måndag 3 februari 2014

Romer utsätts en en gång för utanförskap och diskriminering

De fattiga Romer vilka bor utanför Högdalen i Stockholm, de utsätts för mer förnedring än enbart att behöva tigga för sitt uppehälle. Det är socialborgarådet Anna König Jerlmyr (M), som nu vill se till att de vräks från sina brädhyddor. För att se till att de får det riktigt djävligt illa så att de faktiskt flyttar, vägrar därmed Stockholm att följa de mänskliga rättigheterna, genom att inte ge dessa en bättre tillvaro med åtminstone ett minimum av en anständig standard och livsvilkor.

"Vi kan inte tillåta att människor lever i en sådan här misär, säger Stockholms socialborgarråd Anna König Jerlmyr (M)."

Av den anledningen ska de avhysas- vräkas, för så här får det ju inte se ut. Därför ska deras hyddor demoleras och de har därmed ingen stans för att ta skydd mot vintervädret. Tanken med detta, är att de då ska åka hem till Rumänien, landet de lämnar när de är förföljda av staten och inte har mycket mer där än vad de har i Högdalen.

Från tidningen Mitt i.


Det har gjorts förut, det är inte svårt att sätta upp baracker med det nödvändigaste. Rent vatten och tillgång till en riktig latrin, det är första steget. När det är klart går det utmärkt att fortsatta med att lösa det problem som dessa fattiga tiggare utgör och även sätta press på exempelvis Rumänien, till att följa europakonventionen och de mänskliga rättigheterna.
Men det passar sig tydligen inte, de ska i stället utsättas för än mer diskriminering, förföljelser och förnedring här- i det så kallade demokratiska och öppna Sverige.