tisdag 2 augusti 2011

Pridefestivalen i Stockholm, öppningsdagen

Stockholms pridefestival pågår nu som bäst, det finns mer att arbeta på när det gäller de mänskliga fri- och rättigheterna. Behovet av det föreligger fortfarande för HBT-personer, när det fortfarande utförs tvångssteriliseringar. Trotts att lagen från 1976, direkt förbjuder tvångssteriliseringar av människor, inte konstigt i sig med tanke på den historik som föreligger. Inte minst ur vår egen historia (1935-1975). Men för transpersoner är det ett lagkrav, ett tvång på en permanent sterilitet och på ett faktiskt fortplantningsförbud. Ett av de svenska riksdagspartierna, ett av partierna i Alliansen, Kristdemokraterna. Med Maria Larsson (kd) i spetsen förespråkar således nu KD efter rikstinget i år, en fortsatt tvångssterilisering av transpersoner. Det är ett förfarande som bryter mot inte bara den svenska regeringsformen, det bryter även mot Europakonvensionerna och mot FN-stadgarna för de mänskliga rättigheterna.

Dels har vi ett absolut förbud mot tvångssterilisering av människor, men samtidigt ett absolut krav att transpersoner ska tvångssteriliseras och förjudas all förmåga till barnalstring. Det rimmar inte med vare sig lag, etik och dessutom moral. Det är en uppdelning av det svenska folket i dels människor, men även i ickemänniskor, de där andra. Det är en människosyn från 1920,30-40-talet, inte 2011. Det är en politisk ideologi som får styra. Inte vetenskap, juridik och beprövad erfarenhet. Inte ens en medmänsklighet tillåts in i den trånga sfären av intollerans, mot mot en så pass utsatt grupp i samhället (Vanessa Lopez). I praktiken pekas den ut och särbehandlas, när de som borde skyddas av våra folkvalda i stället pekas ut som en abnormitet och abolission. En genetisk vidrighet som ska rensas ut, ut ur vår gemensamma rena svenska genpool.

Av den anledningen var årets öppningstalare, Thomas Beatie, mannen som blev gravid och födde barn. Ett av de viktigaste manifestationerna i årets pridefestival. Han blev bemött med ett översvallande mottagande, av hela den samlade publiken i Kungsträdgården. Han får alla bigotter i det svenska samhället, att skamset försvinna från arenan.


Det finns dock andra tongångarFörlåt för alla kränkande uttalanden” (svt-debatt)
Caroline Szyber (KD), Stockholms stad Erik Slottner (KD), Stockholms stad Magnus Kolsjö (KD), Stockholms län, Malin Appelgren (KD), Stockholms län.

Intressant.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar