måndag 23 februari 2015

Rysslands hybridkrig mot Europa

Det ryska hybridkriget blir synligt och uppenbart under de rådande läget i Östeuropa och inte minst i Ukraina.Ryska specialstyrkor inne i Ukraina

Det vi ska se till är den Ryska invasionen, vad det innebär för hela Europa och vår säkerhet. Att försöka ursäkta Ryssland och på andra sätt förminska det som pågår, det dödar och skadar mer människor när det enbart leder till en förlängning av det ryska anfallskriget mot Ukraina. De diplomatiska försöken att förneka detta, leder enbart åt ett håll och det är att Ryssland kan fortsätta invasionskriget och dess spridning ytterligare. Att se och höra alla dessa ursäktare, det är som att läsa manualen för de ryska och betalda trollen från Moskva.

Det är ett rent anfallskrig där den som invaderar har använt sig av olika politiska och sociala strömningar i samhället, för att att inom ramarna för det vilket kallas för ett hybridkrig försöker att destabilisera en hel nation och samtidigt förhindra en intervention av andra nationer och därmed vinna kriget på det sett som nu sannolik kommer att ske i Ukraina. Det är den ukrainska befolkningen vilka är de riktiga förlorarna i det första rummet, när de har förlorat delar av sitt land via aggression från ett annat land, men även ur en demokratisk synvinkel när det arbete de har lagt ner och offrat sina liv för, helt kan komma att spolieras.

Kriget förs även i forum och grupper som som de vilka finns på Facebook och i andra social medier, för att sprida desinformation om den rådande situationen. Mildra och förändra uttalanden om det faktiska kriget som att det är ett inbördeskrig, där det är den lagliga regimen som begår brotten mot den egna befolkningen vilket resulterar i de så kallade pro-ryska rebellerna som stöds av Ryssland. Där fakta som finns, snarare talar för att det fåtal vilka är lojalister med Ryssland är en minoritet och där majoriteten av de som för kriget i praktiken är reguljära och specialförband från Ryssland.
Ryska specialstyrkor från Debaltseve

Som det ser ut försöker de motivera ett återupptagande av kriget, det är knappast några så kallade rebeller som ligger bakom. Det är troligast som en del av det hybridkrig som Ryssland för mot Ukraina, för att kunna fortsätta destabiliseringen och eventuellt ytterligare kunna motivera egen trupp. Som det tydligen ska ske med så kallade hjälpsändningar.

Trots nya anfall mot ukrainska städer, i synnerhet i närheten av Mariupol. Mariupol är en viktig hamnstad och ligger strategiskt viktigt på den landtunga utefter sjön Azov, den måste med nödvändighet Ryssland ta för att skapa den strategiskt viktiga korridoren genom östra Ukraina och ner till flottbasen på Krim. Tack vare Minsk II förvägras Ukraina både hjälp utifrån, men de får dessutom ej ge sina egna styrkor skydd mot de ryska och lojalistanfallen.
Ryssland har lyckats mycket påtagligt med sina krigshandlingar mot Ukraina, det står inte mycket emellan Ryssland och att kunna ta kontrollen över landtungan ner till Krim. Det är en fråga om att exklusivt kunna ta kontrollen över landområden utan att direkt annekterat det som Ryssland gjorde med Krim. Har de väl kontrollen, har de i praktiken även tagit kontrollen över Ukraina.
Kan Ryssland ta de östra delarna av Ukraina, har riskerna för ett storkrig mellanRyssland och Europa kommit betydligt närmre.
Bra exempel på en ren desinformation, vem utanför Ryssland förutom de som aktivt arbetar för Kreml och deras sak tror på att det är 25% NATO-trupper som är instängda i Debaltseve?


Utrikesminister Wallström (S) hyllar det så kallade avtalet om eld upphör i kriget mellan Ryssland och Ukraina, det betyder troligen att Ukraina förlorar östra delen och därmed får Ryssland full kontroll över Ukraina och en landremsa ned till Svarta havet och flottbasen på det redan avdelade och annekterade Krim.Det är först och främst civila som drabbas, här från striderna i Debaltseve

Det är snarare den europeiska passiviteten som öppnade för Ryssland att invadera en grannstat, i syfte att utöka och flytta gränserna i sitt eget syfte, öka hotet mot Europa och i synnerhet mot Baltikum. Därmed kan Ryssland flytta sina ställningar väster ut och skapa ytterligare osäkerhet, mellan de europeiska staterna och splittra Sverige ytterligare i försvars och NATO-frågan. Kriget i Ukraina hade troligen inte inträffat om vi hade varit mer observanta på defakta, analyser och indikationer vilka har funnits där under en längre tid och kunnat agera på dessa i tid.

Vad som är mycket uppseendeväckande, det är att Ryssland startade ett krig och inte enbart mot Ukraina. Det är även i högsta grad riktat mot Europa, Sverige och våra egna intressen med en direkt hotbild om krig om vi inte passar oss och de tillåts därmed vinna det kriget i Ukraina.

Var hittar du NATO, soldater och Europa inne i Ukraina, som utgör ett direkt hot mot Ryssland? 
Det har i praktiken varit en ensidig upprustning av astronomiska mått, av den ryska militären och även militärdoktrin. Det är inte soldater från vare sig USA, NATO eller andra EU-länder som krigar på rysk mark för att annektera dessa.Det blir rätt uppenbart att beslutsfattarna i Europa inte på allvar förstår situationens allvar, eller hur de ska hantera det som har kommit att kallas för hybridkrig. Att tro att Ryssland kommer att efterleva Minskfördraget innan de har tagit hela östra delen av Ukraina, den för dom mycket strategiska landremsan ner till Krim och Svarta havet, det är enbart att be om mycket stora problem.

  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar