lördag 8 januari 2011

Statistik om datalagringen, lagen som ska tvingas på oss

Statistik från Tyskland:


Den ovanför liggande bilden och statistiken, är över antalet registrerade brott.


Den här bilden är statistik över den uppklarningsfrekvens, som datalagringen har medfört.

Det finns inget som talar för, att datalagringslagen skulle fungera i praktiken. Trotts att det finns klara bevis över att det inte finns några själ att implementera lagen, finns det de vilka synnerligen aggressivt propagerar för den. De försöker likställa det med den lagring som redan existerar, hos olika leverantörer. Internet och mobilleverantörer, när de lagrar för att kunna skicka räkningar och för att kunna bedriva ett normalt support och arbete med sina nätverk. Men det finns uppenbara skillnader, när operatörerna inte lagrar för polisiära endamål. Lagen bryter med stor sannolikhet, både mot svensk grundlag samt mot EU-stadgarna [Newsmill].

Det är absolut inget som vi medborgare ska axeptera, från vår egen regering och riksdag. Vi kan inte ha en regering som inför den samlade riksdagen, lägger fram otillräckliga fakta och direkta lögner. Lögner som sedan presenteras för en allmänhet, som om det vore fakta och sanning. Det är direkt oförskämt att överhuvudtaget presentera ett lagföte har några faktastöd från medlemsländerna.rslag, på det sätt som nu sker. Trotts att ett flertal länder inom EU protesterar mot direktivet, när det enligt deras egna författningsdomstolar bryter mot EU-stadgarna [Tyskland], samt att utvärderingen av direktivet är uppskjutet när det inte finns tilgängliga fakta från medlemsländerna för att stödja vad som påstås om direktivets förträfflighet. Som synes i de presenterade bilderna, talar fakta för det diametralt motsatta förhållandet. Datalagringsdirektivet är i praktiken obrukbart för de angivna ändamålen.

Intressant.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar