lördag 31 mars 2012

Det rasbiologiska Sverige

Rubriken låter lite långsiktig, eller kanske inte förresten. Det räcker med att läsa Marc Bygdeman i dagens DN:

Marc Bygdeman, professor emiritus, Kvinnokliniken, Karolinska sjukhuset. Vad han skriver och tydligt uttrycker i artikeln är bara steget från vad som  kallas för "Eugenik", eller rashygien. Han fastställer den kopplingen snabbt via en hänvisning till Lag (2006:351) om genetisk integritet och förhållandet att det kommer en ny lagstiftning avseende vård av transsexuella. Det gäller att hålla den svenska rasen ren från dåliga gener. Därav den lagstadgade tvångssterilisering som transpersoner tvingas till, för att godkännas i sin identitet av det rättsliga rådet på Socialstyrelsen. Den permanenta steriliteten är till för att implementera det  förbud mot barnalstring, som gäller för transpersoner. Därav blir det en genetisk rensning av transpersoner, när dessa gener inte kan och får spridas enligt svensk lag. Detta fakta är nu under omskrivning och steriliseringskravet, är i detta nu kraftigt ifrågasatt. Det är vad Marc Bygdeman är kraftigt emot, en förändring av lagstiftningen. Hans artikel är starkt fientlig mot transpersoner och är snubblande nära, vad som skulle kunna vara hets mot en minoritet i samhället (Helena von Schantz). Jag tycker att det är bra att sådant kommer fram i ljuset, så att vi alla kan ta ställning mot och ta avstånd från den typen av fientliga stämningar i samhället. Hat och diskriminering mot minoriteter i ett samhället är inte positiva tecken i ett friskt samhälle, när vi vet hur strömningarna ter sig inom Europa med kraftiga hatstämningar mot just minoriteter.

Det kan inte nog understrykas hur viktigt det är att ta avstånd och visa sin avsky, för dessa ideologier som är baserade på hat mot nationella minoriteter och oliktänkande. Vi såg vad det medförde av lidande under hela 1900-talet. Där de grövsta förföljelserna inleddes under 1930-talet, inte minst här hemma i Sverige. Det blev även startskottet för eugeniken, som infördes på allvar av makarna Myrdal som det socilogiskt verktyget. Tvångssteriliseringar, lobotomier och inspärrningar på mentalsjukhus var legio för normbrytare.
 Makarna Myrdals betydelse är och var inte helt obetydlig, det framkommer i den betydelse deras skrift: "Kris i befolkningsfrågan":

Till de mest framstående intellektuella i 1930- och 40-talets Sverige hörde paret Alva Myrdal (Nobels fredspris 1982) och Gunnar Myrdal (Nobelpriset i ekonomi 1974). Deras politiska idéer och forskningsinsatser spelade en stor roll vid utformandet av välfärdspolitiken under folkhemstiden.

Det är tider vilket vi måste göra upp med, inte enbart sopa under mattan och glömma bort. Gör vi det kommer dessa strömningar enbart tillbaka, som en sårig cancersvulst i samhället. Vi måste bli kvitt samtliga rester annars kommer enbart helheten tillbaka, det vet vi av tragisk erfarenhet när historien annars tenderar till att upprepa sig. Vilket vi nu ser ske över hela Europa.