måndag 27 januari 2014

Avlyssnad och masslagrad av statsmakten, är vad vi alla måste förhålla oss till

Fortfarande används begreppet avlyssnad och avlyssning vilket egentligen blir fel, när det mer är en fråga om övervakning av internettrafik och en masslagring av persondata (meta data), i syftet att kartlägga sociala mönster och kontaktmönster, om det är internet trafik vi talar om specifikt när det passerar mycket annan trafik av intresse i samma kablar. Det är kontaktmönstren i sig och inte så mycket det enskilda samtalet som sådant som det egentligen gäller. Kontaktmönster kan dessutom säga mer om- och vara betydligt farligare för de individer (gruppen) som åsiktsregistreras vilket är en del av den registrering som sker vid en lagring i en databas, än ett enskilt samtal som sådant kan vara. Det är frågeställningen om en åsiktsregistrering och övervakning som är den egentliga frågan som borde ställas i stället för avlyssnad. Tror att här kommer resultatet att se helt annorlunda ut, än i det andra fallet. Avlyssnad bör även bytas ut mot övervakad när det belyser mer det faktiska förfarandet som används vid just massövervakning av internettrafik, antingen via kabel eller via trådlöst. Det blir i praktiken både och, när det inte helt sällan är en fråga om bäggedera.

Det ligger även på FRA förstås, när de har tillgång till all trafik och jag menar verkligen all trafik, den går oavkortat från samtliga operatörer via samverkanspunkter till FRA, det var av den anledningen som Säpo fick nej första gången de ville komma åt operatörernas databaser med kundinformation (polismetodutredningen, polisens behov av signalspaning). Polisen har inom ramarna för LEK sina egna befogenheter som att tömma information direkt från mobilmasterna efter tillstånd och en reguljär teleavlyssning riktad direkt mot en målperson. Det man gör är att bygga upp kommunikationsmönster med hjälp av meta-data, som utgör fundamentet i all kommunikation och är därmed en skyddsvärd information enligt artikel 6-8 i eu-konvetionen, även enligt FN och de mänskliga rättigheterna är det en privat och skyddsvärd information när det säger mycket om oss och våra vanor.Meta-data är själva adresseringen; från vem till vem, när och hur länge. Utan dessa går det inte med dagens teknik att kommunicera över internet när varje enskilt data innehåller detta för att nå fram och kunna sammanflätas till hela meddelandet när dessa paket kan ta helt olika vägar fram till mottagaren. Det var därför som FRA-lagen kom till, för att ge FRA tillgång till all kabeltrafik när de redan hade tillgång till den trådlösa i etern och den nya lagen blev därmed teknikneutral i det avseendet.


Det är med hjälp av meta-data som sociogram utformas, enligt NSA är det ca 3 hopp ut de lägger. Det troliga är att det gör även FRA och på ett likartat sätt. Det fick vi veta 2008 under Centerpartiets FRA-utfrågning på IVA i Stockholm, förhöret och utfrågningen sändes av dåvarande svt24 och sociogrammen slog ned som en bomb.

Därefter har FRA även haft tillgång till NSA:s system och kunnat använda sina egna sökkriterier den vägen. Eventuellt har även NSA haft en direktåtkomst till FRA:s samverkanspunkter, men det är svårt att veta exakt men finns stöd för detta i de svenska Snowdendokumenten.Det går utmärkt att lokalisera och spana på enskilda journalister det gjordes bland annat i Polen mellan 2005-2007 och uppdagades 2010 av Panoptykon i Polen. Det var datalagringsdirektivet som spelade in där, men kunde lika gärna kunna vara här hemma via just datalagringsdirektivet och polisen eller FRA, eller via Säpo om de får som de vill med en automatisk och obehindrad tillgång till operatörernas databaser med just meta-data, som är det senaste som pågår här hemma, mer kartläggning av fler intressenter på marknaden.

NR:

"Data retention was used in order to reveal journalistic sources
-       Without any judicial control and beyond any legitimate procedure
-       Police and secret services were able to trace back journalistic sources.
-       This abuse of the right to privacy and journalistic secrecy led to
prosecutor’s investigation."Vad vi tror om villka risker som föreligger för att misstag begås, är att det föreligger en mycket påtaglig riskfaktor. Det är också en av riskerna när det inte går att utläsa motiv ur meta-data (Göteborg2010), därför är det nödvändigt att se och betrakta alla som skyldiga tills de kan bevisa motsatsen. Att besöka en viss hemsida säger inget om motiv, att besöka samma restaurang som en terrorist, eller att åka buss vid samma tidpunkt som en ökänd gangster, även lokaltrafik loggas troligen även den. som SL-Access och andra versioner för resekort och betalkort.