fredag 16 augusti 2013

Emma Green Tregaros, hennes naglar och fina protest mot de Ryska anti HBTQ-lagarna är överdrivet och politisktJohan Esk på DN tycker att Emma Green Tregaros, hennes naglar och fina protest mot de Ryska anti HBTQ-lagarna är överdrivet, politiskt och borde inte få äga rum.

Johan Esk:
"Men hennes regnbågsnaglar var mer än en kärlekshyllning. Det var en subtil protest mot de homosexuellas situation i Ryssland med anledning av en ny lag – som ofta feltolkas."
Feltolkas verkligen lagen? Det är inte riktigt vad de Ryska företrädarna för HBTQ-rörelsen tycker, jag tror nog snarast att det är Johan som borde ta reda på mer fakta om den rådande situationen i Ryssland. Fast det är väl klart, det är väl enbart ett överdrivet gnäll och lite får man väl tåla. Det är säkert enbart att vara lite tyst om saken, så går det säker bara bra. Man behöver ju inte vara så öppen om det.
I Ryssland pågår det riktigt stora och otäcka brott mot de mänskliga rättigheterna, med stöd i den nya homosexlagen. Det innebär även att polisen begår ett brott mot den nya lagstiftningen, om de skulle försöka hjälpa HBTQ-personer. Det har medfört att de  vänder ryggen till och hjälper förövarna, inte de som behöver hjälp och skydd.


Vad jag tycker, det är att Johan som journalist, borde ställa upp för demokrati och de mänskliga rättigheterna. Det har vi samtliga nytta av, när man som nu från de ryska myndigheterna och från IOK handlar politiskt i frågan och söker dölja de riktiga sakförhållandena, sådana som de faktiskt är.
Stöd Emma Green Tregaro, hennes naglar och fina protest i stället, ställ upp för demokrati, mänskliga rättigheter. Även HBTQ-personer omfattas av de mänskliga rättigheterna, både enligt ECHR och FN-deklarationen.