torsdag 3 augusti 2017

Transportstyrelsen och regeringens ansvar

Det är en toppfråga när de utnämningar som sker ligger på regeringen, är den felorganiserad och felaktigt konfigurerad, havererar det nedåt i hierarkierna. I synnerhet om det är en stuprörsmodell, det leder till inget nedifrån och upp och till mycket kreativa lösningar längre ned för att klara jobbet.

Det öppnar sedan upp till det viktiga som jag ser i händelsekedjan, det är vad ÖB och chefen Säpo sade, där vi måste betrakta situationen som om all information har hamnat i orätta händer och det måste vi anpassa oss efter. Det finns ingen anledning att vänta till i höst för att kunna avbryta och återställa. Det går att göra idag utan att vänta, när det finns både kapacitet och rätt kompetens för de rätta åtgärderna. Det säkerhetsråd vilket inrättades efter tsunamin 2004 för att komma tillrätta med informationsflödet inom regeringen och lades direkt under statsministern, vart tog det vägen när den funktionen låg kvar under alliansåren?

Det nya säkerhetspolitiska rådet sattes upp 2014, ett råd Löfvén lade in direkt under Ygeman (s), därmed fick han det direkta ansvaret för att styra upp allvarliga och akuta händelser för rikets säkerhet där en omedelbar handling och åtgärder från statsministern kan krävas, var det tänkt. Att ändra strukturen för rådet till ygemans domän och Löfven (s) slapp därmed ta det direkta ansvaret för det politiska säkerhetsrådet. Egentligen borde det inte gå att göra på det viset och i praktiken har det klart och tydligt visat sig inte fungera. Vad som också ger vid handen, det är påståenden från Ygeman, om att det skulle föreligga brist på säkra och avlyssningsskyddade rum att diskutera sakfrågan i med statsminister Löfvén, samt med de övriga statsråden i det politiska säkerhetsrådet under honom. Vem tror på att det inte skulle finns skyddade rum på Rosenbad, för i så fall skulle allt vad regeringen gör vara helt oskyddat för främmande makt och diverse skurkar, med de rätta kunskaperna om hemlig dataavläsning, övervakning och avlyssning av deras kommunikationer. Den kommunikation vi har både inrikes som utrikes, med våra egna beskickningar som med andra statsledningar inom främst Europa, det vore helt otänkbart att så skulle vara fallet.

HD 2017-07-27: "Genom att blanda samman misstroendeförklaring med konstitutionsutskottets granskning försökte statsministern vilseleda allmänheten."

Ja Hultqvist (s) är kompetent som minister, men, frågan har inte med kompetens att göra, det är en fråga om förtroende. Frågan är heller inte inte en konstitutionell fråga, frågan om det kostitutionella ska hanteras och kommer att hanteras parallellt av Konstitutionsutskottet som sig bör i en parlamentarism och demokrati.

Konstitutionsutskottets granskning är alltså en juridisk process och där misstroendeomröstning är en politisk process. Båda är en del av den kontrollmakt riksdagen har över regeringen, men de är två väsensskilda och separata processer som inte bör blandas ihop med varandra (RF 12:4).

"Om en misstroendeförklaring har godkänts av riksdagen skall talmannen entlediga statsrådet. En misstroendeförklaring mot statsministern föranleder hela regeringens entledigande."

Hela upplägget från Regeringen och Löfvén (s) var för att blanda bort korten och inget annat, när det är ett regerings och systemhaveri vi har och Löfvén vill sitta kvar vid makten och inget annat. Får det här fortgå har vi kvar både regeringshaveriet och systemhaveriet, när inget detta kommer att åtgärdas av någon i regeringen Löfvén.

Bara lite mindre skyldig och inget ansvar går resonemanget, när det inte var hans ansvarsområde, departemen samt myndighet?

Det går liksom inte ihop detta resonemang, när Försvarsmaktens egen personal inom både MUST och det övriga försvaret kan ha fått hemliga identiteter röjda till främmande makt. Detta är ett hot mot både enskilda personer inom Försvarsmakten som ett hot mot svensk säkerhet och därmed absolut en fråga för Statsministern. Och nej, det går bara inte att lite hux flux avbryta den parlamentariska misstroende förklaringen som en del tycks tro.

Det finns ett antal felaktiga påståenden, nu senast i SVT  2017-07-27 av Jonas Sjöstedt (v) och ingen i studion säger emot eller försöker rätta påståendet, att det var alliansen som outcoursade IT-infrastrukturen på Transportstyrelsen, så var dock inte fallet. Det var beslut som fattades 2015 och stoppades inte av den sittande regeringen, där outsourcing i sig inte på något vis måste innebära ett förfarande som på Transportstyrelsen, där GD medvetet skrev under på avsteg från svensk lag och att regelverket skulle brytas.

Att stå där som statsminister och gnälla över att den demokratiska processen faktiskt fungerar i Sverige, samtidigt som både han och ministrar äventyrar rikets säkerhet, enskilda civila, samt personal inom Försvarsmakten, underrättelsetjänsterna och säkerhetstjänsterna.

Problemet med Transportstyrelsen och lagbrottet, det drabbade även Försvarsmakten hårt. Således är det på Hultqvists bord (s) och hans skyldighet är att rapportera det till sin chef, Statsminister Löfvén. Det finns absolut grund för ett misstroende mot Hultqvist, när det även var Försvarsmakten och därmed även MUST samt personal som har drabbats av detta. Framför allt de med skyddade identiteter när de arbetar med skyddsklassad information och arbetsplatser. Det är personer vilka nu förmodligen är brända, när de kan vara operatörer som kan mista livet tack vare detta. Det kan vara i Syrien, Afghanistan eller i Sudan lika så i CNR där Zaida Catalan blev mördad och halshuggen.
Det är inte att vara vuxen, det är att vara en barnrumpa och inget annat. Ett synnerligen omoget resonemang och till delar även direkt felaktigt beskrivet om den demokratiska process, som nu är igångsatt för att se till att Sverige fungerar.

Det är viktigt att se till att de parlamentariska och demokratiska granskningarna tillåts fortsätta, vad har vi annars kvar när demokratin annars tillåts sättas ur spel. Vad vi får blir i praktiken en enpartistat som tillåts göra vad de vill, att bortse från de demokratiska spelregler vi måste följa som en demokrati, det är inget alternativ.

Alternativ till den utlokalisering som igångsattes finns redan på regeringens bord via Ardalan Shekarabi (s) och Statens servicecenter, med förslag över hur det bör och ska fungera med IT-tjänster och utlokalisering. Det säger mig ytterligare hur dysfunktionell regeringen uppenbarligen är, när de inte kan dela information internt. Mycket tack vare vad som ser ut att vara en stuprörsstruktur, där de inte tycks vara medvetna över vad de faktiskt bereder för frågor och lösningar.

Det har nu allt mer kommit att handla om just Löfven, hans regeringsduglighet som statsminister och det system han är satt att förvalta och kontrollera. Vad som nu kan jämföras med är senast under Tage Erlander och spionen Stig Wennerström. Även i detta fallet hölls statsministern ovetandes under ca två år, innan han fick reda på detta under sin semester. Tankarna leder onekligen fram till att det är mer än en tillfällighet, utan problemet med Transportstyrelsen är av en mer långvarig problematik inom statsförvaltningen, departement, kanslier och inte minst inom partiet (SAP).


Av någon anledning fanns det uppenbarligen inget intresse från Regeringen; vare sig från statsråden eller statsministern, till någon större vilja att dra i handbromsen. Trotts att all behövlig information troligen redan fanns inom regeringen, där man dock från regeringens sida säger, fanns ingen information hos vare sig statsministern, eller hos det direkt ansvariga statsrådet. Det kan enbart indikera på att information om ärendet och Transportstyrelsen fanns på regeringskansliet, förstås och det redan under 2015, därmed inom Regeringen som helhet och därmed även statsministern, så vem ska vi tro på egentligen?

lördag 22 juli 2017

Konflikten mellan Israel och Palestina

De svenska relationerna med den palestinska myndigheten är synnerligen goda, samtidigt är Wallström (s) persona non grata i Israel, föga förvånande. Vi röstar för en historierevsion i UNESCO som andra demokratiska stater i Europa röstar nej till eller avstår från att rösta, skriven av bland annat direkt och uttalade motståndare till både fredsavtal med Israel, vilka helt bortser från riktiga historiska fakta om Jerusalem, Bethlehem och vilka dessutom är uttalade motståndare till Israel som nation. Vi håller snattran i andra frågor som den om mänskliga rättigheter för kvinnor och är med att välja in stater som Saudiarabien, att leda de mänskliga rättigheterna i FN och för kvinnors rättigheter. Tror att det är rätt talande.

Tråkigt nog väljer svensk media att inte presentera hela händelseförloppet, runt vad som har inträffat och inträffar, dels på Tempelberget och dels även över vad som orsakat de senaste protesterna från Abbas och PA. De väljer här aktivt en helt annan verklighetsbild, än den som faktiskt föreligger.När Israel höjer säkerheten för att skydda civila, som senast på Tempelberget efter mordet på två israeliska poliser (Druser) medför det massiva protester från palestinier när det var deras egna terrorister som låg bakom attentaten och morden.

Det är mycket som vi behöver tänka om när det kommer till situationen mellan araber/palestinier och Israel, påfallande ofta är det en ren desinformation som delas ut över olika situationer. Som den senaste förra fredagen, när två palestinska terrorister skjuter till döds två israeliska poliser (Druser), vilka var där för att skydda just de vilka är inne i templet för att be. Här behöver inte minst svenska medier bete sig betydligt bättre, när det gäller att presentera för en bredare publik vad som är fakta och inte fakta, över hur situationen faktiskt ser ut och utan antisemitiska, anti israeliska synnerligen ideologiskt sotade glasögon. Det skadar betydligt mer situationen, än vad det faktiskt kan leda fram till en riktig lösning.

Det finns vissa politiska fraktioner och partier i Sverige, vilka försöker ge en helt annan bild av Israel, än vad som faktiskt föreligger. Att se är att frstå, det behövs efter all den tid av desinformation och uppvisandet av en alternativ verkligen än den som faktiskt föreligger (Europaparlamenetet höjer rösten mot palestinsk terrorism).


( M. Wallström (s) tar emot den högsta orden som en utländsk dignitär kan få, som varandes en god soldat för palestinas sak.)

Det i sin tur späder enbart på den så kallade Reepalueffekten- "Judarna flyr Malmö och Reepalu ser på".

Israeliska Försvarsmakten, IDF, de ger en både akut- som annan medicinsk hjälp och hjälp med annan samhällsservice vilket kan behövas till de syriska civila. Där ICRC (Internationella Rödakorset) vägrar att delta i ett sådant projekt, tillsammans med den israeliska Försvarsmakten.torsdag 6 juli 2017

Kryptografi är något vi behöver för att skydd oss och våra intressen

Kryptografi är något vi behöver för att skydd oss och våra intressen, som att bevara integriteten och säkerheten för den information [Theresa May] som finns i våra sjukjournaler som nu går att nå via internet och av ett flertal aktörer, myndigheter, vilka anser att de har ett behov av insyn i dessa och av att samköra dessa uppgifter och av databaser, vilket ökar både känsligheten och osäkerheten i systemen. Bakdörrar i de program som är till för att skydda våra mail, eller i program som WhatsApp, eller den beställningsportal vi använder på jobbet med en säker anslutning till. Det behöver vi absolut inte när de gör världen betydligt osäkrare för oss och de världen vi måste skydda för att samhället ska kunna fungera. Att lägga in bakdörrar i våra datorer och datorprogram, vare sig det är statliga eller från kriminella är att betrakta som lika illa. Det öppnar upp och gör oss alla till öppna och sittande måltavlor för attacker från de vilka vet hur man gör, eller från en främmande makt.

Kryptografi används även för att verifiera att du är du och ingen annan, om det så är för våra vardagliga bankärenden eller för att handla via internet. Sådant som sekretess och meddelarfrihet, blir även med det en förlorad del av våra liv. Bank ID förlorar sin bäring som inloggning och signering av betalningsuppdrag, därmed blir det synnerligen svårt att garantera säkerheten i våra betalningssystem över internet.

Statens Servicecenter 2017-06-30: [Marknaden möter inte informationssäkerhetskraven - upphandling av e-arkiv avbryts]

Det är nu detta som vår sittande regering vill införa, med inrikesminister Anders Ygeman (s) och justitieminister Morgan Johansson (s) där de helt felaktigt påstår att det är vad som behövs [SOU 2015:31], för att förbättra brottsutredningar. Det innebär även att Sverige fortsätter att bryta mot de stadgar vi har i Europa i och med dataskyddsdirektivet, för att försäkra oss mot att just ett sådant statligt övergrepp kan begås som Regeringen vill införa. En allmän datalagring av allas uppgifter kan inte vara rättssäkert när det i praktiken enbart blir oskyldiga vilka lagras och utan hinder kan uppgifterna utlämnas till utredande myndighet, eller annan aktör i strid med vår egen grundlag och utan ett föregående domstolsföreläggande om detta, vilket normalt behövs för en övervakning av kommunikationer och avlyssning av samtal med tvångsmedel.

Till skillnad idag från 2008 när vi drev frågan om FRA-lagen, eller senare den om datalagringsdirektivet och återigen där massövervakningen diskuteras och blev till verklighet i svensk lagstiftning, är det en betydande tystnad som råder i samhället. Som det är idag ifrågasätts inte vad regeringen söker få igenom trotts att EU har förklarat datalagringsdirektivet för olagligt och dragit tillbaka detta:

Court of Justice of the European Union PRESS RELEASE No 54/14 Luxembourg, 8 April 2014 [The Court of Justice declares the Data Retention Directive to be invalid]

Där det under 2008 medförde massiva demonstrationer bland på annat Sergels torg och uttalanden av ledande politiker, en stor mängd debattartiklar där förklarande texter producerades i en rad ledande ideologiska och politiska bloggar. Det var då de alternativa medierna, de sociala medierna inte var synonymt med falska nyheter, faktaresistenta uttalanden och med den alternativa verklighetsbild som råder idag. Det var vi som beskrev verkligheten som sådan den faktiskt var och de frågorna som drevs framåt av oss vilket har medfört, att riktiga och bärkraftiga förändringar till det bättre har genomförts globalt och inom Europa.

[Dataskyddsreformen] [EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV (EU) 2016/680]
[Skärpt integritetsskydd för alla elektroniska kommunikationstjänster och uppdatering av EU-institutionernas dataskyddsregler] [Datalagring och integritet sou 2015:31]

söndag 9 april 2017

Felaktiga nyheter blir inte mer sanna, bara för att fler rapporterar samma fel som om de vore sanning

Befann mig på Södermalm på väg hem från jobbet och så många helt sansade personer och hjälpsamma, säger mig att det på inget vis var ett sammanbrott. Både personal från SL, väktare och inte minst polisen skötte det hela synnerligen professionellt och bra. Trotts det lämmeltåg av människor som var på väg någon stans, sköttes allt utmärkt.

Blev mycket imponerad av polisens arbete under fredagen, från det inträffade tills de hade låst ned allt skedde det hela mycket fort. Hur de lyckades få ut all sin egen personal fullt utrustade och på plats, för att sedan låsa ned all lokaltrafik vet jag bara inte. Det hela måste ha varit synnerligen väl förberett och noga inövade kommunikationsvägar.
Polisen och övrig personal på SL exempelvis, ska en stor eloge för hur de agerade i situationen. Det kan absolut inte vara helt enkelt, när ca 800 000 människor använder lokaltrafiken en normal dag. Alla dessa människor vilka var till fots, eller satt på fullpackade bussar. Inte enbart innanför tullarna men även ute i förorterna, när all pendel och tunneltågtrafik stod stilla.


(Bild av Tomas Oneberg på SvD 2017-04-07)

Vad som inte fungerade var den samhällsinformation, som gick ut från public service och andra medier. Det gör det hela mycket svårare att kunna avgöra vad och hur man ska göra, att se vilken information som stämmer.
Jag slutade 15.30, var nere vid Stockholm Södra 15.50 då var pendeltrafiken och all annan fjärrtrafik nedlagd, med nödvändighet måste det bli Gullmarsterminalen, som tur var fick jag plats på 164 över Skanstullsbron, där andra fick gå i brist på plats. På Gullmarsplan, där var vägen ner till tunnelbanan förstås stängd och tunnelbanan stod stilla och samt att även genomgången till bussarna var stängd och mycket polis på plats när jag kom dit något senare. Kanske efter ca 30 minuter eller något sådant.
SL och Polisen fungerade som de skulle i all den röra som blir av alla dessa människor i rörelse, medans den samhällsinformation som gick ut från olika medier och som vi måste ha, den fungerade helt enkelt inte alls.

Något som har missats i hela den röra som det nu är i och med terrorattentatet i Stockholm city. Det är att svenska myndigheter har varit på studieresa till Israel, för att lära sig hur terrorism ska hanteras i praktiken. Tror att vi alla hade en stor nytta av detta under gårdagen.
Väl på Gullmarsplan och på bussterminalen, efter att ha gått runt hela terminalen mitt ute i vägen och ned mot Söderleden, där det även gick personer inom spårområdet. Gick det sedan ut information om skottlossning vid Globen, bland annat av SVT.

SVT påstod i sin direktsändning att det var en av polisen verifierad skottlossning,
vi blev alltså tvingade att direkt gå mot det som kunde vara ytterligare ett attentat. Det gör mig än mer förbaskad att få veta efteråt att det vara rena fabricerade nyheter, om ett skeende som inte fanns och var direkt osant. Det är direkt livsfarligt att blanda verifierad med overifierad information, som om det vore fakta och sanning. Som just den om den då pågående skottlossning vid Globen, en skottlossning som det visade sig inte hade inträffat. När det befinner sig människor precis intill vad som kan vara ytterligare ett terrordåd, ökar det på osäkerheten och förvirringen något oerhört. Vilket på inget vis underlättade den trängda situation vi alla befann oss i vid terminalen.

Det var inte bara för oss som var på väg bort från staden och hemåt, men även för alla de anhöriga som spänt följer nyhetsflödet oerhört problematiskt att få veta att det skulle vara fallet med ytterligare ett attentat. Det har potentialen att direkt orsaka en ren paniksituation i folkmassan och kanske även orsaka ett upplopp, när människor försöker komma undan mitt upp i all busstrafik på terminalen där människor springer kors och tvärs för att komma rätt för att hinna med olika bussar, är det direkt upplagt för olyckor. Men tack vare all människors kyla och lugn, spreds det ingen panik när alla tog det lugnt och såg sig för och tänkte efter först.


(Symbolisk bild från Trångsund, över en öde perrong och ett stillastående pendeltåg 2017-04-07)

lördag 4 mars 2017

Trump, Putin och deras ideologi

Det är mer än enbart populism, när det ser ut som att det är rättsstaten i sig som nu ifrågasätts i USA och av den nya administrationen, precis som i Ryssland där rättsstaten redan är nedmonterad av den nuvarande ryska administrationen, med Vladimir Putin som portalfigur. Ryssland kan således stå som modell över hur det ser ut i praktiken och vilket förfarande som används för att uppnå målet, där nu Trump ska spela rollen som portalfigur och president. Hela det juridiska systemet har ifrågasatts av Trump och givetvis även så den fria pressen, enligt redan kända exempel från historien över hur en administration tar över makten och lägger ned demokratier. Det har synts en tidigare okänd och tungt bepansrad milis ute på vägarna i Kentucky, i samband med valet och med en fana med Trump på fordonen. Det är framför allt Steve Bannon som är ideologen bakom Trump, på ett likartat sätt som Alexandr Dugin är ideologen bakom Putin.

Bakom Putin finns ideologen Alexandr Dugin, även kallad för putins hjärna. En fascist som vill återuppbygga Ryssland till dess forna rätta jag som en stormakt och lägga under sig sin naturliga intressesfär, det vill säga hela Europa.
Bakom Trump finns ideologen och säkerhetsrådgivaren, Steve Bannon. Före detta chefredaktör för den högerextrema Breitbart och en beundrare av skaparen till den italienska fascismen och Benito Mussolinis politik, Julius Evola, där en klart högerextremistisk linje drivs av en hatkaraktär mot de vilka inte delar samma politiska ideal och riktning.

Det handlar mer om maktsfärer och uppdelning, geopolitik och strategi för den egna plattformen för att utöva makt, än det handlar om att bekämpa Daesh eller för att se till vad som inträffar i Ukraina, där det ser ut som att det har förekommit någon form av olagliga samtal mellan Michael Flynn och ambassadör Sergey Kislyak

Det är dock viktigt att se till vad som förekommer i den amerikanska politiken, det är att se till Bannon och vad han gör. Samröret mellan USA och Ryssland före valet, kan även förklara mycket av den aktivitet som har åsetts från ryskt håll, både riktade och mycket våldsamma militära aktioner som de i Ukraina, eller som de militära påtryckningar mot Belarus och Alexander Lukashenko, som har varit på den senaste tiden.
Detta har föregåtts av ett politiskt spel och kan mycket väl ha öppnat vägen för Putin, till att agera inom sin intressesfär som han har kunnat göra och det rätt så obehindrat. Tråkigt att det inte finns med på agendan för svensk media, när det är så pass viktigt för oss som det är.

Vi måste med nödvändighet ta vad vi ser inträffa på det allvar som det kräver, inte sitta stilla och tro att allt löser sig. Trotts allt pågår en likartad process i Frankrike, det kommer att påverka oss när även vi är hårt ansatta för påtryckningar och påverkansoperationer från främmande makt. Nu när Sverige med Wallström (s) i täten, absolut och utan tvivel kommer att stå utanför Nato. Därmed har vår röst ingen egentlig betydelse för Ryssland och Putin längre, att vi har backat undan för de ryska hoten, desinformationen och påverkansoperationerna. Det om något framstår som än tydligare i ljuset av, det kategoriska avståndstagandet från Nato och att affären med Karlshamn och Gazprom slutade till Rysslands fördel.

Refferenser:

[Anton Shekhovtsov, Putin's Brain? (on Aleksandr Dugin)], [MSNBC, Michel Flynn],
[NYT, Julius Evola], [CNN, Michel Flynn]
[The One Russian Linking Putin, Erdogan and Trump]
[John McCain on Trump: suppressing free press is 'how dictators get started']
[Magasinet Paragraf, Trump och demokratin], [Peter Pomerantsev, Putins postmoderna propaganda]
[BBC, Who are the figures pushing Donald Trump and Vladimir Putin together?],
[LEDARE: Ryssland arbetar systematiskt för att vi ska sluta lita på svenska media],
[Must-chefen Gunnar Karlson, Vi måste ta det på mycket stort allvar], [FRA, Årsrapport 2016: Oförutsägbar omvärld], [Påverkansagenten, Mp-mannens mejl om Ryssland], [Russia Says Military Neutrality Of Sweden, Finland Is Crucial For Security], [Understand Russia’s Hybrid War on America]

söndag 1 januari 2017

Vi är tillbaka i FRA-debatten från 2008


Något som har föranlett detta, det är på den senaste tiden de utspel som vi har åsett från både Polisen och åklagare. Där de vill att vi ska fortsätta med datalagringsdirektivet, trotts att direktivet har olagligförklarats av Europadomstolen.
Vi är tillbaka i FRA-debatten från 2008, New Renaissance var en de organisationer som tog debatten för öppenhet och rättssäkerhet. Då som Svart Måndag.
FRAs samarbete är mer djupgående än vi var säkra på då. Sverige anses nu vara en nyckelspelare i ett globalt övervakningsnätverket.
Det är hög tid att ta tag i situationen, den måste förändras till det bättre.
Hur säker är egentligen vår kommunikation, vilka spårar våra förehavanden?

I Snowdendokument som SVT avslöjat [Pdf] framgår att NSA den 18 april 2013 hävdar att FRA kan bestämma NSA selectors (sökbegrepp för inhämtning), "Access for special collection iniatives", NSA har troligen direkt access till våra samverkanspunkter.

Med de avslöjanden om hur USA, Storbritannien och Sverige övervakar trafiken i internetkablar. FRA bygger kontaktmönster över oss, utan giltig anledning och utan ett ifrågasättande.

Carl Bildt (m) glider kraftigt på sanningen om FRA och Sveriges betydelse i Expressen,Onsdag 1 januari2014:

”Hur Sverige har hanterat FRA håller på att utvecklas till ett internationellt föredöme.”

Sverige hjälpte till att förhindra en mer djupgående analys inom EU via vetorätten och stoppade en vidare utredning, ja vi är sannerligen ett föredöme.
USAs NSA och Storbritanniens GCHQ missbrukar sin maktposition, genom övertalning eller tvinga tillverkare att lägga in bakdörrar, genom att påverka internationellt mycket viktiga överenskommelser och standarder. Dessa kan på goda grunder misstänkas innehålla bakdörrar, skadliga virus och säkerhetsbrister.
Vill man vara säker på att datorsystem fungerar, är det bästa och säkraste sättet att använda fri och öppen källkod. Applikationer där alla hjälps åt att kontrollera koden för dolda ingångar, eller efter försvagningar av säkerheten.
Vi måste räkna med att viktiga samhällsfunktioner riskeras, om vi använder slutna datorsystem, med en från användarna dolda och overifierade funktioner.
Viktiga samhällsfunktioner är beroende av den integritet, som överenskommelser och standarder ger. De används för att säkerställa identitet, säkerhet och transparens vid kommunikation och handel över nätet.
Säkerhetsbrister upptäcks och användas av andra med yrkeskunnande och erfarenhet, som kriminella hackare, organiserad brottslighet och främmande makt.

För att garantera säkerheten och att vi kan lita på integriteten i våra nätverk, måste vi veta att programmen vi använder gör vad de är avsedda att göra [TakeCare].
Patienter måste kunna lita på sin journal, dess innehåll, att den inte missbrukas eller kommer på avvägar. Personalen behöver datorsystem där information och kommunikation är skyddad för obehörig åtkomst [Dan Larsson FRA] [SLL, Lägesrapport] [DN].

New Renaissance anser att den offentliga sektorn måste gå över till säkrare system, för att garantera säkerheten. Försvarssystem ska vara säkra och inte innehålla bakdörrar som aktiveras vid ett angrepp, spioneri eller vid industrispionage mot svenska företag. Angrepp på bokningssystem verkar förlamande på samhället när de inte fungerar. Det kränker våra privatliv, det skadar allvarligt konkurrenskraften i form av industrispionage mot företag, myndigheter och offentlig sektor. Förlorade kontrakt, stulen forskning och länsade privatkonton.

Det är verklighet idag, mörkertalet är enormt, NSA är bara en aktör och FRA är djupt involverad i detta.

[HAX]