onsdag 27 maj 2015

The Top Four Reasons to Reject Section 215 of the Patriot Act

De slutsatser som vi kan dra av beslutet i den amerikanska kongressen, är att massövervakning dels inte fungerar och därmed blir även den insamling i bulk av telefondata som även den svenska regeringen vill ha utökad och där svenska myndigheter som FRA redan samlar in data i bulk i sin underrättelseverksamhet och Polisen. Där polisen vill ha en direktåtkomst till persondata, utan att behöva gå via domstol, där operatörerna skulle tvingas lämna ut personuppgifter som kan vara helt onödiga för ett eventuellt spaningsuppslag när insamlingsmodellen även lämnar ut okritiskt associerade kontakter helt meningslöst.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar