torsdag 6 juli 2017

Kryptografi är något vi behöver för att skydd oss och våra intressen

Kryptografi är något vi behöver för att skydd oss och våra intressen, som att bevara integriteten och säkerheten för den information [Theresa May] som finns i våra sjukjournaler som nu går att nå via internet och av ett flertal aktörer, myndigheter, vilka anser att de har ett behov av insyn i dessa och av att samköra dessa uppgifter och av databaser, vilket ökar både känsligheten och osäkerheten i systemen. Bakdörrar i de program som är till för att skydda våra mail, eller i program som WhatsApp, eller den beställningsportal vi använder på jobbet med en säker anslutning till. Det behöver vi absolut inte när de gör världen betydligt osäkrare för oss och de världen vi måste skydda för att samhället ska kunna fungera. Att lägga in bakdörrar i våra datorer och datorprogram, vare sig det är statliga eller från kriminella är att betrakta som lika illa. Det öppnar upp och gör oss alla till öppna och sittande måltavlor för attacker från de vilka vet hur man gör, eller från en främmande makt.

Kryptografi används även för att verifiera att du är du och ingen annan, om det så är för våra vardagliga bankärenden eller för att handla via internet. Sådant som sekretess och meddelarfrihet, blir även med det en förlorad del av våra liv. Bank ID förlorar sin bäring som inloggning och signering av betalningsuppdrag, därmed blir det synnerligen svårt att garantera säkerheten i våra betalningssystem över internet.

Statens Servicecenter 2017-06-30: [Marknaden möter inte informationssäkerhetskraven - upphandling av e-arkiv avbryts]

Det är nu detta som vår sittande regering vill införa, med inrikesminister Anders Ygeman (s) och justitieminister Morgan Johansson (s) där de helt felaktigt påstår att det är vad som behövs [SOU 2015:31], för att förbättra brottsutredningar. Det innebär även att Sverige fortsätter att bryta mot de stadgar vi har i Europa i och med dataskyddsdirektivet, för att försäkra oss mot att just ett sådant statligt övergrepp kan begås som Regeringen vill införa. En allmän datalagring av allas uppgifter kan inte vara rättssäkert när det i praktiken enbart blir oskyldiga vilka lagras och utan hinder kan uppgifterna utlämnas till utredande myndighet, eller annan aktör i strid med vår egen grundlag och utan ett föregående domstolsföreläggande om detta, vilket normalt behövs för en övervakning av kommunikationer och avlyssning av samtal med tvångsmedel.

Till skillnad idag från 2008 när vi drev frågan om FRA-lagen, eller senare den om datalagringsdirektivet och återigen där massövervakningen diskuteras och blev till verklighet i svensk lagstiftning, är det en betydande tystnad som råder i samhället. Som det är idag ifrågasätts inte vad regeringen söker få igenom trotts att EU har förklarat datalagringsdirektivet för olagligt och dragit tillbaka detta:

Court of Justice of the European Union PRESS RELEASE No 54/14 Luxembourg, 8 April 2014 [The Court of Justice declares the Data Retention Directive to be invalid]

Där det under 2008 medförde massiva demonstrationer bland på annat Sergels torg och uttalanden av ledande politiker, en stor mängd debattartiklar där förklarande texter producerades i en rad ledande ideologiska och politiska bloggar. Det var då de alternativa medierna, de sociala medierna inte var synonymt med falska nyheter, faktaresistenta uttalanden och med den alternativa verklighetsbild som råder idag. Det var vi som beskrev verkligheten som sådan den faktiskt var och de frågorna som drevs framåt av oss vilket har medfört, att riktiga och bärkraftiga förändringar till det bättre har genomförts globalt och inom Europa.

[Dataskyddsreformen] [EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV (EU) 2016/680]
[Skärpt integritetsskydd för alla elektroniska kommunikationstjänster och uppdatering av EU-institutionernas dataskyddsregler] [Datalagring och integritet sou 2015:31]

söndag 9 april 2017

Felaktiga nyheter blir inte mer sanna, bara för att fler rapporterar samma fel som om de vore sanning

Befann mig på Södermalm på väg hem från jobbet och så många helt sansade personer och hjälpsamma, säger mig att det på inget vis var ett sammanbrott. Både personal från SL, väktare och inte minst polisen skötte det hela synnerligen professionellt och bra. Trotts det lämmeltåg av människor som var på väg någon stans, sköttes allt utmärkt.

Blev mycket imponerad av polisens arbete under fredagen, från det inträffade tills de hade låst ned allt skedde det hela mycket fort. Hur de lyckades få ut all sin egen personal fullt utrustade och på plats, för att sedan låsa ned all lokaltrafik vet jag bara inte. Det hela måste ha varit synnerligen väl förberett och noga inövade kommunikationsvägar.
Polisen och övrig personal på SL exempelvis, ska en stor eloge för hur de agerade i situationen. Det kan absolut inte vara helt enkelt, när ca 800 000 människor använder lokaltrafiken en normal dag. Alla dessa människor vilka var till fots, eller satt på fullpackade bussar. Inte enbart innanför tullarna men även ute i förorterna, när all pendel och tunneltågtrafik stod stilla.


(Bild av Tomas Oneberg på SvD 2017-04-07)

Vad som inte fungerade var den samhällsinformation, som gick ut från public service och andra medier. Det gör det hela mycket svårare att kunna avgöra vad och hur man ska göra, att se vilken information som stämmer.
Jag slutade 15.30, var nere vid Stockholm Södra 15.50 då var pendeltrafiken och all annan fjärrtrafik nedlagd, med nödvändighet måste det bli Gullmarsterminalen, som tur var fick jag plats på 164 över Skanstullsbron, där andra fick gå i brist på plats. På Gullmarsplan, där var vägen ner till tunnelbanan förstås stängd och tunnelbanan stod stilla och samt att även genomgången till bussarna var stängd och mycket polis på plats när jag kom dit något senare. Kanske efter ca 30 minuter eller något sådant.
SL och Polisen fungerade som de skulle i all den röra som blir av alla dessa människor i rörelse, medans den samhällsinformation som gick ut från olika medier och som vi måste ha, den fungerade helt enkelt inte alls.

Något som har missats i hela den röra som det nu är i och med terrorattentatet i Stockholm city. Det är att svenska myndigheter har varit på studieresa till Israel, för att lära sig hur terrorism ska hanteras i praktiken. Tror att vi alla hade en stor nytta av detta under gårdagen.
Väl på Gullmarsplan och på bussterminalen, efter att ha gått runt hela terminalen mitt ute i vägen och ned mot Söderleden, där det även gick personer inom spårområdet. Gick det sedan ut information om skottlossning vid Globen, bland annat av SVT.

SVT påstod i sin direktsändning att det var en av polisen verifierad skottlossning,
vi blev alltså tvingade att direkt gå mot det som kunde vara ytterligare ett attentat. Det gör mig än mer förbaskad att få veta efteråt att det vara rena fabricerade nyheter, om ett skeende som inte fanns och var direkt osant. Det är direkt livsfarligt att blanda verifierad med overifierad information, som om det vore fakta och sanning. Som just den om den då pågående skottlossning vid Globen, en skottlossning som det visade sig inte hade inträffat. När det befinner sig människor precis intill vad som kan vara ytterligare ett terrordåd, ökar det på osäkerheten och förvirringen något oerhört. Vilket på inget vis underlättade den trängda situation vi alla befann oss i vid terminalen.

Det var inte bara för oss som var på väg bort från staden och hemåt, men även för alla de anhöriga som spänt följer nyhetsflödet oerhört problematiskt att få veta att det skulle vara fallet med ytterligare ett attentat. Det har potentialen att direkt orsaka en ren paniksituation i folkmassan och kanske även orsaka ett upplopp, när människor försöker komma undan mitt upp i all busstrafik på terminalen där människor springer kors och tvärs för att komma rätt för att hinna med olika bussar, är det direkt upplagt för olyckor. Men tack vare all människors kyla och lugn, spreds det ingen panik när alla tog det lugnt och såg sig för och tänkte efter först.


(Symbolisk bild från Trångsund, över en öde perrong och ett stillastående pendeltåg 2017-04-07)

lördag 4 mars 2017

Trump, Putin och deras ideologi

Det är mer än enbart populism, när det ser ut som att det är rättsstaten i sig som nu ifrågasätts i USA och av den nya administrationen, precis som i Ryssland där rättsstaten redan är nedmonterad av den nuvarande ryska administrationen, med Vladimir Putin som portalfigur. Ryssland kan således stå som modell över hur det ser ut i praktiken och vilket förfarande som används för att uppnå målet, där nu Trump ska spela rollen som portalfigur och president. Hela det juridiska systemet har ifrågasatts av Trump och givetvis även så den fria pressen, enligt redan kända exempel från historien över hur en administration tar över makten och lägger ned demokratier. Det har synts en tidigare okänd och tungt bepansrad milis ute på vägarna i Kentucky, i samband med valet och med en fana med Trump på fordonen. Det är framför allt Steve Bannon som är ideologen bakom Trump, på ett likartat sätt som Alexandr Dugin är ideologen bakom Putin.

Bakom Putin finns ideologen Alexandr Dugin, även kallad för putins hjärna. En fascist som vill återuppbygga Ryssland till dess forna rätta jag som en stormakt och lägga under sig sin naturliga intressesfär, det vill säga hela Europa.
Bakom Trump finns ideologen och säkerhetsrådgivaren, Steve Bannon. Före detta chefredaktör för den högerextrema Breitbart och en beundrare av skaparen till den italienska fascismen och Benito Mussolinis politik, Julius Evola, där en klart högerextremistisk linje drivs av en hatkaraktär mot de vilka inte delar samma politiska ideal och riktning.

Det handlar mer om maktsfärer och uppdelning, geopolitik och strategi för den egna plattformen för att utöva makt, än det handlar om att bekämpa Daesh eller för att se till vad som inträffar i Ukraina, där det ser ut som att det har förekommit någon form av olagliga samtal mellan Michael Flynn och ambassadör Sergey Kislyak

Det är dock viktigt att se till vad som förekommer i den amerikanska politiken, det är att se till Bannon och vad han gör. Samröret mellan USA och Ryssland före valet, kan även förklara mycket av den aktivitet som har åsetts från ryskt håll, både riktade och mycket våldsamma militära aktioner som de i Ukraina, eller som de militära påtryckningar mot Belarus och Alexander Lukashenko, som har varit på den senaste tiden.
Detta har föregåtts av ett politiskt spel och kan mycket väl ha öppnat vägen för Putin, till att agera inom sin intressesfär som han har kunnat göra och det rätt så obehindrat. Tråkigt att det inte finns med på agendan för svensk media, när det är så pass viktigt för oss som det är.

Vi måste med nödvändighet ta vad vi ser inträffa på det allvar som det kräver, inte sitta stilla och tro att allt löser sig. Trotts allt pågår en likartad process i Frankrike, det kommer att påverka oss när även vi är hårt ansatta för påtryckningar och påverkansoperationer från främmande makt. Nu när Sverige med Wallström (s) i täten, absolut och utan tvivel kommer att stå utanför Nato. Därmed har vår röst ingen egentlig betydelse för Ryssland och Putin längre, att vi har backat undan för de ryska hoten, desinformationen och påverkansoperationerna. Det om något framstår som än tydligare i ljuset av, det kategoriska avståndstagandet från Nato och att affären med Karlshamn och Gazprom slutade till Rysslands fördel.

Refferenser:

[Anton Shekhovtsov, Putin's Brain? (on Aleksandr Dugin)], [MSNBC, Michel Flynn],
[NYT, Julius Evola], [CNN, Michel Flynn]
[The One Russian Linking Putin, Erdogan and Trump]
[John McCain on Trump: suppressing free press is 'how dictators get started']
[Magasinet Paragraf, Trump och demokratin], [Peter Pomerantsev, Putins postmoderna propaganda]
[BBC, Who are the figures pushing Donald Trump and Vladimir Putin together?],
[LEDARE: Ryssland arbetar systematiskt för att vi ska sluta lita på svenska media],
[Must-chefen Gunnar Karlson, Vi måste ta det på mycket stort allvar], [FRA, Årsrapport 2016: Oförutsägbar omvärld], [Påverkansagenten, Mp-mannens mejl om Ryssland], [Russia Says Military Neutrality Of Sweden, Finland Is Crucial For Security], [Understand Russia’s Hybrid War on America]

söndag 1 januari 2017

Vi är tillbaka i FRA-debatten från 2008


Något som har föranlett detta, det är på den senaste tiden de utspel som vi har åsett från både Polisen och åklagare. Där de vill att vi ska fortsätta med datalagringsdirektivet, trotts att direktivet har olagligförklarats av Europadomstolen.
Vi är tillbaka i FRA-debatten från 2008, New Renaissance var en de organisationer som tog debatten för öppenhet och rättssäkerhet. Då som Svart Måndag.
FRAs samarbete är mer djupgående än vi var säkra på då. Sverige anses nu vara en nyckelspelare i ett globalt övervakningsnätverket.
Det är hög tid att ta tag i situationen, den måste förändras till det bättre.
Hur säker är egentligen vår kommunikation, vilka spårar våra förehavanden?

I Snowdendokument som SVT avslöjat [Pdf] framgår att NSA den 18 april 2013 hävdar att FRA kan bestämma NSA selectors (sökbegrepp för inhämtning), "Access for special collection iniatives", NSA har troligen direkt access till våra samverkanspunkter.

Med de avslöjanden om hur USA, Storbritannien och Sverige övervakar trafiken i internetkablar. FRA bygger kontaktmönster över oss, utan giltig anledning och utan ett ifrågasättande.

Carl Bildt (m) glider kraftigt på sanningen om FRA och Sveriges betydelse i Expressen,Onsdag 1 januari2014:

”Hur Sverige har hanterat FRA håller på att utvecklas till ett internationellt föredöme.”

Sverige hjälpte till att förhindra en mer djupgående analys inom EU via vetorätten och stoppade en vidare utredning, ja vi är sannerligen ett föredöme.
USAs NSA och Storbritanniens GCHQ missbrukar sin maktposition, genom övertalning eller tvinga tillverkare att lägga in bakdörrar, genom att påverka internationellt mycket viktiga överenskommelser och standarder. Dessa kan på goda grunder misstänkas innehålla bakdörrar, skadliga virus och säkerhetsbrister.
Vill man vara säker på att datorsystem fungerar, är det bästa och säkraste sättet att använda fri och öppen källkod. Applikationer där alla hjälps åt att kontrollera koden för dolda ingångar, eller efter försvagningar av säkerheten.
Vi måste räkna med att viktiga samhällsfunktioner riskeras, om vi använder slutna datorsystem, med en från användarna dolda och overifierade funktioner.
Viktiga samhällsfunktioner är beroende av den integritet, som överenskommelser och standarder ger. De används för att säkerställa identitet, säkerhet och transparens vid kommunikation och handel över nätet.
Säkerhetsbrister upptäcks och användas av andra med yrkeskunnande och erfarenhet, som kriminella hackare, organiserad brottslighet och främmande makt.

För att garantera säkerheten och att vi kan lita på integriteten i våra nätverk, måste vi veta att programmen vi använder gör vad de är avsedda att göra [TakeCare].
Patienter måste kunna lita på sin journal, dess innehåll, att den inte missbrukas eller kommer på avvägar. Personalen behöver datorsystem där information och kommunikation är skyddad för obehörig åtkomst [Dan Larsson FRA] [SLL, Lägesrapport] [DN].

New Renaissance anser att den offentliga sektorn måste gå över till säkrare system, för att garantera säkerheten. Försvarssystem ska vara säkra och inte innehålla bakdörrar som aktiveras vid ett angrepp, spioneri eller vid industrispionage mot svenska företag. Angrepp på bokningssystem verkar förlamande på samhället när de inte fungerar. Det kränker våra privatliv, det skadar allvarligt konkurrenskraften i form av industrispionage mot företag, myndigheter och offentlig sektor. Förlorade kontrakt, stulen forskning och länsade privatkonton.

Det är verklighet idag, mörkertalet är enormt, NSA är bara en aktör och FRA är djupt involverad i detta.

[HAX]

söndag 25 september 2016

Svar till Hanna Brus om hållningen och smärta

Hanna Brus begår samma misstag som en majoritet gör när de studerar hållning, det är att titta på vad som är normalt, friska patienter. Det vill säg en frånvaro av smärta och inte till de vilka har smärtor i rörelseorganen, vanligtvis smärtor av en kronisk natur. Det finns förvisso all anledning att se till det normala, i de fallen som en kontrollgrupp och som en modell över vad som är en normalitet till sin motorik och rörelsemönster.

Hur smärtor, framför allt långvariga och kroniska smärtor påverkar muskel-led komplexet, samt rörelsemönster och motoriken är i sig är långt ifrån okänt. Det är vad en rörelseanalys och en smärtdiagnos är, i de fallen går det att se vad Hanna missar, som inte är friskt utan skadat. Det vill säga att se till de skador som orsakar smärtor från rörelseorganen, perifera skador som av en central natur.


Att påstå att hållningen inte skulle vara orsak till smärta och därmed inte bevisat som en kausalitet till smärta, det är att enbart felvända problematiken. Det är inte hållningen i sig som forskare ser till, utan det är hur hållningen ändras utefter den smärta patienten upplever. Det vill säga en förändrad postural aktivitet och därmed en förändrad aktivering och en förändrad muskelfunktion, där belastningen på muskel-ledkomplexet förändras och därmed en smärta ur den förändrade funktionen, en dysfunktion.


Känner man till det rent basala inom biomekanik, motorik, neurofysiologi och central aktivering av rörelser och rörelsemönster, framstår det som betydligt mer begripligt med förändringar i den posturala hållningen i förhållande till smärta och gör det möjligt att ställa en funktionsdiagnos över smärtan dess orsaker och ta fram en kausal diagnos samt en riktig behandlingsstrategi för patienten, individuellt.

The Sensorimotor System, Part I: The
Physiologic Basis of Functional Joint
Stability

Bryan L. Riemann; Scott M. Lephart
Journal of Athletic Training 2002;37(1):71–79

Breathing Movements: The Synkinesis of Respiration with Looking Up and Down
Karel Lewit, Meinhard Berger, Gerhard Holzmüller & Silvia Lechner-Steinleitner

Journal of Musculoskeletal Pain
Volume 5, 1997 - Issue 4 

Effectiveness of trigger point dry needling for
multiple body regions: a systematic review

Robert Boyles, Rebecca Fowler, Derek Ramsey & Erin Burrows

(2015) Effectiveness of trigger point dry needling for multiple body regions: a
systematic review, Journal of Manual & Manipulative Therapy, 23:5, 276-293, DOI:
10.1179/2042618615Y.0000000014

Effects on the fusimotor-muscle spindle system induced
by intramuscular injections of hypertonic saline

Johan Thunberg Milos Ljubisavljevic
Mats Djupsjöbacka Håkan Johansson

Exp Brain Res (2002) 142:319–326
DOI 10.1007/s00221-001-0941-4

Uncovering the biochemical milieu of myofascial
trigger points using in vivo microdialysis:
An application of muscle pain concepts to
myofascial pain syndrome

Jay P. Shah, MD, Elizabeth A. Gilliams, BA
Received 8 April 2008; received in revised form 27 May 2008; accepted 3 June 2008

Diagnosis and classification of chronic low backpain disorders:
Maladaptive movement and motor control impairments as
underlying mechanism

Peter O’Sullivan

Manual Therapy 10 (2005) 242–255

onsdag 17 augusti 2016

Vi har ett riktat informationskrig mot oss som medborgare


I DN 2016-08-06, deltog Rolf Ekéus som en av underskrivarna till artikeln; ”Terrorismen större hot mot Sverige än Ryssland
När det gäller Ryssland och ursäktarna, bland annat just Rolf Ekéus. Innebörden i vad han säger i en dialog med Peter Pomerantsev under ett seminarium på Axess, är det rakt motsatta. Ryssland är ett hot mot både Sverige och Europa, när ambassadör Rogozin har tillåtits sabotera hela det samarbetet som förelåg mellan Ryssland och Nato (Nato-Russia Council). Enligt Ekéus har Ryssland mycket noga planerat och saboterat hela det samarbete som förelåg mellan Nato och Ryssland, ett samarbete vilket bidrog till ett stabilare och säkrare Europa, så varför sedan påstå att Ryssland är missförstått i sin politik mot oss i Europa och USA?De måste ställa hoten mot varandra, enbart för att kunna minimera den hotbild som vi har från Ryssland och lägga skuldfrågan på något helt annat, som Nato, Europa och USA.

Ett observandum är att Ekéus även tar upp frågan om Gazprom, han anser att företaget är ett av Moskvas vapen mot oss och givetvis mot andra förstås. Det är Gazprom som är tänkt att fortsätta med att bygga gasledningar i Östersjön med Slite som bas. Gazprom kommer troligen bygga den nya gasledningen genom Turkiet fram till gränsen för Europa, Turkstream, om Ryssland och Turkiet kommer överens.
De nyttiga idioterna får konsekvent ett fördelaktigare medieutrymme än vad förespråkarna för ett medlemskap i Nato och ett starkt försvar får, där en stor del av deras genomslag i media kan förklaras av, att de är namnkunniga, att de anses vara ledande auktoriteter på sina områden och får därmed utan något större motstånd lansera sina overifierade påståenden om Nato, tala mot fördelarna med ett starkt offensivt försvar och inte minst det konspirationsteoretiska om det inringade och förfördelade Ryssland.

I ärlighetens namn tillåts de att direkt äventyra svenska soldaters liv med sina uttalanden och vår nationella säkerhet, de kan knappast tro  på sina teser själva, när de bevisligen säger emot sig själva. Det är dags att på ett betydligt tydligare och bättre sätt, ta situationen med Ryssland, vår nationella säkerhet och frågan om Nato, på det allvar som krävs av den mycket allvarliga situation vi har mot Ryssland.

[Tidigare i bloggen om Rysk desinformation och hybridkrig] [ltz] [Kkrva] [GP] [AXESS] [Natoutredningen]