söndag 19 december 2010

Demonstration för det fria ordet och mot censur 20/11-2010

Det är betydligt viktigare, än vad man först kan tro. Det är många som tror, att det inte är en fara för det fria ordet och för yttrandefriheten. Det är en uppenbar risk när dels lagstödet inte är bra och ledande personer anser, att webbplatser som WikiLeaks ska tas ned och aktiva försök till det föreligger. Det är viktigt att närvara, inte bara i tanken men även rent fysiskt visa motståndet mot den utveckling vi nu ser. Det måste här bli ett samfällt nej till den utvecklingen, det är för oss alla en nödvändighet. Ingen är immun från de censurförsök, som statsmakter nu försöker sätta i verket.


Det får bara inte inträffa att vi tillåter något sådant, men tyvärr är jag något pessimistisk över situationen här hemma i Sverige. Den syns ingen större opinion, för att ta tag i saken och granska vad som försiggår. Det måste ut till en bredare publik, för att det ska göra en skillnad. Det kommer att bli svårt när det stora flertalet, har mer än väl blivit indoktrinerade med att inte se och inte lyssna. Det kan vara farligt att se mer och längre än till chips, dipp och till det senaste avsnittet av Robinson. Det var inte riktigt det samhälle vi ville ha, men det var så det blev. Men det finns framtidshopp, i en ny kommande generation som vågar ta ton och sticka upp (Ung Liberal).

Av den påkomna anledningen arrangeras en demonstration, på Mynttorget i Stockholm, Måndag kl: 18:00-21:00.

Det finns givetvis mer bakomliggande orsaker, att ta med i beräkningarna. Vad den mlitära experten Johan Sigholm just på egen hand har konstaterat, är att vad han propagerar för inte fungerar. Det fungerade inte i det här fallet, det fungerade inte i Göteborg, där en 6:åring fick en skarpladdad pistol upptryckt och intryckt i ansiktet av en polis och tillfrågades efter politiska åsikter. Det är det samhället som Johan kämpar för att införa, inte en riktig signalspaning och polisiära metoder. Signalspaning är inte vad det var, inte ens i lagtext, nu är det massövervakning och masslagring.

En kortis ur den kommande texten:

"Övervakning enligt rättegångsbalken måste kunna användas även om
det inte finns någon som är skäligen misstänkt för brottet.
"

Med andra ord vill man från regeringens sida (Michael Gajditza), legalisera en proaktiv och diskrimineringslös övervakning av oskyldiga individer. Är det vad en demokratisk nation som Sverige ska stå för? Det ska en demokratisk nation, absolut inte göra. Det är att helt och totalt sätta rättssäkerheten ur spel, det är vad som nu föreslås. Inte ett bättre sätt att få tag på de som vill oss illa, där gör metoderna inge nytta. Det vet MUST, KSI och andra tjänstemän på FRA och inom Säpo. En bra läsning är fd Säpochefen Anders Ericssons utredning om signalspaning för polisiära behov, samt polismetodutredningen. Inte att förta att FRA redan har begått massövervakning och sålt den personinformationen till främmande makt, helt lagligt dessutom. SIUN har inte kunnat utföra sin tillsyn, i brist på personal och medel. Vad som pågått och pågår, stärker inte säkerheten eller transparensen (Expressen).

  

Vi ska absolut inte finnas oss i, att bli behandlade på det sätt som vi blir. Ingen borde låta sig tystas ned, och vända ryggen till de demokratiska problemställningar vi har inför framtiden. Vi ska inte finna oss i att myndigheter ska påstå en sak och utföra något annat. Myndigheter oberoende måste givetvis stärkas från regeringens inflytande, så att de kan utföra sitt uppdrag. Men även det måste ske på ett transparent sätt och utan några glidningar (FRA). Enligt vad som sagt oss, skulle deras metoder lösa våra problem. Med massövervakning och masslagring av personuppgifter skulle terrorister och galningar sättas fast, innan de han göra skada. Nu vet vi att så blev det inte, åtminstone inte så som det prånglades ut i både riksdag och i media av både politiker och myndighetsförespråkare.

Intressant.

Bloggar: Amanda Brihed, Torbjörn Jerlerup, Christian Engström, Lake, Oscar Fredriksson, Gothbarbie, Jan Rejdnel, Judit Burda, Camilla Lindberg.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar