lördag 27 april 2013

Den systemiska diskrimineringen i samhället ser ut så här

Det är Blondinbella som ryter till, om det nya omklädningsrummet på Södra Latin.
Det är inte ett försenat aprillskämt som man skulle kunna tro, det är så här den systemiska diskrimineringen i samhället faktiskt ser ut. Det kan för många vara svårt att förstå och inse vidden av den systemiska diskriminering, som fortfarande föreligger i dagens svenska samhälle. Men nu blir den uppenbar i och med Isabella Löwengrips bloggost och får därmed stå som ett exempel på den oförståelse som föreligger, trotts att vi svenskar anser oss vara fria från sådant. Det är något vilket jag har tagit upp ett par gånger tidigare, som här på Newsmill om Sverige Demokraterna. Det är vår synnerligen solkiga historik, som gör det möjligt och som fortfarande gör sig påmint.
Det är egentligen inget udda eller konstigt med olika omklädningsrum, det finns för pojkar och det finns för flickor. Samt även för de vilka inte passar in i den binära normen, vilket är det som föranleder denna skylt från Kanada. Det är den genomgående diskriminering i samhället, en systemisk sådan helt i paritet med det rena Apartheitsystem som fortfarande råder mot HBTQ-personer i Sverige idag. Det är ett oförstående blogginlägg Isabella- "Blondinbella" -Löwengrip, har uppe och det har konsekvenser när hen har ett stort antal läsare. Det är inte enbart ett fånigt och oinsatt inlägg, hen borde verkligen lägga sig vinn om att få till det rätt och med en rättvis kritik, som inte förnedrar de vilka hen pekar ut. Det finns ingen anledning till ett sådant förhållningssätt, annat än i ljuset av att det är till för att skada och av en ren okunskap över det faktiska läget. Att personer fortfarande drabbas av det oförstående samhället, det är ett måste att inse det innan man som Blondin Bruttan gör och öppnar för mer av just detta oförstående.Det är klart att ballhet och inskränkthet måste komma i första rummet, det tillhör liksom det själva ramverket runt Blondin Bruttan. Så mycket annat går inte att uttyda ur bloggen, annat än ren billighet. Det är billigt med den typen av ordalydelser:

"Hur långt ska vi dra det? Ska vi lägga till en toalett också på offentliga platser för de som inte är en man eller en kvinna?"

Isabella missar hela poängen, det är inte för inte som hela debatten ser ut som den gör och har gjort under några år nu. Tydligen rätt långt utanför och ovanför hens horizont. Det råder ett stort allvar bakom det nya omklädningsrummet på Södra latin, där det finns klara och uppenbara anledningar. Det är en uppenbar risk för hatbrott just mot HBTQ-personer och i synnerhet mot de med oklar eller annan könsidentitet än den uppenbara biologiska. Fast det finns även just en sådan biologisk oklarhet, det gäller intersexuella i högsta grad. Vad Isabella Löwengrip gör det är att hitta på ett problem, där det egentligen inte finns ett sådant. Problemet är inte ett nytt omklädnigsrum för HBTQ-personer, det ligger i hens egen attityd till människor och till de mänskliga rättigheterna.

Till och med i den nya lagstiftningen, där lagkravet på en permanent sterilitet för transpersoner nu ska tas bort finns diskrimineringen kvar. Skrev en analys om detta och den nya lagstiftningen tidigare i år:Inga kommentarer:

Skicka en kommentar