fredag 13 juli 2012

Sverige, Sverige du tuttfria land. Är ammande mammor äckligt?

Läst en artikel i Expressen, av Linda Skugge: "Är jag verkligen så äcklig?" Det är helt apropå en helt annan diskussion där den gamla artikeln lyftes fram som ett talande exempel på, att inget egentligen har ändrats. Över den märkliga kvinnosynen vi har, hur kvinnor presenters i media och marknadsföring. Till detta kan läggas den på senare tid nu uppkomna diskussionen om upphovsrätt (Genusfotografen) där kritik framförts över hur yrkeskvinnor presenteras. Där det är slående över hur olika syn det är på kvinnor och män. På respektive kroppar, hur de exponeras i bild, samt i bilduttryck.


Där tas frågan upp på allvar om hur kvinnor presenteras i reklam, yrkeskvinnor kontra hur yrkesmän presenteras. Det är onekligen skillnader mellan kvinnor och män, där kvinnor presenteras som mer eller mindre sexuella varelser. Inte deras faktiska yrkeskunnande.  Denna kritik av Genusfotografen medförde ett föreläggande om upphovsrättsintrång som inte borde ha förelegat från Spectacular studios, om det inte hade varit publicerat i en blogg (upplagt på nätet). Det skulle inte ha varit intrång i upphovsrätten, om detsamma publicerats i en tryckt tidning. Bloggposter, bilder och texter på internet skyddas inte på detsamma sätt, som det tryckta ordet gör i tryckfrihetsförordningen. (Imageshack).
Det finns mer talande exempel, som en skärmdump jag tagit över Genusfotografen (protestgrupp). Där raljeras det över "Spermadrickande....", Med en bild på kvinnan och hur hon dricker vatten från en dusch, även den ingår i den påtalade marknadsföringen.

Niklas Starow och Ajour skriver om vad som inträffat.

1 kommentar: