söndag 22 mars 2015

Den svenska antiintellektuella avgrunden i samhället

Mig veterligen finns det ingen liberal, eller ett liberalt samhälle som har drivet något Gulag och ett enda dödsläger. Enskilda personer och soldater i röda armén tyckte att det vara lika fruktansvärt vad som inträffade, de ska en stor honnör för vad de uträttade. Men det var statsmakten som drev dessa läger, där kanske även den svenske Raoul Wallenberg försvann. Det är något vilket vi aldrig ska glömma när vi betraktar vår historia och även vår samtid, när vi nu åter kan se att samma brott tycks begås återigen om vi inte ser mycket noga upp med vad vi väljer bort från att spegla från vår omvärld [AB].

Och så länge det enbart är en tom retorik bakom, kommer inget att inträffa för att stoppa den här utvecklingen. Det blev synnerligen uppenbart under manifestationen på Raoul Wallenbergs torg och utanför stora synagogan i Stockholm, det var enbart statsminister Stefan Lövén som fick talartid som politiskt ansvarig.
Jag deltog imanifestationen mot antisemitism på Raoul Wallenbergs torg och bara det att få se en polis ur den nationella insatsstyrkan i full militär mundering och med automatkarbin utanför stora synagogan i Stockholm, som ligger alldeles intill torget, det gör åtminstone mig riktigt förbannad och ledsen. Det är en bra markering mot våldet och antisemitismen från samhällets sida, men det ska absolut inte behövas i ett demokratisk samhälle. För vilket samhällsklimat speglar inte detta?

Det har nu framkommit information om Vänsterpartiet, deras biståndsstiftelse VIF och hur de hjälper till med finansiering på ett olagligt sätt med skattemedel.
Det är lite mer än enbart lite skitpengar som har tunnlats via VIF, till mer än tveksamma organisationer runt om i världen.

Vänsterpartiets samarbete med Borotba avslutades formellt först den 31 december 2014.

Colombia:
Totalt för de här åren rör det sig om flera miljoner kronor. Det handlar dels om stöd till partier med väpnad revolution i sina program, dels om stöd till auktoritära och totalitära regimer.

Fillipinerna:
2005–2009. Genomgången visar att det finansiella stödet till icke-reformerade kommunistpartier är betydligt mer utbrett än vad som hittills är känt. Det handlar om flera miljoner kronor under de här åren. Ett exempel är VIF:s stöd till revolutionära grupper på Filippinerna [Fredrik Malm (Fp)].

Det är inte helt korrekt att göra på det sätt som nu sker, det är inte helt ok att särskilja ut olika händelser som har betydelse för helhetsbilden av VIF. Det är som du som läsare av bloggen kan se inte enbart Borotba, utan ett flertal minst sagt tveksamma organisationer runt om i världen där skattemedel har tunnlas ut till via VIF. Där det rör sig om miljontals kronor till organisationer som för en väpnad kamp mot den legala regimen, eller har det med på sitt program att genomföra en väpnad revolution.
För att fungera som ett demokratiskt parti i Sverige och för att få delta i den demokratiska processen, måste partier frångå våldstanken mot de vilka har en motsatt åsikt som en metod och som ett medel för att förändra samhället i stället för med de demokratiska metoderna.

Med den retorik som de båda använder skulle det alltså svära terroristorganisationer och Vänsterpartiet fria från ansvar lika, enbart av den anledningen att det finns nationer som inte delar samma ideal som vad de gör. Men det är inte helt enkelt att göra på det viset. Enbart för att det finns nationer som beter sig illa, är det inte helt ok att stödja organisationer och paramilitära rörelser vilka vill störta regeringar och dessutom hjälper dessa med medel.
Det är även ett ideal som går igen när demonstrationerna startade i Kiev för att frigöra sig på demokratisk väg, från den sittande regimen. Den regimen lämnade landet och övergav sina regeringsplatser.

Hade det funnits ett spår av logik i dessa personers retorik, skulle de ha stött den frigörelsen. Men vad vi har åsett i stället från vänstersidan i politiken, inte minst under de diskussioner vi har i diskussioner med vänsterorienterade grupper om det ryska anfallskriget mot Ukraina, anses det från dessa att det var en olaglig statskupp och därmed en helt riktig intervention av Ryssland när de går in i en fri nation som Ukraina, de ska kunna bedriva anfallskrig och olagligen annektera delar av den suveräna nationen. Då är en riktig statsterrorism och tillika ett anfallskrig helt ok och de vilka vill försvara sin nation mot denna aggressor, de är terrorister.
Därmed har vänsterrörelsen till vissa delar på inget sätt övergivit sin tidigare våldsideologi och retorik.

Det speglar på ett utmärkt sätt hur vårt nya samhälle har kommit att te sig, där Den postmoderna sanningsrelativismen leder oss ner i en antiintellektuell avgrund.
Upprörande över den brist på förstånd över den värld och omvärld vi alla lever i, det kan vi även se i förhållande till andra företeelser, som runt våra flygplatser och storsjukhus. De boende upprör sig över att det låter från byggnationer, när vår infrastruktur med en absolut nödvändighet måste byggas om och förbättras. Det låter från ambulansintag så då kunde inte St. Görans sjukhus bygga om sitt akutintag för att kunna förbättra sjukvården, det låter runt nybyggnationerna av Södersjukhuset så de skulle egentligen inte ha blivit av de heller. Som tur är vann samhällsintresset för framtiden över den antiintellektuella ismen där bägge byggnationerna blir av och där om- och nybyggnationerna på Södersjukhuset pågår för fullt för att kunna möta det behov som föreligger för framtiden, ett behov som redan nu föreligger med platsbrist upp över öronen. Eller som i detta fallet när det låterom militärövningar och att det kan skrämma "barnen", för det är enbart sådant som inträffar någon annan stans förmodligen då i Långtbortistan exempelvis. Den moderna hipstern i det moderna samhället, boendes helt avskärmad i sin helt egen lilla värld. De ska inte vare sig kunna eller ska få stoppa en för hela samhället viktiga funktioner, detta enbart för att de helt saknar insikt i annat en sin egen lilla fantasivärld. De ser inte vad som händer runt om i världen när det inte angår just dom.

Plakatpolitik ochretorik är inte detsamma som en riktig utrikespolitik. Det blir enbart till en tom retorik, när det inte ens är sant. Att vapenhandeln med Saudiarabien nu är avslutad stämmer inte med verkligheten, den är inte över och helt förbi, den fortsätter som vanliga affärsavtal under ISP och de begränsningar som gäller för svensk vapenexport [DI].

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar