fredag 1 januari 2010

Lag (1944:133) om kastrering

Lagen om kastrering från 1944, är fortfarande aktuell. Lagen tillåter en sterilisering/kastrering av en minoritetsgrupp i
vårat samhälle, i strid med europakonvensionen och svensk lag. Lagen innebär att gruppen transsexuella förhindras att "fortplanta sig". Det viktigaste är tydligen att könskörtlarna avlägsnas INNAN, ett könsbyte får äga rum. Trots att lagen är reviderad, kvarstår att körnskörtlarna avlägsnas. Då för vems bästa intressant?
Ta även del av den legaliserade diskrimineringen, hos Amanda Brihed (NSM, Liberati)
Lagen innebär att könsceller, INTE får sparas innan könskörtlarna har avläsnats. En av de remissinstanser som ansåg, att det var så det skulle vara Krist Demokraterna och en annan var Svenska kyrkan. Det uppmärksammades senast av media, då i P1-morgon:

Trots att tvångssterilisering är förbjuden i Sverige så har över 200 personer fråntagits rätten att skaffa barn de senaste sju åren. Många av dem är unga människor. Det handlar om människor som vill byta könsidentitet. I Sverige mgot vilket absolutåste en person nämligen först vara steriliserad för att få byta könsidentitet. Detta trots att den här lagen strider mot Europakonventionen. Reportage av Malin Benett Klarin. Samtal med Ulrika Westerlund, vice ordförande RFSL och Maria Kornevik Jacobsson (C), ledamot i socialutskottet och familjeterapeut.”

Det är i bästa rasbiologiska stil som Dr Lundborg. Rasbiologin är utdöd, fast inte i det här fallet. En rent katastrofal lag, för de som drabbas av den. Det är något som absolut måste upp i ljuset, belysas och vädras ut.