torsdag 3 oktober 2013

Kvinna, tig för fan i församlingen

Ibland inträffar händelser som får oss att reagera, inte minst när det gäller frågor som berör oss riktigt på djupet. Det är mycket bra om det då kan uppstå diskussioner, framför allt om den bas vi vill se att samhället ballanserar på och om den fungerar på det sätt som det är tänkt att den ska göra.
För att den ska hamna rätt måste vi tala etik, det kan tänkas vara abstrakta frågor men det hör till och kan inte undvikas. Det är på inget vis fel med abstraktioner i den offentliga och med nödvändighet breda debatten, när det angår oss alla utan undantag.

Etiken finns även inom moraldiskussionen, men att kalla etik för enbart min och min moral är felaktigt, men moralen är även min. Men på det vis som det fungerar kan etiken som ett viktigt verktyg analysera handling, orsak och konsekvens. Utefter de olika riktningar handlingarna kan ta och till deras konsekvens, kan man studera orsak och konsekvens inom en rad olika områden. Som inom pressetiken eller inom medicinsk etik. Eller som nu våldtäkt, lag och etik. Se till dess orsaker och konsekvensen av handlingen. Marknadsföring av en rad olika produkter och företeelser stoppas av etiska principer. Våld mot djur, anorektiska mannekänger, utpekande av överviktiga som abnorma. Det är en normbildning i och av samhället, så vad vill vi ha i samhället och hur ska det se ut?

Mänskliga rättigheter är inte enbart juridik, när det är en etisk mekanism bakom dessa lagar och regler. Lagar ska matchas efter de etiska principer vi anser att de ska följa, det finns olika värdegrund för olika yrken. Men ska våra domstolar vara exempta på allt vad etik är och vad detta innebär? Därför finns den debatten idag om just sexismen, den fanns inte en gång i tiden. Då var det normbildande att se på kvinnor som på objekt. Vilket fortfarande kan ses inom vissa filosofiska och politiska riktningar, som inom utilitarismen och egoismen. Riktningar vilka ligger i anslutning till libertarianism och även så objektivismen, utan att någon egentligen reflekterar över detta förhållande. Det fattas uppenbarligen rätt mycket inom den politiska etiken och debatten, när det annars skulle vara lättare att analysera de olika riktningarna.

Etik är en pågående analys och diskussion om rätt eller fel, lagstiftning eller inte. Det jag säger är att det går att rättfärdiga att man tar bort vissa bilder eller reklamsnuttar ur sitt sammanhang och kontext, när det inte enbart är av juridiska skäl, men även av principiella och av djupa etiska anledningar. Att man inte ska förevisa kvinnor som om de vore objekt vilket verkar normbildande, kvinnor är även de människor och är inga objekt. Främst förekommer den etiska debatten inom sjukvården, där har vi en mycket viktig etisk debatt över hur vi ska se på och behandla våra medmänniskor. Inte minst utifrån synpunkter på vad som har förekommit den senaste tiden, som i den om vår offentliga sektor och om privat vård och omsorg. Nu om våld mot kvinnor och i nära relationer.

Det felaktiga är att kalla etik, enbart min och som min moral när det även förekommer inom den politiska analysen och inom de olika politiska riktningarna, då på en betydligt bredare basis. Betydligt bredare så även inom samhällsanalysen, om rätt eller fel i förhållande till vår omvärld, hur vi ska se på den och på oss själva inom ramarna för vårat samhälle. Tycker mycket om Sandel och de diskussioner som förs i de programmen och föreläsningarna.

Det kommer även att återspeglas i hur samhället har byggt upp en bristande respekt för andra, andras rätt till sin egen kropp och i synnerhet kvinnors rättigheter. Trotts att vi har en lagstiftning som säger just detta och skyddar rätten till våra egna kroppar- eller autonomiprincipen, en av de mänskliga rättigheterna och en del av den svenska regeringsformen. Men en tydlig praxis i våra domstolar säger något helt annat, där blir brottsoffret till den skyldige och detta blir mycket tydligt i den senaste våldtäktsdomen. De domar som fälls eller inte fälls och den inställning som så uppenbart tydliggörs genom de fastställda domarna, det verkar och är normerande på hela samhället. Det verkar normerande på hela debatten, framför allt om kvinnans relation till manssamhället. Kvinnan fråntas här rätten till sin egen kropp, fullt påhejad av det så kallade rättssamhället. Rättshaverister hakar på, det är enbart en bristande förståelse för sin situation. HON måste lära sig bättre, HON måste läras att förstå att inte säga nej och att inte klaga. Gör hon inte det utan finner sig i sin situation, blir det ju ingen egentlig våldtäkt. När det är av en egen fri vilja att bli gruppknullad av andra i ett låst rum. Det är ju enbart deras rätt att ta, att ta sig rätten till hennes kropp. Det är vad domslutet egentligen säger oss, de har nu i praktiken fått rätten till hennes kropp.

Sluta utgå från att männen är dumma

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar