torsdag 6 juli 2017

Kryptografi är något vi behöver för att skydd oss och våra intressen

Kryptografi är något vi behöver för att skydd oss och våra intressen, som att bevara integriteten och säkerheten för den information [Theresa May] som finns i våra sjukjournaler som nu går att nå via internet och av ett flertal aktörer, myndigheter, vilka anser att de har ett behov av insyn i dessa och av att samköra dessa uppgifter och av databaser, vilket ökar både känsligheten och osäkerheten i systemen. Bakdörrar i de program som är till för att skydda våra mail, eller i program som WhatsApp, eller den beställningsportal vi använder på jobbet med en säker anslutning till. Det behöver vi absolut inte när de gör världen betydligt osäkrare för oss och de världen vi måste skydda för att samhället ska kunna fungera. Att lägga in bakdörrar i våra datorer och datorprogram, vare sig det är statliga eller från kriminella är att betrakta som lika illa. Det öppnar upp och gör oss alla till öppna och sittande måltavlor för attacker från de vilka vet hur man gör, eller från en främmande makt.

Kryptografi används även för att verifiera att du är du och ingen annan, om det så är för våra vardagliga bankärenden eller för att handla via internet. Sådant som sekretess och meddelarfrihet, blir även med det en förlorad del av våra liv. Bank ID förlorar sin bäring som inloggning och signering av betalningsuppdrag, därmed blir det synnerligen svårt att garantera säkerheten i våra betalningssystem över internet.

Statens Servicecenter 2017-06-30: [Marknaden möter inte informationssäkerhetskraven - upphandling av e-arkiv avbryts]

Det är nu detta som vår sittande regering vill införa, med inrikesminister Anders Ygeman (s) och justitieminister Morgan Johansson (s) där de helt felaktigt påstår att det är vad som behövs [SOU 2015:31], för att förbättra brottsutredningar. Det innebär även att Sverige fortsätter att bryta mot de stadgar vi har i Europa i och med dataskyddsdirektivet, för att försäkra oss mot att just ett sådant statligt övergrepp kan begås som Regeringen vill införa. En allmän datalagring av allas uppgifter kan inte vara rättssäkert när det i praktiken enbart blir oskyldiga vilka lagras och utan hinder kan uppgifterna utlämnas till utredande myndighet, eller annan aktör i strid med vår egen grundlag och utan ett föregående domstolsföreläggande om detta, vilket normalt behövs för en övervakning av kommunikationer och avlyssning av samtal med tvångsmedel.

Till skillnad idag från 2008 när vi drev frågan om FRA-lagen, eller senare den om datalagringsdirektivet och återigen där massövervakningen diskuteras och blev till verklighet i svensk lagstiftning, är det en betydande tystnad som råder i samhället. Som det är idag ifrågasätts inte vad regeringen söker få igenom trotts att EU har förklarat datalagringsdirektivet för olagligt och dragit tillbaka detta:

Court of Justice of the European Union PRESS RELEASE No 54/14 Luxembourg, 8 April 2014 [The Court of Justice declares the Data Retention Directive to be invalid]

Där det under 2008 medförde massiva demonstrationer bland på annat Sergels torg och uttalanden av ledande politiker, en stor mängd debattartiklar där förklarande texter producerades i en rad ledande ideologiska och politiska bloggar. Det var då de alternativa medierna, de sociala medierna inte var synonymt med falska nyheter, faktaresistenta uttalanden och med den alternativa verklighetsbild som råder idag. Det var vi som beskrev verkligheten som sådan den faktiskt var och de frågorna som drevs framåt av oss vilket har medfört, att riktiga och bärkraftiga förändringar till det bättre har genomförts globalt och inom Europa.

[Dataskyddsreformen] [EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV (EU) 2016/680]
[Skärpt integritetsskydd för alla elektroniska kommunikationstjänster och uppdatering av EU-institutionernas dataskyddsregler] [Datalagring och integritet sou 2015:31]

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar