lördag 21 maj 2016

Dessinformation och hybridkrig mot Sverige

Det borde egentligen inte vara svårt med förståelsen och insikten över det pågående hybridkrig vi utsätts för redan idag, där det är Moskva som ligger bakom som finansiär och orkestrerar mycket av de aktiviteter som sker. Inte enbart mot Nato och Europa förstås, men även mer direkt riktade mot oss. Syftet från Moskva är att destabilisera Sverige som nation och därmed slå ut vår förmåga till motstånd både politiskt som militärt, det är tack vare det strategiska läge vi har i Östersjön och Baltikum när vi är porten till Baltikum och Centraleuropa. Att så sker utgör i sig ingen större nyhet när det har varit en del av den ryska militärstrategiska doktrinen under en lång tid, men det har helt klart och markant ökat i frekvens under de senaste åren och definitivt mer aggressivt. Som att öva inflygningar med kärnvapen mot Sverige, Stockholm, Värnamo, utökade ekonomiska intressen i Gotlands hamnar (Slite, NordStream), blockering av utläggningen av NordBalt, kabeln mellan Sverige och Baltikum. Kabeln mellan Sverige och Baltikum är för att trygga energiförsörjning till de baltiska staterna, för att minska beroendet av grannen i öster, Ryssland. Den utläggningen stördes allvarligt medelst militära enheter och medel.

Hybridkrig innebär även stöd till olika organisationer, här i formen av stöd till bland annat högerextrema webbplatser och organisationer som det nazistiska Nordfront, en paraplyorganisation för bland annat Nordiska Motståndsrörelsen, samt då även för Svenska Motståndsrörelsen. Det är nazistorganisationer som erhåller både medel samt paramilitär träning i Ryssland. Det kan givetvis inte ske utan de ryska myndigheternas insatser och givetvis då med den ryska statsmaktens goda minne. Russimperia (RID) som styrs av rustningsminister och biträdande premiärminister Rogozin, vilken har stått som arrangör för denna militära träning. Där har även den ryske fascisten Alexander Dugin har haft en hel del med upplägget att göra. Samtidigt är de mer än villiga att stå andra extrema rörelser till buds, som antifascisterna och den sidan av den autonoma vänsterrörelsen, eller andra vänstersekter som kan vara aktuella. Målet är dessutom på inget sätt okänt, när det inte enbart är en destabilisering av Sverige, men även av hela Europa och där se till att Nato inte ska kunna verka inom västsfären.

Vad kan vi förvänta oss av ett allt mer aggressivt Ryssland? Se bara till hur det blev i Ukraina, med en olaga annektering av Krim och kriget mot Georgien, samt även på utvecklingen i Syrien sedan den ryska interventionen. På den syriska arenan ser det mer ut som ett aktivt stöd för IS/Daesh och ett återupprättandet av Assad. Troligen är det den modellen vi kommer att se ta form och utvecklas ytterligare i vår närtid och mer direkt i vårat närområde.
Vad som inte framkommer på ett adekvat och tydligt sätt i reportage om kriget i Östra Ukraina, där det sällan är synliga och direkta konfrontationer mellan den ryska reguljära armén och den ukrainska, vilket på inget sätt innebär att de inte finns. Vad som syns är de så kallade rebellerna eller separatisterna, proxykrigarna, dock inte vad som egentligen sker på djupet. Vad som inte framkommer är hur det egentliga arbetet från de ryska styrkorna bedrivs, hur de understödjer och ligger bakom kriget och därmed hur det förs. Utan förekomsten av dessa specialstyrkor (SOF, Specal Operations Forces) som stöd, skulle det inte ta lång tid för de ukrainska styrkorna att slå ut och ned motståndet.

(Övre och undre bilden; Ryska SOF, Specal Operations Forces i Ukraina)

Enligt ÖB angrips nu Sverige allt mer konsekvent av Ryssland med det som numera kallas för hybridkrig, de metoder som blev mer allmänt kända under anfallskriget mot Ukraina, där är det inte minst desinformation och planterade falska uppgifter i media, som utgör en väsentlig del av krigföringen. Likväl som direkta intrång i datanät hos myndigheter och företag, vilket håller på att bli vardag, men även att ställa till med en social oro via olika grupperingar som stöds aktivt med både träning och eventuellt finansiering samt med ett bakomliggande stöd från diversionsstyrkor (SOF). Ett proxykrig.
"Rands scenario visar att Nato behöver stöd av Sverige för att kunna försvara de baltiska länderna effektivt. Det temat har också tidigare studier haft, men inte så här konkret."

Det visar även på att krigsrisken ökar markant när Ryssland ökar spänningen mot Baltikum, med det i åtanke kommer delar av Sverige att behövas för att både kunna slå mot- som förhindra att svensk mark kan användas till ett försvar av Baltikum. Det påvisar även det ökade intresset för Sverige, från
den ryska sidan och belyser anledningen till att de för ett riktat hybridkrig mot oss.


Följderna av det får återverkningar även över hur den svenska regeringen bedriver sin flyktingpolitik som inte är direkt human och pro mänskliga rättigheter, om vi ser till det mer praktiska handhavandet och hur det ser ut i praktiken. Det sker samtidigt med det ryska engagemanget i Syrien, där de med bombmattor över civila områden stänger inne runt 600 000 personer och mer än halva befolkningen är interna flyktingar. Trotts detta sägs mycket litet om denna allvarliga situation som Ryssland varit behjälplig att utlösa, än mindre vill de något annat än att inrätta ett eget separatistiskt andrum för Sverige utan ansvarstagande för situationen. Det är den politiken som är det riktiga hotet mot vår och Europas stabilitet och inte flyktingarna i sig. Samtidigt förtränger de även hur hotbilden ser ut här hemma och stödjer i praktiken densamma verksamhet som de högerextrema under Nordfront och från SMR, organisationer vilka har stöd från Moskva för sina aktiviteter.
Det innebär ur en rent praktisk synvinkel ett stöd för den politik och ideologi som Ryssland står för, den politiken är mycket uppenbar både i Ukraina som i Syrien. Där finns egentligen inget eldupphör, stilleståndet skulle inte gälla en krigföringen mot terrorister. I Syrien är alla som inte är för regimen att betrakta som terrorister, vilket därmed innebär att ingen behöver beakta avtalet. Därmed kan anfallen och bombningarna av civila fortsätta utan något egentligt avbrott, vilket även har visat sig vara fallet.

Rysslands bombmattor är riktade mot civila i Syrien enligt människorättsorganisationer på plats, civila skulle alltså enligt Moskva vara exkluderade från det så kallade avtalet om eldupphör, i så fall vilket eldupphör kan man fråga sig? På vilket sätt skulle detta förfarande minska på flyktingströmmarna till Europa, den press och splittring vi därmed erfar inom unionen? Det ser snarare ut som en aktiv politik att skapa flyktingströmmar, där både sjukhus och det övriga civilsamhället medvetet utsätts för de ryska bombningarna och därmed drivs mot Turkiet och Grekland för att uppnå sitt mål.
De ryska aktiviteterna i Syrien måste med nödvändighet även ses som ett led och en del av den destabilisering som sker av Europa, när sakförhållanden i det kriget får dessa massiva flyktingströmmar och en intern destabilisering av Europa som resultat.

Ryssland arbetar även aktivt med digitala metoder, både desinformation via media och mer direkt via försök att störa ut webbplattformar som andra plattformar för vård och det övriga civilsamhället vilka är av intresse för ett krig mot ett informationssamhälle som Sverige och Europa.

Det förekommer riktade cyberattacker mot svenska intressen, varav ett är spårat till ryska kapade datornät (botnet). Därmed kommer utredningen att ta stopp när den inte har stora chanser att komma åt några loggar från de aktuella ryska internetoperatörerna, eller få tillgång till de enskilda datorers loggar som ingick i nätverket av kapade datorer. Däremot borde storleken och omfattningen av attacken säga betydligt mer, när det krävde en statsmakts resurser att genomföra.
Att inte följa de riktlinjer som MSB har är att betrakta som samhällsfarligt, de webbplatser och internetoperatörer som inte gör detta borde absolut upplysas över vad de har att göra som ansvarstagande operatörer för vår infrastruktur.

Hos de vilka förespråkar ett fjärmande från Nato och ursäktar det ryska agerandet direkt i vårat närområde, hos dessa är det betydligt viktigare med att peka på ”föreställningen om vad som pågår, än vad som är egentliga fakta”. Det är ett agerande som hjälper Rysslands agerande i vårat närområde och mot svenska intressen.
Tror att det absolut kan vara möjligt med avseende på hur Sven Hirdman med flera agerar, som Pierre Schori (s). Med avseende på utvecklingen i Ryssland och inte mins i Östersjöområdet och på Baltikum, är det nödvändigt att studera de influenser som utövas från Ryssland och hur.
Deras agerande påverkar politiker och höga tjänstemän inom Sverige, EU och Europa, inte minst där deras beslutsfattande och vad de säger offentligt måste beaktas. Men det måste finnas konkreta bevis för detta, i varje enskilt fall får det inte föreligga några tveksamheter över vad som faktiskt föreligger.

Den amerikanska närvaron i Östersjön och på Baltikum, blir mycket uppenbar med tanke på den mycket markanta ryska aggressionen runt Östersjön och Baltikum. Där inte minst till det olagliga kriget och annektering av Krim som föreligger från Ryssland, då vore det synnerligen udda om Nato och USA inte skulle reagera mot den typen av aggression mot den Europeiska försvars- och säkerhetsordning som är antagen, även av Ryssland.

Referensmaterial:
http://www.dn.se/nyheter/sverige/natoflyg-till-svenska-baser-vid-rysk-attack-1/

http://www.dn.se/nyheter/sverige/ingmar-neveus-propagandans-syfte-ar-att-sa-ett-fro-av-tvivel/

http://www.dn.se/nyheter/sverige/hemlig-grupp-ska-mota-ryskt-informationskrig/

http://www.sydsvenskan.se/sverige/ob-varnar-for-rysslands-hybridkrig/

http://www.expressen.se/ledare/sakine-madon/vanstern-hycklar-om-invandringen/

http://www.proletaren.se/utrikes-mellanostern/ar-det-putins-fel-att-valdet-i-syrien-okar

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/syria/12153919/A-ceasefire-war-criminals-dont-have-to-observe.html

http://www.middleeasteye.net/news/world-powers-agree-cessation-hostilities-syria-1455462038

http://www.rand.org/pubs/research_reports/RR1253.html

http://www.dn.se/nyheter/sverige/risk-att-putin-slapper-igenom-flyktingar-till-finland-och-baltikum/

http://yle.fi/uutiset/officials_see_signs_of_hybrid_warfare_in_migrant_crisis/8672574

http://www.prospectmagazine.co.uk/features/rolling-back-freedom

http://understandingwar.org/report/putins-information-warfare-ukraine-soviet-origins-russias-hybrid-warfare

http://cornucopia.cornubot.se/2016/03/rapport-lardomar-fran-rysk-ukrainska.html

http://www.dn.se/kultur-noje/kulturdebatt/trump-och-putin-skapar-en-varld-utan-sanning/

http://www.dn.se/nyheter/sverige/sapo-varnar-for-ryskt-psykologiskt-krig-tiotal-agenter-pa-svensk-mark/

http://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/29338-russia-in-ukraine-the-greatest-challenge-to-the-european-security-order

https://www.washingtonpost.com/opinions/russias-influence-in-western-elections/2016/04/08/b427602a-fcf1-11e5-886f-a037dba38301_story.html

http://www.helahalsingland.se/opinion/ledare/forfalskat-brev-fran-daesh-riktat-mot-svenska-regeringen

http://svenska.yle.fi/artikel/2016/04/08/fler-amerikanska-soldater-vantat-ska-skydda-baltikum

http://www.hd.se/nyheter/sverige/2016/04/09/oresundstunneln-dodsfalla-for-flyktingar/

http://natobloggen.se/2016/04/06/lever-sven-hirdman-i-ett-alternativt-universum/

http://www.svd.se/sveriges-sakerhetspolitik-ar-alltfor-oklar/om/svenska-natodebatten

http://www.sydsvenskan.se/sverige/ob-varnar-for-rysslands-hybridkrig/

http://anton-shekhovtsov.blogspot.se/2015/09/russian-fascist-militants-give-money-to.html

http://www.diplomaatia.ee/en/article/the-challenge-of-russias-anti-western-information-warfare/

http://www.ecfr.eu/publications/summary/what_does_ukraine_think3026

https://www.academia.edu/8249892/Putins_Brain_on_Aleksandr_Dugin_

http://www.themoscowtimes.com/article/565962.html

http://www.svd.se/medial-krigforing-en-rysk-paradgren

http://www.amnestypress.se/artiklar/reportage/25862/rysslandsdagarna-kreml-utnyttjar-nationalism-att-a/

https://www.aldrimer.no/sweden-issued-cyber-attack-alert-as-its-air-traffic-reeled/

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article22618631.ab

http://kkrva.se/vad-vi-kan-lara-oss-av-en-rysk-medierapport/

http://www.dn.se/nyheter/sverige/nato-experter-ryssland-kan-latt-inta-gotland/

http://natobloggen.se/2016/04/22/en-marklig-dag-pa-ui/

http://tass.ru/en/world/873391

http://www.interpretermag.com/russias-secret-army-in-ukraine/

http://www.svd.se/medial-krigforing-en-rysk-paradgren

http://www.vox.com/2016/5/4/11591172/russia-baltics-nato

http://rbth.com/politics/2015/05/13/boris_nemtsov_allies_publish_report_on_russian_military_role_in_ukra_45981.html

http://rbth.com/news/2015/08/27/ukraine_alleges_presence_of_two_russian_army_corps_up_to_35000_troops_in_48804.html

http://www.vox.com/2016/5/4/11591172/russia-baltics-nato

https://www.youtube.com/watch?v=JaI0ni2OSnQ

https://natoutredningen.se/syfte-utredningsplan/

http://computersweden.idg.se/2.33337/1.512839/stora-sakerhetsbrister-i-sjukvarden

http://www.svd.se/natogeneral-karnvapen-i-sverige-skramselpropaganda

http://putinslogner.story.aftonbladet.se/chapter/putins-troll-hjalper-sveriges-ultrahoger/

https://www.youtube.com/watch?v=eU0kuHI6lNg

http://www.atlanticcouncil.org/publications/reports/hiding-in-plain-sight-putin-s-war-in-ukraine-and-boris-nemtsov-s-putin-war

http://www.atlanticcouncil.org/publications/reports/hiding-in-plain-sight-putin-s-war-in-ukraine-and-boris-nemtsov-s-putin-war

http://www.atlanticcouncil.org/publications/reports/hiding-in-plain-sight-putin-s-war-in-ukraine-and-boris-nemtsov-s-putin-war

http://imrussia.org/en/news/2263-reports-on-russias-war-in-ukraine-are-presented-in-washington-dc

http://www.hd.se/2016-05-07/ingen-serios-person-tror-att-ryssland-ska-anfalla-sverige

http://www.axess.se/Tv/program.aspx?id=4832

http://www.svd.se/oka-forsvarets-resurser-kraftigt

https://informnapalm.org/en/professional-russian-army-in-ukraine-database-and-visualisation/

https://www.youtube.com/watch?v=KwZZFuiiQ2I

http://www.li.com/events/the-menace-of-unreality-combatting-russian-disinformation-in-the-21st-century

http://www.fiia.fi/en/publication/588/fog_of_falsehood/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar