torsdag 28 juli 2011

Sociala medier och hur massakern i Norge ska behandlas


Det är alltid svårt att veta vad man ska säga, när det kommer till svåra tragiska situationer. I synnerhet när de kommer en närma, som det inträffade i Norge. Det kom på sätt och vis närmare, än den bomb som utlöstes i Stockholm förra året. Den var rent fysiskt närmare och tätt inpå, när jag och min flickvän var direkt i närheten. På väg till en fest i glada vänners lag, intet ont anandes om vad som inträffat förens efteråt egentligen. Vi visste inte heller hur sannspådda vi skulle bli, nu med Oslo och Utoya framför oss går det att se. Då 2010 skrev vi om det på Newsmill, nu den här gången skrev Amanda om det på SVTDebatt.

Det finns många aspekter, att ta ställning till. Ska hela bakgrundsmaterialet censureras och filtreras innan det når den bredare allmänheten kanske, så de inte tar skada av det?
Enligt min åsikt ska det inte få ske, det måste vara en öppenhet i publicering och debatt. Hur ska en bredare publik annars kunna ta del av vad som inträffat, förstå de bakomliggande orsakerna och hur allvarligt det faktiskt är.


 
Allvaret i det inträffade kan inte nog understrykas, inte bara Anders B. Breiviks politiska förklaring i ett över 1500 sidor långt dokument, videon gör det än mer påtagligt och understryker hur de extrema elementen fungerar och i vilka banor de resonerar. Vilket även fler tar upp och analyserar, då i anslutning till Sverigedemokraternas ideologi och metodik. Det är inget vi får glömma, när vi betraktar olika åskådningar och politiska riktningar. Alla är inte trevliga, men mycket av det går rakt förbi den traditionelle mediekonsumenten. Det är inget de behöver konfrontera, där de sitter och lever sina inrutade liv. Traditionell media borde kunna, men de gör det inte. De kunde ha belyst bättre, men gör det inte. Man måste ställa sig frågan varför, varför gör de som de gör?

Det har nu uppstått en klar rift, mellan traditionell media och den medborgardrivna. Den medborgardrivna tog mycket snabbt tag i och drog hela debatten och kunskapsletandet, runt vad som inträffat. Det var den medborgardriva som var de vilka tog fram och informerade, i denna stund tog nu de sociala medierna ledningen. Det kan ingen komma ifrån, även om få skulle medge detta fakta. Faktum är att det inte syns i den bredare samhällsdebatten, det där med sociala media och internet och vi som kan förstå att bruka rätt. Vi finns egentligen inte, vi utgör enbart de där. De där som numera egentligen utför jobbet, gör det utan att synas och höras för allmänheten.

Nu tror jag inte att det är en gångbar metod, med att undanhålla och filtrera. Inte när det finns intresse av att hålla blåslampan vid liv [Erik Laakso], under baken på extremister i samhället. När Sverigedemokraternas grundideologi om inte direkt uttalad idag, är där som en av orsakerna till vad som inträffar. Inte inträffat märk väl, när det är en pågånde process. Lika lite som det gick att dölja i längden, när ideologin är fientlig mot omvärlden och sticker skarpt ut, vid olika uttalanden inom grupperingen. Ideologin är uppenbart konfrontatorisk, medvetet provocerande mot de utpekade grupperna. Islamofob, homofob, transfob. Kraftigt provocerande och manipulativ mot omgivningen, för att öppna upp för det nya riket. Helt enligt Anders B. Breiviks teser, det går inte att dölja vargen i fårakläder i det långa loppet.
Intressant.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar