lördag 21 maj 2016

Dessinformation och hybridkrig mot Sverige

Det borde egentligen inte vara svårt med förståelsen och insikten över det pågående hybridkrig vi utsätts för redan idag, där det är Moskva som ligger bakom som finansiär och orkestrerar mycket av de aktiviteter som sker. Inte enbart mot Nato och Europa förstås, men även mer direkt riktade mot oss. Syftet från Moskva är att destabilisera Sverige som nation och därmed slå ut vår förmåga till motstånd både politiskt som militärt, det är tack vare det strategiska läge vi har i Östersjön och Baltikum när vi är porten till Baltikum och Centraleuropa. Att så sker utgör i sig ingen större nyhet när det har varit en del av den ryska militärstrategiska doktrinen under en lång tid, men det har helt klart och markant ökat i frekvens under de senaste åren och definitivt mer aggressivt. Som att öva inflygningar med kärnvapen mot Sverige, Stockholm, Värnamo, utökade ekonomiska intressen i Gotlands hamnar (Slite, NordStream), blockering av utläggningen av NordBalt, kabeln mellan Sverige och Baltikum. Kabeln mellan Sverige och Baltikum är för att trygga energiförsörjning till de baltiska staterna, för att minska beroendet av grannen i öster, Ryssland. Den utläggningen stördes allvarligt medelst militära enheter och medel.

Hybridkrig innebär även stöd till olika organisationer, här i formen av stöd till bland annat högerextrema webbplatser och organisationer som det nazistiska Nordfront, en paraplyorganisation för bland annat Nordiska Motståndsrörelsen, samt då även för Svenska Motståndsrörelsen. Det är nazistorganisationer som erhåller både medel samt paramilitär träning i Ryssland. Det kan givetvis inte ske utan de ryska myndigheternas insatser och givetvis då med den ryska statsmaktens goda minne. Russimperia (RID) som styrs av rustningsminister och biträdande premiärminister Rogozin, vilken har stått som arrangör för denna militära träning. Där har även den ryske fascisten Alexander Dugin har haft en hel del med upplägget att göra. Samtidigt är de mer än villiga att stå andra extrema rörelser till buds, som antifascisterna och den sidan av den autonoma vänsterrörelsen, eller andra vänstersekter som kan vara aktuella. Målet är dessutom på inget sätt okänt, när det inte enbart är en destabilisering av Sverige, men även av hela Europa och där se till att Nato inte ska kunna verka inom västsfären.

Vad kan vi förvänta oss av ett allt mer aggressivt Ryssland? Se bara till hur det blev i Ukraina, med en olaga annektering av Krim och kriget mot Georgien, samt även på utvecklingen i Syrien sedan den ryska interventionen. På den syriska arenan ser det mer ut som ett aktivt stöd för IS/Daesh och ett återupprättandet av Assad. Troligen är det den modellen vi kommer att se ta form och utvecklas ytterligare i vår närtid och mer direkt i vårat närområde.
Vad som inte framkommer på ett adekvat och tydligt sätt i reportage om kriget i Östra Ukraina, där det sällan är synliga och direkta konfrontationer mellan den ryska reguljära armén och den ukrainska, vilket på inget sätt innebär att de inte finns. Vad som syns är de så kallade rebellerna eller separatisterna, proxykrigarna, dock inte vad som egentligen sker på djupet. Vad som inte framkommer är hur det egentliga arbetet från de ryska styrkorna bedrivs, hur de understödjer och ligger bakom kriget och därmed hur det förs. Utan förekomsten av dessa specialstyrkor (SOF, Specal Operations Forces) som stöd, skulle det inte ta lång tid för de ukrainska styrkorna att slå ut och ned motståndet.

(Övre och undre bilden; Ryska SOF, Specal Operations Forces i Ukraina)

Enligt ÖB angrips nu Sverige allt mer konsekvent av Ryssland med det som numera kallas för hybridkrig, de metoder som blev mer allmänt kända under anfallskriget mot Ukraina, där är det inte minst desinformation och planterade falska uppgifter i media, som utgör en väsentlig del av krigföringen. Likväl som direkta intrång i datanät hos myndigheter och företag, vilket håller på att bli vardag, men även att ställa till med en social oro via olika grupperingar som stöds aktivt med både träning och eventuellt finansiering samt med ett bakomliggande stöd från diversionsstyrkor (SOF). Ett proxykrig.
"Rands scenario visar att Nato behöver stöd av Sverige för att kunna försvara de baltiska länderna effektivt. Det temat har också tidigare studier haft, men inte så här konkret."

Det visar även på att krigsrisken ökar markant när Ryssland ökar spänningen mot Baltikum, med det i åtanke kommer delar av Sverige att behövas för att både kunna slå mot- som förhindra att svensk mark kan användas till ett försvar av Baltikum. Det påvisar även det ökade intresset för Sverige, från
den ryska sidan och belyser anledningen till att de för ett riktat hybridkrig mot oss.


Följderna av det får återverkningar även över hur den svenska regeringen bedriver sin flyktingpolitik som inte är direkt human och pro mänskliga rättigheter, om vi ser till det mer praktiska handhavandet och hur det ser ut i praktiken. Det sker samtidigt med det ryska engagemanget i Syrien, där de med bombmattor över civila områden stänger inne runt 600 000 personer och mer än halva befolkningen är interna flyktingar. Trotts detta sägs mycket litet om denna allvarliga situation som Ryssland varit behjälplig att utlösa, än mindre vill de något annat än att inrätta ett eget separatistiskt andrum för Sverige utan ansvarstagande för situationen. Det är den politiken som är det riktiga hotet mot vår och Europas stabilitet och inte flyktingarna i sig. Samtidigt förtränger de även hur hotbilden ser ut här hemma och stödjer i praktiken densamma verksamhet som de högerextrema under Nordfront och från SMR, organisationer vilka har stöd från Moskva för sina aktiviteter.
Det innebär ur en rent praktisk synvinkel ett stöd för den politik och ideologi som Ryssland står för, den politiken är mycket uppenbar både i Ukraina som i Syrien. Där finns egentligen inget eldupphör, stilleståndet skulle inte gälla en krigföringen mot terrorister. I Syrien är alla som inte är för regimen att betrakta som terrorister, vilket därmed innebär att ingen behöver beakta avtalet. Därmed kan anfallen och bombningarna av civila fortsätta utan något egentligt avbrott, vilket även har visat sig vara fallet.

Rysslands bombmattor är riktade mot civila i Syrien enligt människorättsorganisationer på plats, civila skulle alltså enligt Moskva vara exkluderade från det så kallade avtalet om eldupphör, i så fall vilket eldupphör kan man fråga sig? På vilket sätt skulle detta förfarande minska på flyktingströmmarna till Europa, den press och splittring vi därmed erfar inom unionen? Det ser snarare ut som en aktiv politik att skapa flyktingströmmar, där både sjukhus och det övriga civilsamhället medvetet utsätts för de ryska bombningarna och därmed drivs mot Turkiet och Grekland för att uppnå sitt mål.
De ryska aktiviteterna i Syrien måste med nödvändighet även ses som ett led och en del av den destabilisering som sker av Europa, när sakförhållanden i det kriget får dessa massiva flyktingströmmar och en intern destabilisering av Europa som resultat.

Ryssland arbetar även aktivt med digitala metoder, både desinformation via media och mer direkt via försök att störa ut webbplattformar som andra plattformar för vård och det övriga civilsamhället vilka är av intresse för ett krig mot ett informationssamhälle som Sverige och Europa.

Det förekommer riktade cyberattacker mot svenska intressen, varav ett är spårat till ryska kapade datornät (botnet). Därmed kommer utredningen att ta stopp när den inte har stora chanser att komma åt några loggar från de aktuella ryska internetoperatörerna, eller få tillgång till de enskilda datorers loggar som ingick i nätverket av kapade datorer. Däremot borde storleken och omfattningen av attacken säga betydligt mer, när det krävde en statsmakts resurser att genomföra.
Att inte följa de riktlinjer som MSB har är att betrakta som samhällsfarligt, de webbplatser och internetoperatörer som inte gör detta borde absolut upplysas över vad de har att göra som ansvarstagande operatörer för vår infrastruktur.

Hos de vilka förespråkar ett fjärmande från Nato och ursäktar det ryska agerandet direkt i vårat närområde, hos dessa är det betydligt viktigare med att peka på ”föreställningen om vad som pågår, än vad som är egentliga fakta”. Det är ett agerande som hjälper Rysslands agerande i vårat närområde och mot svenska intressen.
Tror att det absolut kan vara möjligt med avseende på hur Sven Hirdman med flera agerar, som Pierre Schori (s). Med avseende på utvecklingen i Ryssland och inte mins i Östersjöområdet och på Baltikum, är det nödvändigt att studera de influenser som utövas från Ryssland och hur.
Deras agerande påverkar politiker och höga tjänstemän inom Sverige, EU och Europa, inte minst där deras beslutsfattande och vad de säger offentligt måste beaktas. Men det måste finnas konkreta bevis för detta, i varje enskilt fall får det inte föreligga några tveksamheter över vad som faktiskt föreligger.

Den amerikanska närvaron i Östersjön och på Baltikum, blir mycket uppenbar med tanke på den mycket markanta ryska aggressionen runt Östersjön och Baltikum. Där inte minst till det olagliga kriget och annektering av Krim som föreligger från Ryssland, då vore det synnerligen udda om Nato och USA inte skulle reagera mot den typen av aggression mot den Europeiska försvars- och säkerhetsordning som är antagen, även av Ryssland.

Referensmaterial:
http://www.dn.se/nyheter/sverige/natoflyg-till-svenska-baser-vid-rysk-attack-1/

http://www.dn.se/nyheter/sverige/ingmar-neveus-propagandans-syfte-ar-att-sa-ett-fro-av-tvivel/

http://www.dn.se/nyheter/sverige/hemlig-grupp-ska-mota-ryskt-informationskrig/

http://www.sydsvenskan.se/sverige/ob-varnar-for-rysslands-hybridkrig/

http://www.expressen.se/ledare/sakine-madon/vanstern-hycklar-om-invandringen/

http://www.proletaren.se/utrikes-mellanostern/ar-det-putins-fel-att-valdet-i-syrien-okar

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/syria/12153919/A-ceasefire-war-criminals-dont-have-to-observe.html

http://www.middleeasteye.net/news/world-powers-agree-cessation-hostilities-syria-1455462038

http://www.rand.org/pubs/research_reports/RR1253.html

http://www.dn.se/nyheter/sverige/risk-att-putin-slapper-igenom-flyktingar-till-finland-och-baltikum/

http://yle.fi/uutiset/officials_see_signs_of_hybrid_warfare_in_migrant_crisis/8672574

http://www.prospectmagazine.co.uk/features/rolling-back-freedom

http://understandingwar.org/report/putins-information-warfare-ukraine-soviet-origins-russias-hybrid-warfare

http://cornucopia.cornubot.se/2016/03/rapport-lardomar-fran-rysk-ukrainska.html

http://www.dn.se/kultur-noje/kulturdebatt/trump-och-putin-skapar-en-varld-utan-sanning/

http://www.dn.se/nyheter/sverige/sapo-varnar-for-ryskt-psykologiskt-krig-tiotal-agenter-pa-svensk-mark/

http://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/29338-russia-in-ukraine-the-greatest-challenge-to-the-european-security-order

https://www.washingtonpost.com/opinions/russias-influence-in-western-elections/2016/04/08/b427602a-fcf1-11e5-886f-a037dba38301_story.html

http://www.helahalsingland.se/opinion/ledare/forfalskat-brev-fran-daesh-riktat-mot-svenska-regeringen

http://svenska.yle.fi/artikel/2016/04/08/fler-amerikanska-soldater-vantat-ska-skydda-baltikum

http://www.hd.se/nyheter/sverige/2016/04/09/oresundstunneln-dodsfalla-for-flyktingar/

http://natobloggen.se/2016/04/06/lever-sven-hirdman-i-ett-alternativt-universum/

http://www.svd.se/sveriges-sakerhetspolitik-ar-alltfor-oklar/om/svenska-natodebatten

http://www.sydsvenskan.se/sverige/ob-varnar-for-rysslands-hybridkrig/

http://anton-shekhovtsov.blogspot.se/2015/09/russian-fascist-militants-give-money-to.html

http://www.diplomaatia.ee/en/article/the-challenge-of-russias-anti-western-information-warfare/

http://www.ecfr.eu/publications/summary/what_does_ukraine_think3026

https://www.academia.edu/8249892/Putins_Brain_on_Aleksandr_Dugin_

http://www.themoscowtimes.com/article/565962.html

http://www.svd.se/medial-krigforing-en-rysk-paradgren

http://www.amnestypress.se/artiklar/reportage/25862/rysslandsdagarna-kreml-utnyttjar-nationalism-att-a/

https://www.aldrimer.no/sweden-issued-cyber-attack-alert-as-its-air-traffic-reeled/

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article22618631.ab

http://kkrva.se/vad-vi-kan-lara-oss-av-en-rysk-medierapport/

http://www.dn.se/nyheter/sverige/nato-experter-ryssland-kan-latt-inta-gotland/

http://natobloggen.se/2016/04/22/en-marklig-dag-pa-ui/

http://tass.ru/en/world/873391

http://www.interpretermag.com/russias-secret-army-in-ukraine/

http://www.svd.se/medial-krigforing-en-rysk-paradgren

http://www.vox.com/2016/5/4/11591172/russia-baltics-nato

http://rbth.com/politics/2015/05/13/boris_nemtsov_allies_publish_report_on_russian_military_role_in_ukra_45981.html

http://rbth.com/news/2015/08/27/ukraine_alleges_presence_of_two_russian_army_corps_up_to_35000_troops_in_48804.html

http://www.vox.com/2016/5/4/11591172/russia-baltics-nato

https://www.youtube.com/watch?v=JaI0ni2OSnQ

https://natoutredningen.se/syfte-utredningsplan/

http://computersweden.idg.se/2.33337/1.512839/stora-sakerhetsbrister-i-sjukvarden

http://www.svd.se/natogeneral-karnvapen-i-sverige-skramselpropaganda

http://putinslogner.story.aftonbladet.se/chapter/putins-troll-hjalper-sveriges-ultrahoger/

https://www.youtube.com/watch?v=eU0kuHI6lNg

http://www.atlanticcouncil.org/publications/reports/hiding-in-plain-sight-putin-s-war-in-ukraine-and-boris-nemtsov-s-putin-war

http://www.atlanticcouncil.org/publications/reports/hiding-in-plain-sight-putin-s-war-in-ukraine-and-boris-nemtsov-s-putin-war

http://www.atlanticcouncil.org/publications/reports/hiding-in-plain-sight-putin-s-war-in-ukraine-and-boris-nemtsov-s-putin-war

http://imrussia.org/en/news/2263-reports-on-russias-war-in-ukraine-are-presented-in-washington-dc

http://www.hd.se/2016-05-07/ingen-serios-person-tror-att-ryssland-ska-anfalla-sverige

http://www.axess.se/Tv/program.aspx?id=4832

http://www.svd.se/oka-forsvarets-resurser-kraftigt

https://informnapalm.org/en/professional-russian-army-in-ukraine-database-and-visualisation/

https://www.youtube.com/watch?v=KwZZFuiiQ2I

http://www.li.com/events/the-menace-of-unreality-combatting-russian-disinformation-in-the-21st-century

http://www.fiia.fi/en/publication/588/fog_of_falsehood/

söndag 10 januari 2016

Sverige och regeringen vill ha andrum, flyktingar och migranter har inget andrum

Vilka behöver egentligen ett andrum, tror knappast att det är vi som behöver andrum och nedlåsta gränser. Johanna Jönsson (C), utrycker det på absolut det bästa sättet och det kommer ett längre citat nedanför videon.

 

"Redan måndag 4 januari tänker regeringen införa id-krav på alla bussar, tåg och båtar in i Sverige. Förutom att åtgärden i sig är vidrig, då den syftar till att hindra människor utan giltiga id-handlingar från att söka skydd i Sverige, så finns det en rad gigantiska frågetecken kring hur det här rent praktiskt ska gå till. Här kommer några som jag tänkt på: - På de flesta färjeterminaler finns det redan ordentliga system för att kolla biljetter innan man går ombord, det gör det något lättare att även kontrollera id. Men hur ska ett sådant system kunna byggas för alla bussar och tåg med olika hållplatser längs vägen? Ska varje busschaufför och tågvärd kolla folks id, såsom man kollar biljetter? Hur ska de lära sig att skilja på ett falskt och äkta pass? Hur ska de veta om ett temporärt pass, ofta en utskriven A4, har rätt stämplar? - Regeringen har sagt att det ska räcka med ett id där namn och bild finns. Redan när jag gick på högstadiet hade jag klasskompisar som fixade falska svenska leg, som sedan användes för att bland annat komma in på krogen. Hur ska busschaufförer och tågkontrollanter kunna se skillnad? Hur ska de kunna veta hur olika leg ser ut i olika länder, ofta på främmande språk? - Vad händer om personer visar id och på så vis tillåts åka med in i Sverige, men innan de går av slänger bort eller förstör sina id:n? Då är de ju redan på svenskt territorium och har därmed rätt att söka asyl. Men ska operatörerna drabbas av sanktionsavgift? Det här kommer vara extremt vanligt eftersom folk kommer använda falskt id för att kunna resa in, precis som väldigt många redan gör för att kunna ta sig upp genom Europa. Anledningen till att man använder falskt id varierar såklart, men för den som av olika skäl inte kan få ett riktigt pass utfärdat så är det ett av få alternativ. Det är även ett sätt att slippa registreras i ett land längs vägen där man inte vill stanna, kanske för att man har släkt i Sverige eller av andra skäl. - Om en person inte har id ska hen inte tillåtas resa vidare in i Sverige. Vem ska neka personen att resa vidare? Ska det finnas ordningsvakter på varje buss/tåg? Det här gäller ju inte enbart Öresundsbron utan även bussar från Norge. Eller ska busschaufförer och tågvärdar knuffa ut människor ur tågen och bussarna? - Vissa har ju sagt att alla tågresenärer ska tvingas av på Kastrups flygplats för att där gå igenom en kontroll. Varför skulle Danmark, som redan väldigt tydligt sagt att man inte tänker bistå Sverige i det här, tillåta att landets viktigaste flygplats drabbas av detta kaos? - Många barn som reser utan vårdnadshavare saknar id, ska de lämnas kvar på perronger och hållplatser ensamma? Eller tänker man sig att danska myndigheter snällt ska komma och hämta dem, trots att Danmark absolut inte vill att de ska vara kvar där? Ska bussar och tåg vänta tills så sker? - Regeringen har sagt att barn utan id som reser med vårdnadshavare som har id ska få följa med, men vem ska fatta det livsavgörande beslutet huruvida någon är under 18 år eller inte? Ska busschaufförerna köra någon typ av medicinsk åldersbestämning på plats i bussen? Nej, det går ju knappast. Ska syskon strax över 18 som saknar id lämnas kvar medan resten av familjen får resa vidare? Och hur ska man avgöra vem som är vårdnadshavare om barnen saknar id? Vad ska man göra ifall den ena föräldern i en familj också saknar id (väldigt vanligt att kvinnor och barn aldrig fått något id)? Och hur gör man med alla de barn som reser med äldre syskon eller en morbror eller någon annan vuxen som har id, men som inte är legal vårdnadshavare? - Det kommer fortsatt vara lagligt att ta sig till Sverige till fots, på cykel eller i bil, så länge man söker asyl när man väl kommer till gränsen. Det finns ingen skyldighet för den som ger någon skjuts över en gräns att först kolla att den personen har giltiga id-handlingar, så länge det inte finns ett uppsåt till människosmuggling. Man kan alltså i praktiken skjutsa någon fram till gränsen och sedan låta personen hoppa ur och söka asyl direkt. Som asylsökande kan man rimligen även ta en taxi över gränsen om man vill. Just över Öresundsbron får man varken cykla eller gå och det är stoppförbud på bron där den faktiska gränsen finns. Men man blir inte av med sin asylrätt för att man blir avsläppt vid gränsen och sedan går på bron fram till första bästa gränskontroll. Hur ska man få dansk gränspolis att förstärka bevakningen på den danska sidan av bron, så att människor inte kan påbörja en vandring där? - Det som skett på andra håll i världen när man försökt införa sådant här har varit att människor ändå hittat vägar. I Calais, där tunneln från Frankrike till England startar, har det byggts upp ett helt samhälle för alla de som väntar på att ta sig igenom. Det vanligaste är att man på olika sätt gömmer sig i lastbilar. För att tvinga förarna att hålla koll så har det införts höga sanktionsavgifter för den förare som får med sig någon. Vilket i sin tur lett till våldsamma konflikter mellan förare och migranter. Tänker den svenska regeringen införa samma sak? Tänker man förstärka gränsbevakningen i Östersjön och börja knuffa tillbaka gummibåtar, såsom alltför ofta sker mellan Turkiet och Grekland? Tänker man skjuta på dem såsom den spanska gränspolisen gjort?"

lördag 9 januari 2016

En brun-svart svensk politikVår statsminister Lövén har åter splittrat samordningen under statsministerns kansli. Det var en beslutsordning som sjösattes efter tsunamikommitténs slutsatser för en bättre samordning och snabbare beslut i kriser, mellan de olika departementen i statsrådsberedningen. 

Det är troligen en av vår nations största problem i dagsläget, när ingen vet vad den andra gör och vilka beslut som ska fattas och har fattats på rätt sätt i rätt tid vilket leder till mycket stora problem.

De mycket stora flyktingströmmarna antyder på att det inte är lugn och ro ute i världen, men vi ser inte detta för vad det är. Det betyder enbart att vi inte ligger i krig med varandra inom Europa, därav söker sig flyktingar och migranter till de länderna där de kan känna sig trygga. Inte för att vi skulle vara kulturellt bättre på något vis, utan det är när vi har sluppit interna krig på 70 år. Fast det är en utveckling som går i en diametralt motsatt riktning med en markant ökad spänning inom Europa, med ett allt mer isolationistiskt Sverige med nedlåsta gränser och en introvert inställning till globala problem. Mycket tack vare både en höger som vänsterextremistisk inställning, som fullt ut underblåses av vår vän i öster, Ryssland.

”Det är en av vår samtids viktigaste frågor, kan vi försvara vårat land mot intrång, anfall och mot det hybridkrig som vi utsätts för?

Tror nog att det stora flertalet av våra medborgare vill kunna stå emot ett anfall eller andra riktade hostila åtgärder mot oss, nysvenskar för att de har flytt från krig och terror så de vet bättre än vi vad det är. Flertalet av oss infödingar vill det också, när vi inte vill vara nästa folk som måste fly över stängda och låsta gränser.”

Vi hör alla vänstersidans tysthet när det är de egna som har rätt och alla andra fel, det är vad som berättigar deras handlande, det berättigar till att ta för sig och roffa åt sig på samma sätt som alla andra riskkapitalister och andra som just de finner att kritisera. Vad som är felaktigt och rent ut sagt brottsligt för alla andra, det ska inte gälla för det egna handlandet. "Allt ditt är mitt, men allt mitt ska du enbart ge fan i", "Vi är alla jämlika, men vissa är mer jämlika än andra".
Så hur var det nu igen och vad var det som skulle vara det rätta? Därför behöver det motsatta inte speglas och därmed inte verkligheten.

Vänstern kan ses vara representerad av Göran Greider, läsvärd ja, men det innebär inte per automatik att det är helt korrekt och riktigt vad han påstår i sina så kallade analyser. I en debatt med Johan Norberg i SVT för ett tag sedan var det helt rätt och riktigt att överge alla flyktingar, när vi behövde ett andrum i Sverige. Det vill säga att lämna dom att dö, antingen för att drunkna i Medelhavet eller till att förgås i ett limbo utanför Europas gränser, anvisade och förvisade till vad som i praktiken är koncentrationsläger i Mellanöstern och Turkiet. Turkiet har ca 10 000 egna interna flyktingar, som ett resultat av det nya pågående inbördeskriget.

söndag 20 december 2015

Rashygien går fortfarnde hem när SVT, kör transfoba sketcher

Att skämt som dessa går hem i SVT är ett uttryck för att det svenska samhället fortfarande inte helt har övergivit de gamla föreställningarna om ras, de om ras och rashygien, vilket även utredarna av utredningen avseende; "Ett utvidgat straffrättsligt skydd för
transpersoner m.m" kan konstatera. Det var även dessa föreställningar som har styrt mycket av den attityd och föreställning om transpersoner som fortfarande föreligger idag, trotts att kunskapen och medvetenheten borde vara betydligt bättre än vad den är. Den nya inkluderingen av transpersoner och deras lagskydd, kan inte komma nog fort som det är idag.


 Med ett förändrande samhälle förändras även språket och det med nödvändighet, vi har inte detsamma samhälle idag som på Linnés 1600-tal. Carl von Linné lanserade det binära samhället, en han och en hon, precis detsamma som Noak hade ombord på sin Ark. Betyder detta att vad som finns och används idag som nytt i vårat språk måste glömmas bort och förkastas? Absolut inte, det gamla får enbart nya värderingar och en ny mening som att runka. Sumprunkarna på 1800-talet. Deras arbete bestod i att hålla vattnet cirkulerande i fisksumparna i Stockholms fiskehamn, för att på det viset hålla liv i de sumpade fiskarna nere i vattnet, att runka på sumpen alltså. Idag har ordet runka fått en helt annan innebörd och mening.
Det binära synsättet att se på frågan om maskulint, feminint och på identitet håller successivt på att luckras upp, när mer fakta läggs till vår kunskapsbank. Vi människor ses inte längre som binära varelser som på Noaks tid, när vad yttre organ vi kan påvisa och uppvisa utåt, inte alls behöver stämma överens med det inre, identiteten. Identiteten manifesteras och blir synbar vid ca 3 års ålder, när barnet kan uttrycka sig mer bestämt om sin egen person, sin identitet och mycket ska sedan till för att personen sedan ska ändra på detta förhållande, om alls.


Det är även den viktiga frågan om att göra upp med ett förflutet där rasbiologi och rashygien spelade en stor roll i Sverige, med mycket svåra konsekvenser än idag för de vilka inte tillhör det normativa samhället med tvångssteriliseringar och andra ingrepp för att hålla rasen ren (eugenik). När även detta återspeglas i språket, vilket utredarna av ett utvidgat skydd för transpersoner tar fasta på i sin utredning och lagförslag (SOU 2015:103).
Där tas ”könsöverskridande identitet och uttrycksamtras” bort ur svensk lagstiftning, för att sent omsider göra upp med den svenska rasbiologin och vad detta innebär för personer, lagstiftning och för det svenska samhället som helhet.

Med de förändringar som nu sker i vårat samhälle och med det förändrade synsättet på kön och könsidentitet, sker en förändring i vår syn på oss som människor. Det behövs nya ord för att beskriva den förändringen, mer än bara maskulinum och femininum. Idag vet vi bättre när det finns ett tredje, varken maskulint eller feminint utan ett könsneutralt ord, hen, för att bättre beskriva verkligheten som den faktiskt är och ser ut för oss människor. Det är inte en fråga om att rensa bort utan att lägga till vad som tidigare saknades, det är inte att ta bort ur språket sådana ord och meningar som mangrant, man över bord eller gemene man. Det är enbart en bisak till den betydligt större och den existentiella frågan om identitet, där måste vårat språk betydligt bättre spegla det nya samhället, de nya normer och den verklighet som växer fram och förändrar vår syn på tillvaron och på oss människor. Att inte göra det är att förneka personer deras rätt till sig själva och till deras existens, deras existensberättigande ifrågasätts via språket om det inte kan förnyas för att beskriva den faktiska tillvaron och verkligheten vi nu lever i och med. Språket betyder mycket för samhället, för grupper som för enskilda personer, därmed är det absolut nödvändigt med förändringar när det innebär stora konsekvenser för oss alla om så inte sker.


söndag 8 november 2015

Idag är det alltså fars dag 2015

Idag är det alltså fars dag 2015, min far är nu över 80 år gammal född 1932. En riktig kraft i denna karl fortfarande och frisk i sin kropp, till skillnad vad de svenska läkarna, läkarvetenskapen och det dåvarande politiska systemet ansåg när han var liten. De ansåg att han skulle sitta på vanföranstalt i en ny och fin rullstol, när han hade skolios och därmed klassades som vanför och inte skulle vistas ute i det normala samhället, bland normala svenskar.

Till skillnad från de vilka bestämde på den tiden, hade han helt andra planer. Han blev ljungman på sitt första fartyg vid 15 års ålder på Nordstjernan, som hon hette fartyget. Han blev döpt av havsguden när de passerade den ekvatoriella linjen som seden påbjöd.

Han besökte Amsterdams hamnkvarter, Valparaiso i Chile och Rio de Janeiro.

Han rymde från sitt fartyg i Australien och vandrade iväg till norra Queensland, det var ut i den så kallade outback, eller i ödemarken som han blev kofösare på Zerito under några år.Som tur var hittade den svenska kronan honom där nere, när han skulle göra sin militärtjänst. Vilket han gjorde och träffade mamma, tur för mig annars kulle jag inte finnas till.

Ett stort grattis på farsdag pappa, det är du värd och mer därtill. Det hoppas jag att du vet och känner till, du är uppskattad för den du är och inget annat.


Pappa och jag för ett par år sedan, hemma hos svärmor. Det är inte så många som tror att han faktisk red ända fram till sina 80 år, även på så kallade quarterhästar.

onsdag 8 juli 2015

Det nygamla koloniala Ryssland, Novorossiya

Det är för sent Hans Blix. När de, Ryssland redan har startat sin expansion genom att invadera Ukraina och genom att i strid med internationell rätt annektera Krim. Det är ett uppsåt som märks, inte minst när de startade att deportera Tartarerna, igen.

Ett av problemen med Blix hypoteser är att de inte stämmer överens med verkligheten på marken, där det mycket tydligt framgår hur det egentligen står till och vägrar man att ta tag i dessa bitar kan det mycket väl spåra ur. Står vi här i Sverige ensamma kan det mycket väl bli ytterligare våldsamheter, än vad som nu redan föreligger (Rysk militär stoppar läggandet av NordBalt), inflygningar mot Stockholm med strategiskt bombflyg och en rad andra incidenter som att den ryska ambassadören, Tatarintsev, direkt hotar Sverige med militära sanktioner om vi inte gör som de vill, hur skulle det påvisa dessa fredliga intentioner som ryssarna anses ha?

”If it happens there will be counter measures. [Russian President Vladimir] Putin pointed out that there will be consequences, that Russia will have to resort to a response of the military kind and re-orientate our troops and missiles," Tatarintsev told the local paper. "The country that joins NATO needs to be aware of the risks it is exposing itself to.”

Det är på detsamma vis som kriget bedrivs i östra Ukraina, detta i en allt dödligare nedåtgående spiral. Det har inget med USA eller NATO att göra, när det är rena neokoloniala tendenser i det nya Ryssland, Novorussia, ett nytt Ryssland där den forna storheten ska återuppstå. Balterna känner av det och likaså Polen och nu börjar den expansionismen även kännas av här i Sverige och vilket tryck det innebär. Det blir uppenbart i det nya avtalet med Grekland, det är knappast av välvilja med Europa och Grekland. Det är troligen en ren strategi för att kunna slå in en kil i Europa, med syftet att skada.

”Fyra av fem svenskar oroas av Ryssland, vilket är en kraftig ökning mot tidigare. Vänsterpartister och Sverigedemokraterna inte lika oroade. I frågan om Sverige ska gå med i försvarsalliansen Nato har motståndarna en liten övervikt.”

Det är föga förvånande när man ser hur den ryska propagandan arbetar, för att störa de svenska demokratiska processerna och hur deras militära styrkor agerar mot Sverige och våra intressen med direkt hot om militär intervention om vi inte gör som de vill.

”Enligt Litauen har de ryska krigsfartygen brutit mot FN:s havsrättskonvention då de stört kabelfartygens aktivitet flera gånger i år. De ryska aktionerna har riktat sig mot ett fartyg som bevakar den lagda kabeln innan den hunnit täckas in på havsbottnen.”

Nej det är givetvis inte en självklarhet, när det är att lägga sig i vår inrikes och utrikespolitik med hot om militär intervention. Det är inte riktigt vad fredliga länder brukar ta sig för att göra mot sina grannar, de brukar ej heller med militära medel vid fyra tillfällen störa läggningen av en mycket väsentlig elkabel mellan Sverige och de Baltiska staterna (NordBalt). Den är bland annat till för att försörja dem med el som ett löfte för att stänga kärnkraftsverket i Ignalina, utan den kabeln och elförsörjningen får de baltiska staterna det svårt att klara sin egen elförsörjning.

”After similar incidents that have taken place on 19 March, April 10 and 24 April this year Lithuanian Foreign Ministry sent protest Notes to Russian MFA. Lithuania also coordinates its activities with Sweden as the activities of the Russian navy are attempts to interfere with the construction work of the sea cable ‘NordBalt’.” 

Det finns ingen som är omedveten över hur USA arbetar, men att samtidigt låta Ryssland och vad de gör passera. Det är farligt när det är en hotbild som inte blir uppmärksammad på det vis den borde bli. Allt för många särintressen ställer upp på den ryska desinformationen och lanserar den som sanning när den bevisligen är ihopskriven av FSB och Kreml, samtidigt som de beskyller USA för både det ena som det andra, sant eller osant. Men förnekar vad som inträffar som anfallskriget mot Ukraina och Georgien, samarbetet med Syrien och Assad, när det förstås är Kievregimens fel att de måste gå in militärt och att det i sig legitimerar att Ryssland har gått in i grannlandet och sedan tidigare under 2014 redan har annekterat en stor bit, det är Krim. Förutom det nu pågående kriget i de östra delarna, för att bygga en landkorridor utefter sjön Azov ned till Svarta havet.

Det finns ingen som är omedveten över den politik som USA har mot sin omgivning, som i Vietnam, Iran, Irak och i Afghanistan eller Chile. Däremot ska de gamla sovjetiska eller numera ryska aktionerna mot sin omgivning kraftigt förminskas med hänvisning till USA och deras brott mot internationell rätt. Trotts att de tog över hela Östeuropa och frös situationen fram tills dess att muren föll Det är tragiskt när så sker och det är inget som gör situationen bättre och det förminskar inte vad Ryssland gör och vilken strategi de har för att återupprätta det forna Storryssland, se bara till deras postkoloniala krig runt om i det före detta Sovjetunionen när det forntida Novorussiya ska återupprättas och med den neokoloniala politik som det nya Ryssland står för. De Baltiska staterna känner detta i högsta grad, likaså Polen och därför gick de med i NATO för sitt eget skydd.

Vad vi skulle göra på pappret det är en sak, det var att slå mot en polsk bataljon fallskärmsjägare. Först ett frontalanfall mot deras landsättning och eventuellt försök att etablera ett brohuvud, därefter en fördröjningsstrid. Vad vi i praktiken tränade för, det var att stoppa ryska spetsnatz från Kaliningrad från att antingen landstiga med ubåt eller på annat sätt upprätta ett brohuvud. Då var det inget tal om några frontalanfall på linje, det vi egentligen gjorde var i praktiken en långdistansspaning och att ta sig in bakom deras linjer för att slå mot försörjningsleden. Det fria kriget direkt således utan något dröjesmål, mer utefter britternas erfarenheter på Malvinerna mot Argentina och det senaste om just Ryska Spetsnatz samt miniubåtar. Och ja det var på fullt allvar vilket vi alla tog det som, utan någon tvekan efter de uppgifter vi fick oss tillhanda.

Tack vare den ryska invasionen av Ukraina under förra året med den olagliga annekteringen av Krim, det fortsatt svåra läget med fortsatta ryska aggressioner mot Europa, i synnerhet mot Baltikum och Skandinavien, med de fortsatta upptrappade krigshandlingarna mot Ukraina. Här riskeras ytterligare instabilitet i hela Europa, EU måste ta sitt ansvar för just hela Europas säkerhet och inte enbart se till det kortsiktiga i att tro, att det blir nog bra bara vi inte gör någonting. Tyvärr, det fungerar inte och har aldrig gjort det.

lördag 13 juni 2015

Den ryska invasionen av Ukraina

Det ryska hybridkriget eller snarare invasionskriget, vad det medför blir betydligt mer synligt och uppenbart under det rådande läget i Östeuropa och inte minst i Ukraina.


Indoktrinering av barn i det nya ryskare Donetsk.Det vi ska se till är den Ryska invasionen och försöken till en återkolonisering av det forna Östeuropa och troligen vidare, vad det i förlängningen innebär för hela Europa och vår säkerhet kan vi inte veta, men ett fullskaligt krig är en inte helt osannolik utkomst. Att försöka ursäkta Ryssland och på andra sätt förminska det som pågår leder till en ökad instabilitet i hela östra Europa, det dödar och skadar mer människor när det enbart leder till en förlängning av det ryska anfallskriget mot Ukraina. De diplomatiska försöken till att förneka detta, leder enbart till en konfirmation av den ryska politikens effektivitet mot sin omgivning och därmed att Ryssland kan fortsätta invasionskriget och påskynda dess spridningseffekt ytterligare. Att i ljuset av denna händelseutveckling ta del av, se och höra alla dessa ursäktare är som att läsa manualen för de ryska och betalda trollen från Moskva.


Boris Nemtsov, introduktion till nemtsovrapporten.Det är ett rent anfallskrig där den som invaderar har använt sig av olika politiska och sociala strömningar i samhället, för att att inom ramarna för det vilket kallas för ett hybridkrig försöka att destabilisera en hel nation och därmed även samtidigt förhindra en intervention av andra nationer och vinna kriget på det sett som nu sannolik kommer att ske i Ukraina. Det är den ukrainska befolkningen vilka är de riktiga förlorarna i det första rummet, när de har förlorat delar av sitt land via aggression från ett annat land, men även ur en demokratisk synvinkel när det arbete de har lagt ner och offrat sina liv för helt kan komma att spolieras.
Kriget förs även i forum och grupper som som de vilka finns på Facebook och i andra social medier, för att sprida desinformation om den rådande situationen. Mildra och förändra uttalanden om det faktiska kriget som att det är ett inbördeskrig och inte ett anfallskrig från Ryssland, där det är den lagliga regimen som begår brotten mot den egna befolkningen vilket resulterar i de så kallade pro-ryska rebellerna som stöds av Ryssland. Där fakta som finns, snarare talar för att det fåtal vilka är lojalister med Ryssland är en minoritet och där majoriteten av de som för kriget i praktiken är reguljära och specialförband från Ryssland.

Som det ser ut försöker de motivera ett återupptagande av kriget, det är knappast några så kallade rebeller som ligger bakom. Det är troligast som en del av det hybridkrig som Ryssland för mot Ukraina, för att kunna fortsätta destabiliseringen och eventuellt ytterligare kunna motivera egen trupp. Som det tydligen ska ske med så kallade hjälpsändningar.
Trots nya anfall mot ukrainska städer, i synnerhet i närheten av Mariupol. Mariupol är en viktig hamnstad och ligger strategiskt viktigt på den landtunga utefter lake Azov, den måste med nödvändighet Ryssland ta för att skapa den strategiskt viktiga korridoren genom östra Ukraina och ner till flottbasen på Krim. Tack vare Minsk II förvägras Ukraina både hjälp utifrån, men de får dessutom ej ge sina egna styrkor skydd mot de ryska och lojalistanfallen.
Ryssland har lyckats mycket påtagligt med sina krigshandlingar mot Ukraina, det står inte mycket emellan Ryssland och att kunna ta kontrollen över landtungan ner till Krim. Det är en fråga om att exklusivt kunna ta kontrollen över landområden utan att direkt annekterat det som Ryssland gjorde med Krim. Har de väl kontrollen, har de i praktiken även tagit kontrollen över Ukraina.
Kan Ryssland ta de östra delarna av Ukraina, har riskerna för ett storkrig mellan Ryssland och Europa kommit betydligt närmre.

Bra exempel på en ren desinformation, vem utanför Ryssland förutom de som aktivt arbetar för Kreml och deras sak tror på att det är 25% NATO-trupper som är instängda i Debaltseve?

This morning NAF scouts spotted NATO tanks inside the encirclement (Cauldron) at Debaltseve. According to their information the possibility is strong that up to 25% of the trapped army may be NATO.

Utrikesminister Wallström (S) hyllar det så kallade avtalet om eld upphör i kriget mellan Ryssland och Ukraina, det betyder troligen att Ukraina riskerar förlora de östra delarna avUkraina och därmed får Ryssland full kontroll över Ukraina och även över landremsan utefter sjön Azov, ned till Svarta havet och flottbasen på det redan avdelade och annekterade Krim.

Det är snarare den europeiska passiviteten som öppnade för Ryssland att invadera en grannstat, då för att utöka och flytta gränserna i sitt eget syfte, öka hotet mot Europa och i synnerhet mot Baltikum blir hotet en realitet. Därmed kan Ryssland flytta sina ställningar väster ut och skapa ytterligare osäkerhet mellan de europeiska staterna och splittra Sverige ytterligare i försvars, säkerhets och NATO-frågan. Kriget i Ukraina hade troligen inte inträffat om vi hade varit mer observanta på dessa fakta, de analyser och indikationer vilka har funnits där under en längre tid och kunnat agera på dessa i tid.

Vad som är mycket uppseendeväckande, det är att Ryssland startade ett krig och inte enbart mot Ukraina. Det är även i högsta grad ett krig riktat mot Europa, därmed även mot Sverige och våra egna intressen i och runt Östersjön samt Baltikum (NordBalt) med en direkt uttrycklig militär hotbild om krig om vi inte passar oss. Ryssland tillåts därmed vinna kriget i Ukraina utan att vi egentligen försöker göra något åt den saken eller försöker skapa en förändring i läget, det blir ytterligare en strategisk förbättring för Ryssland.

Var hittar du NATO, soldater och Europa inne i Ukraina, som utgör ett direkt hot mot Ryssland?
Det har i praktiken varit en ensidig upprustning av astronomiska mått av den ryska militären och även till militärdoktrinen. Det är inte soldater från vare sig USA, NATO eller andra EU-länder som krigar på rysk mark för att annektera dessa.

Det blir rätt uppenbart att beslutsfattarna i Europa inte på allvar tar situationen på det allvar som krävs, eller hur de ska hantera det som har kommit att kallas för det ryska hybridkriget. Att tro att Ryssland kommer att efterleva Minskfördraget innan de har tagit hela östra delen av Ukraina, den för dom mycket strategiska landremsan ner till Krim och Svarta havet, är enbart att be om mycket stora problem.

Östra Ukrainas krigsscen blir förståelig om den sätts samman med den ryska expansionismen/neokolonialismen och försöken till att även annektera landremsan ner till Svarta havet och Krim, efter att olagligen under ett rent anfallskrig mot Ukraina redan ha avdelat Krim från det övriga Ukraina. Samt att de östra delarna även har en tung industri som de gärna vill ha. Det är ett rent anfallskrig mot Ukraina som Ryssland bedriver för att ta tillbaka delar av, eller på sikt hela ytan av ett självständigt grannland. Ukraina, som Ryssland anser ska tillhöra dom, samt att förhindra att Ukraina allierar sig närmare Europa primärt rent strategiskt och geopolitiskt.
Det ryska agerandet vi har sett under helgen där man inte bara utnyttjat sina befintliga baser för att invadera delar av värdlandet utan även i landets parlament enhälligt gett presidenten befogenhet att använda militärmakt mot Ukraina, ska inte komma som en överraskning. Likväl verkar alldeles för många svenska politiker nu väckta ur en törnrosasömn.


Major Carl Berqvist (Wiseaman), SvD 3 Mars 2014.

Det bästa vi kan göra är att vägra de ryska provokationerna och stå upp för vårat samhälle.