fredag 29 juli 2011

Det är inte hatet som är problemet, det är politiken


Det är rätt många vilka undrar över hur och varför, det som inträffade i Oslo och på Utoya inräffade.
Sveriges statsminister Reinfeldt skriver idag på SvD brännpunkt, om det blinda hatet som han ser som orsaken. Det är inte det blinda hatets fel, det blinda hatet har inte den typen av välplanerat fokus och upprinnelse. Anders B. Breivik tog lång tid på sig, troligen i samklang med andra grupperingar i samhället med en likartad inställning och ideologi. Det är en blind ideologi och politik, som fokuserar det hatet. Det inträffade har den karaktären, den blinda lydnaden inför ideologi och den politiska dogmen. Vi kan även se det hos riksdagspartier, vi ser det i hur de betraktar sin omvärld. Inte så mycket som enskilda individer, mer som företrädare för partier och inte minst för statsmakten. Vi kan se det i den rådande tvångsmedelsretoriken, som kommer från centrala personer. Vi kan se det i lagar som stiftas, där syftet är synnerligen betänkligt och kan bilda en alldeles förträfflig grogrund för extrema ideologier och tankar. En samhällsstrategi som sätter kontrollen över den egna befolkningen i första rummet och därefter bestraffningen, man bryr sig inte ens om en morot för belöning.

Vi ser det rätt bra i lagsystem som FRA-lagen, Datalagringsdirektivet och Polismetodutredningen. Det sades att det var för vår säkerhet, de var till för att få tag på farliga individer och förhindra sådant som bomben i Stockholm förra året, förhindra sådant som det nu inträffade i Oslo och på Utoya. Vi kan se det i förra årets minst sagt tveksamma polisinbrytningar hos muslimer. Där ingen skyldig stod att finna annat än att de nu var muslimer, därmed var familjen extremister och terrorister. Barn kunde förhöras under pistolhot. Utredningen gav vid handen att vad som inträffat, det hade inte inträffat när ingen enskild polisman kunde åtalas för tjänstefel. De hade ju bara lytt order.

Det är i bruket, eller i missbruket av makt och lagsystem, som skapar extremism och extrema ideologier. Att kör på och köra över människor, är ingen bra idé.
Extremism och extrema ideologier, bemöter vi bäst med öppenhet och demokrati. Där har Jens Stoltenberg, Norges statsminister helt rätt, det är inte mer repression vi behöver. Det är mer av öppenhet och diskussion.
Det är enbart i en sådan öppen och fri anda, vi kan komma åt de grundläggande problemen. Vi gör det inte via mer hemlig övervakning av oss alla, en övervakning som egentligen inte fyller den funktion det sades. De är enbart till för att underhålla sig själva och inget annat, i ett perpetum mobile med andra liknande organisationer.
The FBI and Anders Breivik read the same books: [link]

 

FBI officials were also instructed, reveals the document that Muslims were simplefolk with seventh century ways.”
"Those antiquated ways, said the FBI, are “hard for westerners to understand.” Maybe that’s because there is a pretty big gap between cross-culture thought processes. At least that’s what the FBI was teaching.”The Arabic mind,” writes the FBI, is “swayed more by words than ideas and more by ideas than facts.”


Vi kan redan nu se reaktionerna mot det samhället, vi kan se det i Grekland på torget Zyntagma. Vi kan se det över stora delar av Europa, som en reaktion på den repressiva politik som förs.


Länkar: Dagbladet, HumanRightsService, DN, EUobserver, Irishtimes, Alla Huakbar, Document.no.
Intressant.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar