lördag 9 januari 2016

En brun-svart svensk politikVår statsminister Lövén har åter splittrat samordningen under statsministerns kansli. Det var en beslutsordning som sjösattes efter tsunamikommitténs slutsatser för en bättre samordning och snabbare beslut i kriser, mellan de olika departementen i statsrådsberedningen. 

Det är troligen en av vår nations största problem i dagsläget, när ingen vet vad den andra gör och vilka beslut som ska fattas och har fattats på rätt sätt i rätt tid vilket leder till mycket stora problem.

De mycket stora flyktingströmmarna antyder på att det inte är lugn och ro ute i världen, men vi ser inte detta för vad det är. Det betyder enbart att vi inte ligger i krig med varandra inom Europa, därav söker sig flyktingar och migranter till de länderna där de kan känna sig trygga. Inte för att vi skulle vara kulturellt bättre på något vis, utan det är när vi har sluppit interna krig på 70 år. Fast det är en utveckling som går i en diametralt motsatt riktning med en markant ökad spänning inom Europa, med ett allt mer isolationistiskt Sverige med nedlåsta gränser och en introvert inställning till globala problem. Mycket tack vare både en höger som vänsterextremistisk inställning, som fullt ut underblåses av vår vän i öster, Ryssland.

”Det är en av vår samtids viktigaste frågor, kan vi försvara vårat land mot intrång, anfall och mot det hybridkrig som vi utsätts för?

Tror nog att det stora flertalet av våra medborgare vill kunna stå emot ett anfall eller andra riktade hostila åtgärder mot oss, nysvenskar för att de har flytt från krig och terror så de vet bättre än vi vad det är. Flertalet av oss infödingar vill det också, när vi inte vill vara nästa folk som måste fly över stängda och låsta gränser.”

Vi hör alla vänstersidans tysthet när det är de egna som har rätt och alla andra fel, det är vad som berättigar deras handlande, det berättigar till att ta för sig och roffa åt sig på samma sätt som alla andra riskkapitalister och andra som just de finner att kritisera. Vad som är felaktigt och rent ut sagt brottsligt för alla andra, det ska inte gälla för det egna handlandet. "Allt ditt är mitt, men allt mitt ska du enbart ge fan i", "Vi är alla jämlika, men vissa är mer jämlika än andra".
Så hur var det nu igen och vad var det som skulle vara det rätta? Därför behöver det motsatta inte speglas och därmed inte verkligheten.

Vänstern kan ses vara representerad av Göran Greider, läsvärd ja, men det innebär inte per automatik att det är helt korrekt och riktigt vad han påstår i sina så kallade analyser. I en debatt med Johan Norberg i SVT för ett tag sedan var det helt rätt och riktigt att överge alla flyktingar, när vi behövde ett andrum i Sverige. Det vill säga att lämna dom att dö, antingen för att drunkna i Medelhavet eller till att förgås i ett limbo utanför Europas gränser, anvisade och förvisade till vad som i praktiken är koncentrationsläger i Mellanöstern och Turkiet. Turkiet har ca 10 000 egna interna flyktingar, som ett resultat av det nya pågående inbördeskriget.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar