lördag 31 mars 2012

Det rasbiologiska Sverige

Rubriken låter lite långsiktig, eller kanske inte förresten. Det räcker med att läsa Marc Bygdeman i dagens DN:

Marc Bygdeman, professor emiritus, Kvinnokliniken, Karolinska sjukhuset. Vad han skriver och tydligt uttrycker i artikeln är bara steget från vad som  kallas för "Eugenik", eller rashygien. Han fastställer den kopplingen snabbt via en hänvisning till Lag (2006:351) om genetisk integritet och förhållandet att det kommer en ny lagstiftning avseende vård av transsexuella. Det gäller att hålla den svenska rasen ren från dåliga gener. Därav den lagstadgade tvångssterilisering som transpersoner tvingas till, för att godkännas i sin identitet av det rättsliga rådet på Socialstyrelsen. Den permanenta steriliteten är till för att implementera det  förbud mot barnalstring, som gäller för transpersoner. Därav blir det en genetisk rensning av transpersoner, när dessa gener inte kan och får spridas enligt svensk lag. Detta fakta är nu under omskrivning och steriliseringskravet, är i detta nu kraftigt ifrågasatt. Det är vad Marc Bygdeman är kraftigt emot, en förändring av lagstiftningen. Hans artikel är starkt fientlig mot transpersoner och är snubblande nära, vad som skulle kunna vara hets mot en minoritet i samhället (Helena von Schantz). Jag tycker att det är bra att sådant kommer fram i ljuset, så att vi alla kan ta ställning mot och ta avstånd från den typen av fientliga stämningar i samhället. Hat och diskriminering mot minoriteter i ett samhället är inte positiva tecken i ett friskt samhälle, när vi vet hur strömningarna ter sig inom Europa med kraftiga hatstämningar mot just minoriteter.

Det kan inte nog understrykas hur viktigt det är att ta avstånd och visa sin avsky, för dessa ideologier som är baserade på hat mot nationella minoriteter och oliktänkande. Vi såg vad det medförde av lidande under hela 1900-talet. Där de grövsta förföljelserna inleddes under 1930-talet, inte minst här hemma i Sverige. Det blev även startskottet för eugeniken, som infördes på allvar av makarna Myrdal som det socilogiskt verktyget. Tvångssteriliseringar, lobotomier och inspärrningar på mentalsjukhus var legio för normbrytare.
 Makarna Myrdals betydelse är och var inte helt obetydlig, det framkommer i den betydelse deras skrift: "Kris i befolkningsfrågan":

Till de mest framstående intellektuella i 1930- och 40-talets Sverige hörde paret Alva Myrdal (Nobels fredspris 1982) och Gunnar Myrdal (Nobelpriset i ekonomi 1974). Deras politiska idéer och forskningsinsatser spelade en stor roll vid utformandet av välfärdspolitiken under folkhemstiden.

Det är tider vilket vi måste göra upp med, inte enbart sopa under mattan och glömma bort. Gör vi det kommer dessa strömningar enbart tillbaka, som en sårig cancersvulst i samhället. Vi måste bli kvitt samtliga rester annars kommer enbart helheten tillbaka, det vet vi av tragisk erfarenhet när historien annars tenderar till att upprepa sig. Vilket vi nu ser ske över hela Europa.

2 kommentarer:

 1. Herr doktorn är en mupp och borde nog inte delta i debatten med dylika känsliga ämnen. Något har gått snett i hans tänkeri.

  Men han förordrar inte tvångssterilisering - och det gör (förhoppningsvis) ingen som agerar i den här frågan.

  Och det är absolut inte rasbiologi.

  Du är helt ute och cyklar.

  Vad det handlar om (vare sig man håller med eller inte) är att (om man skall följa svensk lagstiftning) så får man inte bli man om man kan producera ägg och inte kvinna om man kan producera spermier, eller om man har frysta dylika lagrade.

  Personligen tycker jag man skall göra svensk lagstifning könsneutral. Så slipper man dylikt.

  Då blir vi också av med den medeltida lagen om kvinnofrid. Det vore skönt. Män behöver också fredas.

  SvaraRadera
 2. Det handlar ultimat om just rasbiologi och om att hålla den svenska rasen ren, när det är de gamla rasbiologiska lagarna som Lag (1944:133) Lag om sterilisering/kastrering som ska tas bort ur lagtexten. Omskrivning av Lag (1972:119) Lag om könsbyte i vissa fall, där det är ett lagkrav på en permanent sterilitet för att erhålla det juridiska godkännandet. Även om det finns rättsfall som talar mot det, vilket nu även det Rättsliga Rådet har överklagat (står i min text och länkat till R&D). Även om det finns ett par godkännanden sedan tidigare, där sterilitet inte förelåg. Vi höll på med rasbiologi ända fram till dess lagen om tvångssterilisering ändrades 1975-76.

  SvaraRadera