lördag 8 januari 2011

Statistik om datalagringen, lagen som ska tvingas på oss

Statistik från Tyskland:


Den ovanför liggande bilden och statistiken, är över antalet registrerade brott.


Den här bilden är statistik över den uppklarningsfrekvens, som datalagringen har medfört.

Det finns inget som talar för, att datalagringslagen skulle fungera i praktiken. Trotts att det finns klara bevis över att det inte finns några själ att implementera lagen, finns det de vilka synnerligen aggressivt propagerar för den. De försöker likställa det med den lagring som redan existerar, hos olika leverantörer. Internet och mobilleverantörer, när de lagrar för att kunna skicka räkningar och för att kunna bedriva ett normalt support och arbete med sina nätverk. Men det finns uppenbara skillnader, när operatörerna inte lagrar för polisiära endamål. Lagen bryter med stor sannolikhet, både mot svensk grundlag samt mot EU-stadgarna [Newsmill].

Det är absolut inget som vi medborgare ska axeptera, från vår egen regering och riksdag. Vi kan inte ha en regering som inför den samlade riksdagen, lägger fram otillräckliga fakta och direkta lögner. Lögner som sedan presenteras för en allmänhet, som om det vore fakta och sanning. Det är direkt oförskämt att överhuvudtaget presentera ett lagföte har några faktastöd från medlemsländerna.rslag, på det sätt som nu sker. Trotts att ett flertal länder inom EU protesterar mot direktivet, när det enligt deras egna författningsdomstolar bryter mot EU-stadgarna [Tyskland], samt att utvärderingen av direktivet är uppskjutet när det inte finns tilgängliga fakta från medlemsländerna för att stödja vad som påstås om direktivets förträfflighet. Som synes i de presenterade bilderna, talar fakta för det diametralt motsatta förhållandet. Datalagringsdirektivet är i praktiken obrukbart för de angivna ändamålen.

Intressant.

onsdag 5 januari 2011

Namninsamling för Liberaldemokraterna

Glöm inte bort att upprätthålla vår namninsamling, för att bilda ett nytt parti. Ladda hem vårt dokument för registrering av partinamn och partibetäckning [PDF]. Den blanketten används för namninsamlingen, där ska namn, adress, bokföringskommun och personnummer anges. Giltig åldersgräns är från det år personen blir myndig, under det kommande valåret (2014). Alltså den person som fyller 18:år 2014, får skriva under dokumentet. Dokumentet är inte en ansökan om medlemskap, det anger enbart att personen anser och håller med oss om, att det behövs ett parti som det vi vill grunda. Svårare än så är det inte.

Vi som kör den här uppmaningen och stafetten: Amanda Brihed, Niklas Starow, Torbjörn Jerlerup, Hanna Söderström, Carl Johan Rehbinder.

Sverige är i stort behov av ett nytt och riktigt liberalt parti, när det nu saknas ett i riksdagen. Då är vi ett antal personer, vilka kom överens om att ett sådant behövs. Namnet och hemsidan är (L)iberaldemokraterna. Vil du även gå med och engagera dig i den nya rörelsen, går även det bra [LÄNK]. Hoppas att den här lilla kampanjen lyckas, både för dig som redan är engagerad och för dig som läser detta och kan tänkas stödja oss.

Ping: Intressant.