torsdag 24 november 2011

Sverige och affärsmoral i mellanöstern


Är det enbart i Syrien det är möjligt, att spåra mobiltelefoner via Ericsons system? [SVT] Givetvis är det en självklarhet, att det även ska kunna gå att göra detsamma här hemma. Vi har redan lagar för att så ska kunna vara fallet, det ska vara möjligt enligt lag att logga och spåra enskilda personer via deras telefoner. Dessa lagar ska dessutom utökas med mer loggning och med en så kallad positionering, det så kallade datalagringsdirektivet. Där i enlighet med den lagen ska just sådan information lagras i ett förebyggande (proaktivt) syfte. Det ska vara fullt möjligt att spåra alla alltid, veta vad vi gör och har gjort. Det finns således absolut inget som skiljer möjligheterna i Syrien och vad de gör, från vad våra egna myndigheter skulle kunna göra här hemma. Det gäller dels polismyndigheten men även den paramilitära myndigheten FRA ( Försvarets Radioanstalt), FRA är redan inkopplade på våra kabelnät där även mobiltelefoni passerar via kabel mellan olika stationer (noder). Nu är tanken där hos den nya polisen, nu ska även  polisen kunna använda sådan information och teknik.

Det är teknik som öppnar upp sig för ett allvarligt missbruk, i synnerhet om det finns ett lagstöd för det. Sedan tidigare vet vi att det redan har inträffat inom Europa, då i Polen. Vilket jag redan har beskrivit i NR-bloggen tidigare iår. Det är svårt att ta till sig, att Sverige faktiskt öppnar upp sig för sådant.
Men belyser man den svenska staten lite mer noga, ser man rätt snart att det troligen stämmer. Statsmakten kommer att missbruka den här typen av system, när vi dels säljerdessa till diktaturer som Syrien och Bahrain. Men även kan tänkas ha missbrukat sådant tidigare, vilket vissa incidenter i Göteborg kan indikera på.

Sverige har redan sedan gammalt en rad affärer i området, vi kanske minns Boforsaffären? Där Sverige smugglade vapen till samma länder, som vi nu säljer helt öppettill.

Vapentillverkaren Bofors anklagades för att sälja robotsystemet RBS-70 via Singapore till Dubai och Bahrain. Dessa länder var inte godkända av svenska staten för vapenaffärer.” (1984)


De länder i området som vi exporterar vapen och övervakningsutrustning till, är lagda åt att använda övervåld och även tortyr. Vilket vi även har påvisat när det drabbat svenska medborgare i Bahrain. För att åskådliggöra vad tortyr är, finns en video från Afghanistan 2009:Sverige är inte ett land som drar sig för något, så bara det borde vara ett varningstecken. FN har fällt oss 18 gånger för brott mot tortyrkonvensionen, när vi utvisar personer till områden i konflikt eller inre oroligheter.

Frida Johansson Metso (Flyktingbloggen):

Sverige är det land som dömts flest gånger av FN:s tortyrkommitté, CAT, för att vi velat utvisa personer som löper överhängande risk för tortyr om de skickas tillbaka. I somras kom ytterligare tre domar - Sverige har nu fällts 18 gånger. Det gör oss förtjänta av en mycket skamlig förstaplats på prispallen och en mycket tung guldmedalj att bära.