söndag 29 juni 2008

EU, bloggare och FRA stormen fortsätter.

En rättmätig proteststorm, när EU försöker sencurera bloggare. Via något som kallas för 'kvalitétstämpel', över de åsikter man har.
En ren åsiktsregistrering och inget annat. När vi företrädesvis, enbart representerar oss själva och inget stort mediaföretag.
Med stort inflytande. Politiskt, ekonomiskt och med en juridisk expertis bakom ryggen.
Tack vare den anonymitet vi har i dag, om man så önskar. Får vi ett helt annat kontaktnät och förtroenden.
Från personalrumsskvaller, till vad enskilda personer, kan tänkas säga i djupaste förtroende. Vilket kan vara en ovärdelig information.
Som ett fåtal journalister ens kommer i närheten av, att kunna erhålla. Eller få ut, utan stora svårigheter.
Med det i åtanke. Måste vi betrakta det förslag, som Marianne Mikkos lägger fram.


Firestorm in Swedish media over 'EU blogger registry'
[EUobserver]
Marianne Mikkos, har ett hål i huvudet. Dags att dra foten ur munnen, eller?
"We do not need to know the exact identity of bloggers. We need some credentials, a quality mark,
a certain disclosure of who is writing and why. We need this to be able to trust and rely on the source."


"The same trust cannot be put in a radical high school student from Gaza or a Eurosceptic who
has never been out of his village"

Det är således censur, hon är ute efter. När det som sägs, kan vara negativt för hennes egna åsikter.
Det luktar onekligen gammal 'sovjetpolitruk', över det uttalandet. Dessutom tyder hennes ordval, på något föraktfullt för vanligt folk.
Ska verkligen sådana få sitta i EU-parlamentet?
Man kan ju också tänka sig, att det är ett led i något annat. Nämligen det kommande sammarbetet, mellan EU och USA:
[SvT] Det ska ju bli ett utbyte mellan EU och USA med persondata.
"President George W Bush anser inte att européer ska kunna starta en rättsprocess eftersom USA:s personuppgiftslag bara ger amerikaner - inte utlänningar - den rätten."
Enligt [DN.] Skulle ett beslut i frågan, vara nära förestående.

Rellaterad mediabevakning:

[SvD]
[Västerbottens Folkblad]
[DN]
[HD]


Medierna 2008-06-28
Bland annat om FRA, vilket är andra inslaget i programmet. Låt oss kalla det för, Ingvar Åkesson gråter ut i P1.
[ladda ner]
Tror helt klart, att det politiska landskapet, håller på att förändras. [DN]
"I de senaste veckornas drama kring beslutet om FRA-lagen är hjältarna de riksdagsledamöter som inte låtit sig skrämmas av partipiskan.
Den som följer sin övertygelse trots risken att förstöra den egna karriären vinner respekt."

Journalisten på DN, verkar lätt skeptisk. Över den utvecklingen, men den som lever får se. Men någon typ av förändring, måste till i det politiska landskapet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar