lördag 1 september 2012

Sverige ett dåtidsland

Det går inte att konstant bli paff över hur bakåt ett land som Sverige egentligen är, utan att reagera. Borde det inte vara vi som går i det första rummet om så  på en toalett och driva utvecklingen framåt, både ur ett socialt som ur ett tekniskt perspektiv?

Det här är en sprillans ny skylt, först på ett sjukhus sedan på en polisstation, men inte i Sverige. Det är i Halifax, Nova Scotia.
Det är den nya skylten som skapar en del uppståndelse, inte minst för polisen i Saskatoon.
Men det är klar vi lever ju i det förlovade landet, helt utan några fel och brister. Det stora inovationslandet, eller snarare vi var ett av de stora inovationsländerna. Fler borde ta intryck av vad personer som Härén och Rosling har att tillföra, inte minst bland våra beslutsfattare. Nya idér och nya kunskaper kommer att behövas, inte minst för vår gemensamma framtid. Fast det är ju klart, det är mycket bättre med nya kalkbrott på norra Gotland. Det kan ju faktiskt ge ett par jobb, men till en synnerligen hög kostnad. Norra Gotland kan förlora sin vattentäkt och ett av EU troligen skyddat naturområde och en blivande nationalpark ska skövlas, Ojnareskogen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar