lördag 22 juli 2017

Konflikten mellan Israel och Palestina

De svenska relationerna med den palestinska myndigheten är synnerligen goda, samtidigt är Wallström (s) persona non grata i Israel, föga förvånande. Vi röstar för en historierevsion i UNESCO som andra demokratiska stater i Europa röstar nej till eller avstår från att rösta, skriven av bland annat direkt och uttalade motståndare till både fredsavtal med Israel, vilka helt bortser från riktiga historiska fakta om Jerusalem, Bethlehem och vilka dessutom är uttalade motståndare till Israel som nation. Vi håller snattran i andra frågor som den om mänskliga rättigheter för kvinnor och är med att välja in stater som Saudiarabien, att leda de mänskliga rättigheterna i FN och för kvinnors rättigheter. Tror att det är rätt talande.

Tråkigt nog väljer svensk media att inte presentera hela händelseförloppet, runt vad som har inträffat och inträffar, dels på Tempelberget och dels även över vad som orsakat de senaste protesterna från Abbas och PA. De väljer här aktivt en helt annan verklighetsbild, än den som faktiskt föreligger.När Israel höjer säkerheten för att skydda civila, som senast på Tempelberget efter mordet på två israeliska poliser (Druser) medför det massiva protester från palestinier när det var deras egna terrorister som låg bakom attentaten och morden.

Det är mycket som vi behöver tänka om när det kommer till situationen mellan araber/palestinier och Israel, påfallande ofta är det en ren desinformation som delas ut över olika situationer. Som den senaste förra fredagen, när två palestinska terrorister skjuter till döds två israeliska poliser (Druser), vilka var där för att skydda just de vilka är inne i templet för att be. Här behöver inte minst svenska medier bete sig betydligt bättre, när det gäller att presentera för en bredare publik vad som är fakta och inte fakta, över hur situationen faktiskt ser ut och utan antisemitiska, anti israeliska synnerligen ideologiskt sotade glasögon. Det skadar betydligt mer situationen, än vad det faktiskt kan leda fram till en riktig lösning.

Det finns vissa politiska fraktioner och partier i Sverige, vilka försöker ge en helt annan bild av Israel, än vad som faktiskt föreligger. Att se är att frstå, det behövs efter all den tid av desinformation och uppvisandet av en alternativ verkligen än den som faktiskt föreligger (Europaparlamenetet höjer rösten mot palestinsk terrorism).


( M. Wallström (s) tar emot den högsta orden som en utländsk dignitär kan få, som varandes en god soldat för palestinas sak.)

Det i sin tur späder enbart på den så kallade Reepalueffekten- "Judarna flyr Malmö och Reepalu ser på".

Israeliska Försvarsmakten, IDF, de ger en både akut- som annan medicinsk hjälp och hjälp med annan samhällsservice vilket kan behövas till de syriska civila. Där ICRC (Internationella Rödakorset) vägrar att delta i ett sådant projekt, tillsammans med den israeliska Försvarsmakten.