tisdag 3 september 2013

Plats Fido, plats! Säger husse när det kommer till demonstrationen på Onsdag den 4 September mot massövervakningPlats Fido, plats! Säger husse när det kommer till demonstrationen på Onsdag den 4 September mot massövervakning, den övervakning som inte enbart det amerikanska NSA har bedrivit mot allt och alla.


Det gäller även i högsta grad även den svenska myndigheten, som har ett direkt samarbetsavtal med NSA vår egen övervakningsmyndighet FRA, Försvarets Radioanstalt.

"Sociogram förklarar hur FRA kan kartlägga människor utan att söka på ord och trots att information är hårdkrypterad. Jag ställde följande direkta fråga till f.d. Säpochefen Andreas Eriksson i pausen av centerns FRA-Hearing: "Finns Sociogram?" Anders Eriksson svarade ordagrant: "Sociogrammen finns i analysdatabasen". Detta kräver att justerar min skiss över databaserna något men därefter bedömer jag att den är helt korrekt. Det kommer att ta lite tid så ni får hålla ut."Det gäller att samla in så mycket information om var och en som det någonsin är möjligt, om inte allt,  för att på det viset kartlägga och matcha våra rörelser i samhället. Enligt NSA gör de ca tre hopp ut, det omfattar mycket av det som vi gör och vad företag gör via internet. Det kom fram i samband med att det avslöjades att de bedrev ett industrispionage mot Brasilien. Där avlyssnade myndigheten den brasilianska regeringen, för att se till att de kunde komma före och förhindra att Brasilien kommer igång med en riktig samhällsutveckling och kan konkurrera på allvar. Det är en minst sagt bred definition över vad terrorism är och vilka som är det.

"Is the U.S. ready to embrace the notion that Brazil has finally arrived on the world stage? Judging from the recent National Security Agency (N.S.A.) scandal, Washington is very skittish about the up and coming South American player."

Med tanke och avseende på den rådande situationen, ställer Emma en mycket bra fråga "VARFÖR ÄR INTE ALLA PÅ PLATS OCH DEMONSTRERAR?"

Husse har nu sagt, sitt vackert i båten och var tysta, det gällde även när vår egen debatt gick som hårdast 2008 över FRA-lagen. Det var statsminister Fredrik Reinfeldt (m) som då fälle de bevingade orden i Expressen:

"Reinfeldt: "Alla tjänar på om debatten lägger sig" 
Alltihop är ett missförstånd. - Alla tjänar på om debatten lägger sig"

Väl mött på Medborgarplatsen på Onsdag den 4 september, hoppas att alla som har en möjlighet att komma gör det. Visa att även vi här i Sverige både vågar och vill höja våra röster, för demokrati och nej till den samhällsutveckling som vi nu ser breda ut sig.