söndag 23 oktober 2011

Occupy Stockholm

Det skulle ha blivit manifestationernas manifestation, men blev till något annat. Enligt polisen deltog ca: 200 personer på Sergelstorg, i stockholmsmanifestationen mot de globala orättvisorna.

Det är inte helt enkelt att arrangera demonstrationer i Sverige. Vi är i avsaknad av den typen av partioberoende traditioner, där gräsrötter och medborgare tar iniativet. Vilket har varit den överskridande symboliken för hela occupyrörelsen. Den saknades även här och blev till mer av ett hopkok av partiidéologisk karaktär, vilket är ett något mindre lyckat förfarande. Det samlar inte sympatisörer från samtliga kategorier och organisationer ur det svenska samhället, för ett bredare samarbete runt dessa breda samhällsfrågor. Ska det lyckas måste linjen hållas från ursprunget i den arabiska våren, via Syntagma i Grekland till Stockholm och även andra städer. Eller i Italien med Rom i centrum.


Vi är inte vana vid aktioner av medborgarkaraktär och att stå för det, när vi hellre vill ha en varm säng och kunna gå till jobbet på måndag morgon. Inte sitta ute på en kall och öde gata i oktober, där egentligen ingen bryr sig över vad du gör.


Lika lite kan symboliken bakom Anonymous förstås, ute i det bredare svenska samhället. Här blir det enbart till en ball grej för ett fåtal, utan den djupare andemeningen  bakom. Med sitt ursprung ur hackerrörelsen och dess ideologi. Den misslyckade brittiske 1600-tals revolutionären Guy Fawkes, med den antika anonyma, ansiktslösa romerska legionen. Allt i en moderniserad internettappning, med filmen V för vendetta.

Ska det lyckas måste vad som varit komma till heders och fullföljas, det går inte att ge avkall på de principerna. Det positiva måste lyftas fram, det är inte ett projekt för någon enskild entitet och eventuell politisk riktning. Det är gräsrotsaktionen som är det positiva, tar klivet framåt mot de riktiga förändringarna som måste till.Skillnaderna blir snabbt uppenbara vid en gämförelse mellan aktionen i Stockholm, med den samtida spanska som presenteras i videon. I Spanien vet man vad det är frågan om och är villiga att korrigera vad som är fel, lösningen är inte att skapa nya. Det gäller att hålla på den traditon som finns, när det gäller och kommer till svensk nätaktivism. Som när MRN Svart Måndag drog igång Hoppets demonstration, mot FRA-lagen 2008. Det medförde förändringar och ställningstaganden, där vi fortfarande ser återverkningarna.
Den kommer att gå till historien som den vattendelare, vilken skapade den svenska nätaktivismen, ett nytt parti med Piratpartiet och den nya svenska frihetsrörelsen.Johan Norberg, Hoppets demonstration Sergelstorg 2008

Det samma gäller FnF, Freedom Not Fear. Här en video med Ali Esbati (V), som en av huvudtalarna vid FnF 2010.Det är vid tillfällen som vid Hoppets demonstration, Humlegårdsmanifestationen mot Stockholmsprogrammet och vid Freedom Not Fear. Det sker vid liknande samlande och breda manifestationer. Lösningar sker över gränserna där resultat uppnås under samförstånd, det är ingen som äger frågan. Det ger det parlamentariska trycket med de parlamentariska återverkningar vi önskar, då får även vi den svenska våren.