onsdag 20 juli 2016

Förortskalifaten, en socioekonomisk situation

Helt apropå artikeln av Jonas Andersson i Expressen. "Därför växer förortskalifaten fram"

Bra uppfattat av den situation som råder i våra förorter, i de så kallade förortskalifaten och varför det blev som det blev. De socioekonomiska faktorerna är en bidragande orsak, men kan inte vara den gångbara ursäkten. Däremot kan lagboken komma att avgöra skillnaden i utfallet av den rådande konflikten med de förorterna och samhället i övrigt, när det är den som kan och ska jämka mellan oss i ett fungerande samhälle. Även om de vilka kommer som nya från andra kulturer och inte alltid förstår varför det är på ett visst sätt ur ett kulturellt perspektiv, de kan mycket väl förstå att det är den svenska rättsordningen och de principerna som gäller och vad det innebär att bryta mot dessa. Där är det ingen skillnad mellan kultur och religion, eller innehållet. Det vi alla ska veta, det är den svenska rättsordningen och de principer som medföljer den demokrati vi har och att det är de vilka gäller, bryter man mot dessa blir det konsekvenser där är det ingen skillnad mellan olika länder, religioner och kulturer. Inför lagen ska vi alla vara lika, oberoende av religion, kultur och kön.

De vilka bor i dessa förorter och under dessa förhållanden, de är med största sannolikhet fullt medvetna över vad jag säger och ställer troligen upp bakom detta, förutom ett fåtal vilka bryter mot detta till förfång för alla. Inte bara för alla i förorterna men i samhället som stort, när det helt i onödan uppstår parallella samhällen. Att samhället abdikerar sitt ansvar och överger alla de människor vilka behöver allt det stöd de kan få, det är inte och kommer aldrig att kunna vara en gångbar lösning.

Att samhället abdikerar sitt samhällsansvar löser inte problematiken, även det är till förfång för alla de människor vilka ser förorterna som sitt hem och ett svek mot dessa. Samtidigt kommer det enbart att fördjupa den splittring vi ser och öka på den socioekonomiska problematiken för de boende med ytterligare marginalisering från samhället.
Ytterst är det fråga om hur vi vill att vårat samhälle ska vara, ska vi även bygga murar runt våra förorter. På samma sätt som vi nu inom Europa bygger nya murar, mot vår omgivning i tron att det skyddar oss när det lika gärna kan vara ett resultat innanför våra egna murar.