth.com/news/2015/08/27/ukraine_alleges_presence_of_two_russian_army_corps_up_to_35000_troops_in_48804.html

http://www.vox.com/2016/5/4/11591172/russia-baltics-nato

https://www.youtube.com/watch?v=JaI0ni2OSnQ

https://natoutredningen.se/syfte-utredningsplan/

http://computersweden.idg.se/2.33337/1.512839/stora-sakerhetsbrister-i-sjukvarden

http://www.svd.se/natogeneral-karnvapen-i-sverige-skramselpropaganda

http://putinslogner.story.aftonbladet.se/chapter/putins-troll-hjalper-sveriges-ultrahoger/

https://www.youtube.com/watch?v=eU0kuHI6lNg

http://www.atlanticcouncil.org/publications/reports/hiding-in-plain-sight-putin-s-war-in-ukraine-and-boris-nemtsov-s-putin-war

http://www.atlanticcouncil.org/publications/reports/hiding-in-plain-sight-putin-s-war-in-ukraine-and-boris-nemtsov-s-putin-war

http://www.atlanticcouncil.org/publications/reports/hiding-in-plain-sight-putin-s-war-in-ukraine-and-boris-nemtsov-s-putin-war

http://imrussia.org/en/news/2263-reports-on-russias-war-in-ukraine-are-presented-in-washington-dc

http://www.hd.se/2016-05-07/ingen-serios-person-tror-att-ryssland-ska-anfalla-sverige

http://www.axess.se/Tv/program.aspx?id=4832

http://www.svd.se/oka-forsvarets-resurser-kraftigt

https://informnapalm.org/en/professional-russian-army-in-ukraine-database-and-visualisation/

https://www.youtube.com/watch?v=KwZZFuiiQ2I

http://www.li.com/events/the-menace-of-unreality-combatting-russian-disinformation-in-the-21st-century

http://www.fiia.fi/en/publication/588/fog_of_falsehood/

söndag 10 januari 2016

Sverige och regeringen vill ha andrum, flyktingar och migranter har inget andrum

Vilka behöver egentligen ett andrum, tror knappast att det är vi som behöver andrum och nedlåsta gränser. Johanna Jönsson (C), utrycker det på absolut det bästa sättet och det kommer ett längre citat nedanför videon.

 

"Redan måndag 4 januari tänker regeringen införa id-krav på alla bussar, tåg och båtar in i Sverige. Förutom att åtgärden i sig är vidrig, då den syftar till att hindra människor utan giltiga id-handlingar från att söka skydd i Sverige, så finns det en rad gigantiska frågetecken kring hur det här rent praktiskt ska gå till. Här kommer några som jag tänkt på: - På de flesta färjeterminaler finns det redan ordentliga system för att kolla biljetter innan man går ombord, det gör det något lättare att även kontrollera id. Men hur ska ett sådant system kunna byggas för alla bussar och tåg med olika hållplatser längs vägen? Ska varje busschaufför och tågvärd kolla folks id, såsom man kollar biljetter? Hur ska de lära sig att skilja på ett falskt och äkta pass? Hur ska de veta om ett temporärt pass, ofta en utskriven A4, har rätt stämplar? - Regeringen har sagt att det ska räcka med ett id där namn och bild finns. Redan när jag gick på högstadiet hade jag klasskompisar som fixade falska svenska leg, som sedan användes för att bland annat komma in på krogen. Hur ska busschaufförer och tågkontrollanter kunna se skillnad? Hur ska de kunna veta hur olika leg ser ut i olika länder, ofta på främmande språk? - Vad händer om personer visar id och på så vis tillåts åka med in i Sverige, men innan de går av slänger bort eller förstör sina id:n? Då är de ju redan på svenskt territorium och har därmed rätt att söka asyl. Men ska operatörerna drabbas av sanktionsavgift? Det här kommer vara extremt vanligt eftersom folk kommer använda falskt id för att kunna resa in, precis som väldigt många redan gör för att kunna ta sig upp genom Europa. Anledningen till att man använder falskt id varierar såklart, men för den som av olika skäl inte kan få ett riktigt pass utfärdat så är det ett av få alternativ. Det är även ett sätt att slippa registreras i ett land längs vägen där man inte vill stanna, kanske för att man har släkt i Sverige eller av andra skäl. - Om en person inte har id ska hen inte tillåtas resa vidare in i Sverige. Vem ska neka personen att resa vidare? Ska det finnas ordningsvakter på varje buss/tåg? Det här gäller ju inte enbart Öresundsbron utan även bussar från Norge. Eller ska busschaufförer och tågvärdar knuffa ut människor ur tågen och bussarna? - Vissa har ju sagt att alla tågresenärer ska tvingas av på Kastrups flygplats för att där gå igenom en kontroll. Varför skulle Danmark, som redan väldigt tydligt sagt att man inte tänker bistå Sverige i det här, tillåta att landets viktigaste flygplats drabbas av detta kaos? - Många barn som reser utan vårdnadshavare saknar id, ska de lämnas kvar på perronger och hållplatser ensamma? Eller tänker man sig att danska myndigheter snällt ska komma och hämta dem, trots att Danmark absolut inte vill att de ska vara kvar där? Ska bussar och tåg vänta tills så sker? - Regeringen har sagt att barn utan id som reser med vårdnadshavare som har id ska få följa med, men vem ska fatta det livsavgörande beslutet huruvida någon är under 18 år eller inte? Ska busschaufförerna köra någon typ av medicinsk åldersbestämning på plats i bussen? Nej, det går ju knappast. Ska syskon strax över 18 som saknar id lämnas kvar medan resten av familjen får resa vidare? Och hur ska man avgöra vem som är vårdnadshavare om barnen saknar id? Vad ska man göra ifall den ena föräldern i en familj också saknar id (väldigt vanligt att kvinnor och barn aldrig fått något id)? Och hur gör man med alla de barn som reser med äldre syskon eller en morbror eller någon annan vuxen som har id, men som inte är legal vårdnadshavare? - Det kommer fortsatt vara lagligt att ta sig till Sverige till fots, på cykel eller i bil, så länge man söker asyl när man väl kommer till gränsen. Det finns ingen skyldighet för den som ger någon skjuts över en gräns att först kolla att den personen har giltiga id-handlingar, så länge det inte finns ett uppsåt till människosmuggling. Man kan alltså i praktiken skjutsa någon fram till gränsen och sedan låta personen hoppa ur och söka asyl direkt. Som asylsökande kan man rimligen även ta en taxi över gränsen om man vill. Just över Öresundsbron får man varken cykla eller gå och det är stoppförbud på bron där den faktiska gränsen finns. Men man blir inte av med sin asylrätt för att man blir avsläppt vid gränsen och sedan går på bron fram till första bästa gränskontroll. Hur ska man få dansk gränspolis att förstärka bevakningen på den danska sidan av bron, så att människor inte kan påbörja en vandring där? - Det som skett på andra håll i världen när man försökt införa sådant här har varit att människor ändå hittat vägar. I Calais, där tunneln från Frankrike till England startar, har det byggts upp ett helt samhälle för alla de som väntar på att ta sig igenom. Det vanligaste är att man på olika sätt gömmer sig i lastbilar. För att tvinga förarna att hålla koll så har det införts höga sanktionsavgifter för den förare som får med sig någon. Vilket i sin tur lett till våldsamma konflikter mellan förare och migranter. Tänker den svenska regeringen införa samma sak? Tänker man förstärka gränsbevakningen i Östersjön och börja knuffa tillbaka gummibåtar, såsom alltför ofta sker mellan Turkiet och Grekland? Tänker man skjuta på dem såsom den spanska gränspolisen gjort?"

lördag 9 januari 2016

En brun-svart svensk politikVår statsminister Lövén har åter splittrat samordningen under statsministerns kansli. Det var en beslutsordning som sjösattes efter tsunamikommitténs slutsatser för en bättre samordning och snabbare beslut i kriser, mellan de olika departementen i statsrådsberedningen. 

Det är troligen en av vår nations största problem i dagsläget, när ingen vet vad den andra gör och vilka beslut som ska fattas och har fattats på rätt sätt i rätt tid vilket leder till mycket stora problem.

De mycket stora flyktingströmmarna antyder på att det inte är lugn och ro ute i världen, men vi ser inte detta för vad det är. Det betyder enbart att vi inte ligger i krig med varandra inom Europa, därav söker sig flyktingar och migranter till de länderna där de kan känna sig trygga. Inte för att vi skulle vara kulturellt bättre på något vis, utan det är när vi har sluppit interna krig på 70 år. Fast det är en utveckling som går i en diametralt motsatt riktning med en markant ökad spänning inom Europa, med ett allt mer isolationistiskt Sverige med nedlåsta gränser och en introvert inställning till globala problem. Mycket tack vare både en höger som vänsterextremistisk inställning, som fullt ut underblåses av vår vän i öster, Ryssland.

”Det är en av vår samtids viktigaste frågor, kan vi försvara vårat land mot intrång, anfall och mot det hybridkrig som vi utsätts för?

Tror nog att det stora flertalet av våra medborgare vill kunna stå emot ett anfall eller andra riktade hostila åtgärder mot oss, nysvenskar för att de har flytt från krig och terror så de vet bättre än vi vad det är. Flertalet av oss infödingar vill det också, när vi inte vill vara nästa folk som måste fly över stängda och låsta gränser.”

Vi hör alla vänstersidans tysthet när det är de egna som har rätt och alla andra fel, det är vad som berättigar deras handlande, det berättigar till att ta för sig och roffa åt sig på samma sätt som alla andra riskkapitalister och andra som just de finner att kritisera. Vad som är felaktigt och rent ut sagt brottsligt för alla andra, det ska inte gälla för det egna handlandet. "Allt ditt är mitt, men allt mitt ska du enbart ge fan i", "Vi är alla jämlika, men vissa är mer jämlika än andra".
Så hur var det nu igen och vad var det som skulle vara det rätta? Därför behöver det motsatta inte speglas och därmed inte verkligheten.

Vänstern kan ses vara representerad av Göran Greider, läsvärd ja, men det innebär inte per automatik att det är helt korrekt och riktigt vad han påstår i sina så kallade analyser. I en debatt med Johan Norberg i SVT för ett tag sedan var det helt rätt och riktigt att överge alla flyktingar, när vi behövde ett andrum i Sverige. Det vill säga att lämna dom att dö, antingen för att drunkna i Medelhavet eller till att förgås i ett limbo utanför Europas gränser, anvisade och förvisade till vad som i praktiken är koncentrationsläger i Mellanöstern och Turkiet. Turkiet har ca 10 000 egna interna flyktingar, som ett resultat av det nya pågående inbördeskriget.