söndag 1 januari 2012

Vi lever inte i en farlig terrorvärld

Det finns allt för många vilka lever på att späda på vår rädsla, för utifrån kommande terrorhot. Det i sig är en helt egen industri, som har kommit att leva sitt get liv. Dess enda funktion är att sprida rädsla för det okända, det eviga hotet om terror och hur många terrorister det finns utanför våra gränser. De, terroristerna vill konstant komma åt oss och vill oss illa, spränga oss illvilligt i bitar. Vi måste därför skydda våra värden från det otäcka utanför våra gränser. Vi konstruerar sådant som Stockholmsprogrammet och det paramilitära Frontex för att skydda oss. Vi inför sådant som PNR (Passenger Name Records) trotts massiva protester, där det enligt amerikanska DHS inget får ifrågasättas. Det är vad som är det riktigt allvarliga. Hemliga förhandlingar där innehållet i förhandlingstexterna hemlighålls, både från allmänheten och  från våra folkvalda parlamentariker. I terrorismens namn går våra beslutsfattare med på vad som helst, med mycket liten och tunn bevisbörda på att införandet är nödvändigt och till nytta för rikets säkerhet.
  
Enligt Ronald Noble [DN] Interpolchefen [The Independent] genomförs ca 500 miljoner oregistrerade resor inom EU, och han kallar det för en säkerhetslucka. Skulle 500 miljoner resor utan några incidenter, vara ett tecken på en överhängande fara för terrorattacker? Vad som egentligen är en överhängande risk, det är våra regeringars vilja att införa teknologier för övervakning av ordinära medborgare. Utan indikationer på att det skulle förekomma en brottsmisstanke, men mycket stora risker för den enskilde. Det är något vilket den arabiska våren har givit oss som en bitter lärdom, i synnerhet för medborgare i dessa repressiva länder. Det är teknik där vi står som säljare och som även används här hemma i samma syfte, men med olika utgång i dagsläget.

Vi måste lära av andras dyrköpta visdom, det är inte lämpligt med en statsmakt som har tillgång till sådana tvångsmedel. Missbruket av dessa är en överhängande risk och endamålsglidning är en realitet, det vet de även inom Europa, i Polen där helt oskyldiga övervakades i flera år. Men även här hemma har det förelegat missbruk [Titan], från samma myndighet som nu gör det lagligen. Samma myndighet ska även nu ge service till en annan myndighet, som inte har visat sig allt för kunnig [Acatraz], [Göteborg]

Är vi villiga att ta sådana risker för något som är så pass dåligt? Vi måste börja tänka på egen hand, se och lära av andra länder och deras medborgare. Inte sitta och vänta tills det är för sent.


För att förhindra en sådan utveckling, är nu en stämningsansökan inlämnad till Stockholmstingsrätt. Det är Michael Gajditza, ordföranden för Liberaldemokraterna och ledamot i The New Renaissance (fd Svart Måndag). Michael stämmer den svenska staten, för brott mot de mänskliga rättigheterna avseende FRA-lagen.