lördag 15 september 2012

Generell övervakning, CCTV är är inte en säkerhetslösning

Det är allt för många i den politiska ledningen som ser på CCTV, som den billiga utvägen till en lösningen på ett säkerhetsproblem i Stockholm och tunnelbanan. Detta är frågan om ett icke faktaorienterat beslut, trygghetsprojektet för Storstockholms Lokaltrafik [pdf] Projektet i sig är enbart en ren chimär, det såg vi för ett tag sedan med tunnelbanerånaren. Även om polisen i Stockholm försöker påstå något annat och döper om övervakning till trygghet. Det som är klarlagt det är den bristande vetenskapliga dokumentationen, över hur effektiv denna typ av övervakning är som ska införas på bred front. Samt att ingen dokumentation föreligger i praktiken för en sant öppen debatt, både bland allmänheten och hos de folkvalda. Detta är inget annat en ett demokratiskt underskott när det inte finns någon kritik utifrån, i en egentlig demokratisk bemärkelse.

CCTV, studie from Jana and Rachel

Vad som också är rätt klarlagt, det är den bristande kontrollen av utgifter samt teknisk utrustning. Någon form av kontroll föreligger helt enkelt inte, över hur och vad man gör. Samt vad som installeras för våra skattepengar och taxor, vi får inte vad vi betalar för är den enkla sanningen.


SL Revisionskontoret 2011

Det är rätt snällt av revisorerna att säga detta:
"Inom ramen för Trygghetsprojektet har SL investerat i övervakningskameror till bussarna motsvarande 102 mnkr som dock visat sig inte fungera, varför en utrangering har gjorts med kvarvarande bokfört värde på 82 mnkr, vilket påverkat resultatet 2010."
 Det kan vara rätt svårt att förstå hur något sådant kan få fortgå, men ser vi till den politiska viljan så finns den onekligen där. Det kan vi utläsa av den moderate politikern Torbjörn Rosdahl och vad han anser, om vad som föreligger. Han anser att det är: "Sveriges bästa kollektivtrafik blir ännu bättre". Det står nu inte helt obesvarat, vilket vi kan få utrett av Dagens Arena.
"På finanslandstingsrådet Torbjörn Rosdahls (M) blogg finns en motivering till den mycket omstridda femtonprocentiga höjningen av SL:s biljettpris. Rosdahl skriver att höjningen möjliggör framtida satsningar på ”en utbyggd och bättre kollektivtrafik”. Men enligt SL:s ekonomidirektör Gunnel Forsberg kommer inte pengarna att gå till några nya investeringar.
– Pengarna kommer inte användas till investeringar. De behövs för att täcka löpande kostnader, säger hon."
Det blir således helt enkelt inte så mycket kvar att benämna för trygghet, det är inget annat än rena floskler i mitt tycke och rena faktafel. Inga som helst relevanta fakta om vad trygghetsprojektet och den massiva övervakning det faktiskt innebär och vad det är frågan om, hur lite nyttan egentligen är, samt vad man har för underlag för sina beslut. Hur något sådant överhuvudtaget får passera och kallas för vår- vi resenärers trygghet skull, är ett sådant rent fuskjobb, att det tydligen går helt obemärkt förbi utan att någon reagerar. Detta fusk underhålls även av självpåtagna experter, som utan ett uns av bevis för sina påståenden likväl försöker att fortsätta med att påstå sanningshalten i dessa påståenden. Vad som egentligen har inträffat är inte ett exempellöst lyckande för säkerhetsprojektet, det är i realiteten ett misslyckande. I praktiken fungerar det inte proaktivt, som polisen påstår att det ska göra. Rånet utfördes utan att stoppas, ingen såg tydligen vad som pågick på plattformen i Sandsborg. Ingen såg när personen föll ned på spåren och förlorade medvetandet, ingen såg rånaren klättra ned och länsa den avsvimmade mannen på värdesaker, trotts att en konstant videoupptagning förelåg. Spärrvakten uppmärksammade inte vad som inträffat och släppte obehindrat igenom förövaren, utan någon reaktion från det hållet. Egentligen inte så konstigt när vad som borde ha funnits, men inte fanns i direkt i anslutning till spärrarna. Den egentliga självklarhet som borde föreligga vid alla plattformar och stationer, är ett utrymme för monitorer samt tillgänglig personal. men det är väl klart, sådant kostar vilket inte ingår i lanseringen av trygghetsprojektet när det även ska vara billigt. Det är så billigt att det har kommit att kosta mer och kostat personer en ren otrygghet och utsatthet i stället, när det på inget vis har avhjälpt vad man ville lösa i det första rummet.

Den praktiska slutsatsen av både tunnelbanerånaren och trygghetsprojektet, vilket åskådliggörs väl i videon över förloppet (ABC)