lördag 4 februari 2012

Men det är klart att det är offrets fel

Det här är nog en rätt så typisk svensk historia. Det är den unga flickan, mobboffret som tog sitt liv. Läs om det först i Aftonbladet:
Flickan mobbades och kallades emo.
Då tvingade skolan henne att gå runt i flera klasser och prata om emo-kulturen.
Flickan tog sitt liv – men skolinspektionen väljer att inte ingripa.
Men det är ju klart, det har förmodligen inte inträffat. Skolinspektionen riktar kritik mot skolan och en utredning ska startas, för att reda ut om föräldrarna har rätt till skadestånd. Om det som inträffat alltså skulle ha inträffat eller inte. Men flickan tog sitt liv, ska inte det komma i första hand och vara en prioritet?