måndag 15 oktober 2012

Gardell och de som inte finns i hans bögvärld

Inte mycket omnämnande över transpersoner, annat än att de inte fanns där och om de nu fanns saknar det relevans för just Gardell och i hans värld och hans bögtänkande. Men Gardell har något så ohyggligt fel i sitt tänkande och närmande till frågan, att det lider en stor risk att skada sig självt. Även de andra fanns givetvis där hela tiden, de led precis som han led när även de fanns ute på gatorna i den mörka natten och i gränderna. Det var transpersonernas lidande likaså, likaså flatornas. Både transpersoner och flator insjuknade i bögpesten.

Diskrimineringen fanns där och då, det är en diskriminering som fortfarande sker för transpersoner, det visar sig med en uppenbar klarhet när historiken, de olika lagarna läses och studierna om hur det står till i den riktiga världen, den bortom radhusbögens. Det är en rent utsagt ohygglig läsning, som jag tycker att du ska ta del av Jonas. Om du sedan tycker lika som nu efter det vet jag inte. Men det är en läsning om tvångsvård, nerdrogning, lobotomi och kastrering av friska personer. Denna brutalitet fortsätter ännu idag, trotts att alla säger att det ska bli bättre. 50-60 personer kommer att ha blivit tvångssteriliserade i år, därför att de permanent ska bringas till att vara barnlösa, enligt lag. Gardell se till den faktiska diskriminering som föreligger ännu idag, trotts den historik som föreligger. Ingen tänkande och kännande person, kan ta del av denna historik utan att ställa sig en rad viktiga existentiella frågor. Ordet transsexuell är för övrigt från 1920-talet och gäller fortfarande, det tidigaste fallet lär ska vara i en runt 5000 år gammalt fynd i en grav. Där en mansperson begrovs med kvinnoparafernalia. Sister-girl, To-Spirit två deffinieringar från två helt olika kulturer, den nordamerikanska ursprungsbefolkningen och från de australiensiska aboriginerna. Vilket säger hur världen har sett ut i deras ögon, men inte i vårt land eller i ett västinfluerat tänkande. Där är det fortfarande fråga om en pathologisering, där är det fortfarande samma diskriminering som det var för bögarna på 1980-talet under bögpesten. Fast i praktiken lyder transpersoner fortfarande under en utrensningslag, där deras gener på inget sätt ska få leva vidare. Personligen började jag arbeta inom den svenska hälso- sjukvården under den perioden som Jonas Gardell talar om och upplevde det hela inifrån, ur perspektivet som vårdpersonal.

Transpersoner i synnerhet är i dag diskriminerade och förföljda, det säger en rad studier bland annat från den svenska polisen. Transpersoner förföljs även i i det moderna Europa, här ett fall från det vänliga och gemytliga Danmark [LGBT Danmark] och här ett våldtäktsfall från Sverige [Skånskan]. Detta pågår här och nu och är ingen fiktion i en bok eller film. Det är dagens verklighet för transpersoner, här i Sverige och inte i ett främmande land. Videon är från tidigare i år på Mynttorget: