torsdag 3 juli 2008

Gestapo metoder enligt Gunnar Andrén (fp).

Det är Politikerbloggen som har det här komiska inslaget, från Gunnar Andrén som uppenbarligen. Inte tycker om att ett av hans e-mail, komm att hamna hos Expressen.
"Detta är ju gestapometoder". Säger en Andrén i ett inspelat telefonsamtal. Mikael Trolin, har nu publicerat e-brevet på sin blog.
Så ... Andrén tycker inte om, att att andra tar del av hans personliga brev?
- Jag är emot stöld av brev. Om denna person vill lämna ut brev som han kommit åt på ett sätt som jag inte känner till så är det upp till honom, säger Andrén till Politikerbloggen.

När du, som är riksdagsledamot och makthavare, skickar ett brev som du anser vara privat — ska det då vara undantaget granskning?
- Ligger det inte i hela tanken med brevhemligheten att ett brev mellan två personer inte ska spridas vidare av en tredje person?
- Jag har aldrig skickat vidare ett brev till Expressen, Politikerbloggen eller till säkerhetspolisen. I ett annat land skulle det kunnat vara stasi eller gestapo."

Och vad tycker vi om FRAs metoder? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , .

Allt är bara ett missförstånd (enligt Reinfeldt)

Vafrör protesterar Finland? Jo på Wikipedia.
Kan man hitta en förklaring.
"Telephone companies in Finland have expressed their worry about the referendum,
as it will make it illegal for them to transport international telephone conversations via the Swedish networks."
Lagen gör det altså OLAGLIGT, för finska telekom företag. Till att förmedla sin trafik via Sverige. Det skadar således, både finsk och svensk ekonomi. Men det är ju klart, allt är ju enbart ett missförstånd och Fredrik Reinfeldt är lika missförstådd han. Enligt honom skulle det bero på media klimatet. Men när lagen är där, blir det svårt att ändra på det. Men vi kommer att försöka i vilket fall. Till att stoppa vad som är en stor rättsskandalen. Läs även andra bloggares åsikter om , , .
Fortsätt med att läsa, även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Hur var det nu igen?

För en enkel och lättläst förklaring, över vad FRA håller på med. Ta del av
SvTs inslag. Där en av landets
ledande experter, André Richardsson förklarar hur FRA gör för att kartlägga din personliga datatrafik på internet.
Trafikinformation lagras i databasen Titan, för en snabb åtkomst. Av den som sedan är intresserad, av vad du gör på internet.
Allt kartläggs. Sexuell läggning, fritidsintressen och annat. Vilka kontakter du har via e-post och chatt.
Är sådant som kartläggs. Förbjudet enligt svensk lag, men FRA gör det i vilket fall. Det kallas även för 'data mining'.

Det är denna olagliga hantering, vilket den nya lagen ska göra lagligt.
För att kunna hitta eventuella skurkar, spioner, andra grupper och personer av intresse. Måste FRA ha det förfarandet.
All trafikinformation måste lagras, om både dig och mig. För att göra det möjligt, för FRA att utföra en sådan sökning.
Till skillnad mot vad Frdrik Reinfeldt sade.


Det har blivit en sammanblandning i debatten om att lagen ska gälla också inrikes avlyssning vilket är fel, säger han.
Det är så man måste göra Reinfeldt.

När det inte går att särskilja, på trafik och trafik.


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

onsdag 2 juli 2008

Statsminister Reinfeldt försöker, men misslyckas.

SvD

"- Den utgår från något som inte är själva lagstiftningen och med det som grund beskriver man ett storebrorssamhälle som vem som helst skulle känna sig obekväm i, säger han till TT."

Och hur förklarar han inslaget i SvT?
FRA har tydligen varit engagerad i en mycket avanserad 'data mining', där de i detalj har kunnat registrera privatpersoners vanor, sexuell läggning o.s.v.
Där till kan det läggas till, A new "NSA FRAnchise" set up in Sweden?

"Sweden is one of the countries that has actively blocked the Commission's third pillar proposal from 2005 for protection of personal data...."
Europa Parlamentet.
"CNS/2005/0202
Fight against terrorism: processing and protection of personal data in the framework of police and judicial cooperation in criminal matters. Framework decision"

Läs gärna igenom det här.

Det går nog inte att säga, att det kan ha varit okänt. Vare sig för den tidigare och den nuvarande regeringen. Är det inte snart dags för en
författningsdomstol?

Nej Reinfeldt. Det tystnar inte

"Can You Feel The Pressure, Sweden?
FRA-lagen håller på att utvecklas till en, riktigt het potatis.
Inte bara här i Sverige, men även i scandinavien. När scandinaviska ländernas trafik, även den passerar via Sverige.
Det sägs att Finland har lämnat in en protest, men även att. Danmark, Norge och Island kommer att göra detsamma.
Hur kunde lagstiftaren tro att internettrafik, kan hållas inanför ett lands gränser? Lyssnar de inte till vad den egna expertisen har att säga

"Beslutet är ju fattat, säger Reinfeldt"
Kan det bli årets anka?

Försvarsminister Sten Tolgfors (m) röstade för FRA-lagen.
chatt med TolgforsLäs och begrunda
enfalden.

"Det börgar likna IB"
FRA anställd läcker
För att ladda ner den filen [PDF].
Ta gärna en stund till att lyssna, på Ingvar Åkesson (FRA-chefen, andra inslaget).
Det är så man kan baxna, när man lyssnar på inslaget. Vilket även reporten tycks göra.
Han anser sig vara berädd, på att offra människoliv. För att skydda meddelarskyddet. Eller?
Nu vet vi ju att så inte är fallet, när läckan på FRA ska utredas och den skyldige eventuellt åka i fängelse.
Om personen blir funnen skyldig, till att ha läckt information till SVT. Så kan det gå, med det svenska meddelarskyddet.
Om inte haspen är på.

Vad andra har bloggat: , .
,

Uppdatering:

SvT -rapporterar

"Reinfeldt menar vidare att det finns missuppfattningar om vad lagen innebär.
-Det har blivit en sammanblanding i debatten om att lagen ska gälla också inrikes avlyssning vilket är fel, säger han."
Har Reinfeldt ramlat och slagit sig hårt i huvudet?
Det är mer än klarlagt att det inte går att särskilja trafiken på internet, från den inrikes och den utrikesgående trafiken.
Skulle det dessutom lugna våra scandinaviska granländer, när de protesterar mot den svenska FRA-lagen!

Rörelsen Svart Måndag

Nu har Nätverket för ,
Svart Måndag kommit igång.
Det gäller att underhålla och återupprätta .
Och allt vad vi står för här i Sverige.
När det kommer till och frihet från
. Från den statsmakt som just ska upprätthålla, våra mänskliga fri och rättigheter.

Och inte upprätta ett rent samhälle.
Baserat på misstänksamhet, , där man konstant känner sig utsatt och hotad från en allt mer myndighetsutövning.
Det är dags att sätta ner fötterna, säga stopp och belägg till sådana företelser, som ett missbruk av . Vilket det med per automatik, kommer att medföra. Med den nya lagstiftningen.
Där vi som enskilda medborgare, kommer att sakna allt skydd.
Från den korrumperade maktapparaten.
Inte bara vi kommer att drabbas, utan även våra granländer kommer att göra det.
När exempelvis 90% av finlands datatrafik med utlandet, går via Sverige.

tisdag 1 juli 2008

Är Lissabonfördraget dött nu?

Polen skriver inte under Lissabonfördraget

Enligt tidningen anser Kaczynski att de irländska väljarnas nej gjort att frågan om fördraget "för ögonblicket" är meningslös.

Tidigare har Irland i en folkomröstning, röstat nej till förslaget. Sedan dess har 'mupparna' försökt att pressa Irland, till att godta förslaget i vilket fall. När de anser att ett nej egentligen inte är ett nej. Utan ett faktiskt ja. Det ser även ut som om tyskland, kommer att avböja en ratificering. När det är tveksamt, om det är förenligt med tysk grundlag.

Fler länkar om .

BBC: "Poland in new blow to EU treaty"


"He said it would be "pointless" to sign the Lisbon Treaty, even though Poland's parliament has ratified it.
All 27 EU members must ratify the document."
Så ... Hur kommer det nu att gå med den nya statsbildningen, som egentligen inte är det?
Eller hur man nu ser på den frågan.

Skanska fälld för brott i Latinamerika.

Skanska föll i Perus Permanenta Folkdomstol.

"- Det är bra att Skanskas oljeprojekt äntligen uppmärksammas på bredare front.
Genom folkdomstolen åskådliggörs ursprungsfolkens utsatthet och företagens maktmissbruk,
säger Hanna Dahlström direkt från Peru där hon tillsammans med organisationen Land Is Life
har vittnat om Skanskas brott med oljebolagen på Ecuadors ursprungsmarker.

Något som tydligen, 'gammelmedia' har missat att rapportera om. Är det en fråga om att det rapporteras, från *fel media* kanske?

Vad jag kan se är det frågan om, en rätt så grov brottslighet.
"- Skanska är ett av de mest korrupta företag..." Enligt advokaten Pedro Biscay. Det är en diger lista, med åtalspunkter.
En länk till artikeln från, Enlazando Alternativas på spanska.

"Dictamen del Tribunal Permanente de los Pueblos: Sesión sobre Políticas Neoliberales y
Transnacionales Europeas en América Latina y el Caribe"

söndag 29 juni 2008

EU, bloggare och FRA stormen fortsätter.

En rättmätig proteststorm, när EU försöker sencurera bloggare. Via något som kallas för 'kvalitétstämpel', över de åsikter man har.
En ren åsiktsregistrering och inget annat. När vi företrädesvis, enbart representerar oss själva och inget stort mediaföretag.
Med stort inflytande. Politiskt, ekonomiskt och med en juridisk expertis bakom ryggen.
Tack vare den anonymitet vi har i dag, om man så önskar. Får vi ett helt annat kontaktnät och förtroenden.
Från personalrumsskvaller, till vad enskilda personer, kan tänkas säga i djupaste förtroende. Vilket kan vara en ovärdelig information.
Som ett fåtal journalister ens kommer i närheten av, att kunna erhålla. Eller få ut, utan stora svårigheter.
Med det i åtanke. Måste vi betrakta det förslag, som Marianne Mikkos lägger fram.


Firestorm in Swedish media over 'EU blogger registry'
[EUobserver]
Marianne Mikkos, har ett hål i huvudet. Dags att dra foten ur munnen, eller?
"We do not need to know the exact identity of bloggers. We need some credentials, a quality mark,
a certain disclosure of who is writing and why. We need this to be able to trust and rely on the source."


"The same trust cannot be put in a radical high school student from Gaza or a Eurosceptic who
has never been out of his village"

Det är således censur, hon är ute efter. När det som sägs, kan vara negativt för hennes egna åsikter.
Det luktar onekligen gammal 'sovjetpolitruk', över det uttalandet. Dessutom tyder hennes ordval, på något föraktfullt för vanligt folk.
Ska verkligen sådana få sitta i EU-parlamentet?
Man kan ju också tänka sig, att det är ett led i något annat. Nämligen det kommande sammarbetet, mellan EU och USA:
[SvT] Det ska ju bli ett utbyte mellan EU och USA med persondata.
"President George W Bush anser inte att européer ska kunna starta en rättsprocess eftersom USA:s personuppgiftslag bara ger amerikaner - inte utlänningar - den rätten."
Enligt [DN.] Skulle ett beslut i frågan, vara nära förestående.

Rellaterad mediabevakning:

[SvD]
[Västerbottens Folkblad]
[DN]
[HD]


Medierna 2008-06-28
Bland annat om FRA, vilket är andra inslaget i programmet. Låt oss kalla det för, Ingvar Åkesson gråter ut i P1.
[ladda ner]
Tror helt klart, att det politiska landskapet, håller på att förändras. [DN]
"I de senaste veckornas drama kring beslutet om FRA-lagen är hjältarna de riksdagsledamöter som inte låtit sig skrämmas av partipiskan.
Den som följer sin övertygelse trots risken att förstöra den egna karriären vinner respekt."

Journalisten på DN, verkar lätt skeptisk. Över den utvecklingen, men den som lever får se. Men någon typ av förändring, måste till i det politiska landskapet.

Kan man skylla på den föregående regeringen?

Nej! Och just därför, borde de inte göra som de gör. De borde ju veta bättre och det var sådant,
med vilket den nya alliansen gick till val för att förhindra. Men lik förbannat gör dom det.

De har uppenbarligen inte lärt av historien.

Det går inte att implementera, den nya lagstiftningen. Utan att begå ett brott mot densamma.

FRA: Filtering the signals:

"I think that you miss the point on the last issue, to be able to decide if a specific message is protected
and should be destroyed they have to read it, but when they read it they are doing exactly what they are forbidden to do.”


Dessutom denna tystnad från Reinfeldt, ser ut att göra saken värre. Snarare en att den ska blåsa över.

Det blåser snare än mer hårdare.

Enligt Ingvar Åkesson:

“MISSFÖRSTÅDD LAGSTIFTNING FRA ska signalspana för att kartlägga yttre hot mot landet.
Ändå odlas uppfattningen att FRA skall lyssna på alla svenskars telefonsamtal, läsa deras e-post och sms.
En vidrig tanke. Hur kan så många tro att en demokratiskt vald riksdag skulle vilja sitt folk så illa?"


Men det är ju det som de MÅSTE göra, för att implementera den nya lagstiftningen.

Den nya lagstiftningen, medför att FRA. Måste begå ett brott för att följa den!Gisses vilken dynga. Ska det vara så svårt att förstå, människors upprördhet?
Begriper inte alliansen, att de håller på och spelar bort sig själva?

Och nej! Och åter nej! Det går inta att skylla det på den gamla regeringen.
Nu är det alliansen som sitter där. Inga andra.

Kan det vara på det viset?

En bit närmare sanningen?

International Herald Tribune

U.S. and EU near deal on sharing data
"The United States and the European Union are nearing completion of an agreement
that would allow law enforcement and security agencies to obtain private information
- including credit card transactions, travel histories and Internet browsing habits
- about people on the other side of the Atlantic Ocean."

Av bestofmankind

Skulle det stämma, blir det betydligt mer uppenbart. Varför det var så brottom, med ett sådant föslag.
Som knappt är värt pappret, det är skrivet på.