torsdag 23 februari 2012

Europakommissionen anser inte att demonstrationer mot ACTA är demokratiska

Europakommissionen, de anser tydligen att den lobbyverksamhet som fåtalet hemställt till dem i ett brev, är mer demokratiskt än de tusentals enskilda individer som har demonstrerat mot ACTA. Jag och andra har tidigare skrivit om lobbybrevet som cirkulerat i europaparlamentet [Beelzebjörn] [Hanna Friden]. Vad som nu visar sig i en läckt mötesutsaga från kommissionen, är enbart mer av detsamma, den totala världsfrånvändhet som råder i den politiska toppen [Techdirt]

"Netzpolitik.org points us to leaked internal minutes of a meeting of the European Commission the day before the massive Europe-wide demonstrations against ACTA. They reveal the EU's top politicians taken aback by the scale of the planned demonstrations, but dismissing them with almost the same words as the IFPI (German original):"

 Europas toppolitiker förstår inte vidden och skalan på de protester som nu pågår, de ser inte att det är värkliga farhågor. Förhandlingarna bakom ACTA hör till de mest odemokratiska projekt som förekommit, där ett fåtal har haft insyn i de hemliga dokumenten och förhandlingarna, det har inte varit folkvalda parlamentariker som har haft tillträde. Det har varit samma företag som kallar demokratiska yttringar för ett hot mot demokratin, det säger mer om hur nära industrien står politikerna och hur lite de demokratiska processerna egentligen betyder. Demokratin ska i deras värld vara just för fåtalet, när det är det enda de känner till och har erfarenhet av. Det är allvarligt när politikerna inte ser skillnaden på sitt ämbete och sin privatroll och de kommer att sammanblandas. Det kallas med andra ord för korruption. Europadomstolen ska nu få granska ACTA-avtalet [SvT], om det är förenligt med EU rätt och de mänskliga friheter vi anser oss ha. Vi har rättigheter och de rättigheterna måste vi hålla på, i en allt mer politiskt  repressiv miljö blir det till en absolut nödvändighet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar