onsdag 8 juli 2015

Det nygamla koloniala Ryssland, Novorossiya

Det är för sent Hans Blix. När de, Ryssland redan har startat sin expansion genom att invadera Ukraina och genom att i strid med internationell rätt annektera Krim. Det är ett uppsåt som märks, inte minst när de startade att deportera Tartarerna, igen.

Ett av problemen med Blix hypoteser är att de inte stämmer överens med verkligheten på marken, där det mycket tydligt framgår hur det egentligen står till och vägrar man att ta tag i dessa bitar kan det mycket väl spåra ur. Står vi här i Sverige ensamma kan det mycket väl bli ytterligare våldsamheter, än vad som nu redan föreligger (Rysk militär stoppar läggandet av NordBalt), inflygningar mot Stockholm med strategiskt bombflyg och en rad andra incidenter som att den ryska ambassadören, Tatarintsev, direkt hotar Sverige med militära sanktioner om vi inte gör som de vill, hur skulle det påvisa dessa fredliga intentioner som ryssarna anses ha?

”If it happens there will be counter measures. [Russian President Vladimir] Putin pointed out that there will be consequences, that Russia will have to resort to a response of the military kind and re-orientate our troops and missiles," Tatarintsev told the local paper. "The country that joins NATO needs to be aware of the risks it is exposing itself to.”

Det är på detsamma vis som kriget bedrivs i östra Ukraina, detta i en allt dödligare nedåtgående spiral. Det har inget med USA eller NATO att göra, när det är rena neokoloniala tendenser i det nya Ryssland, Novorussia, ett nytt Ryssland där den forna storheten ska återuppstå. Balterna känner av det och likaså Polen och nu börjar den expansionismen även kännas av här i Sverige och vilket tryck det innebär. Det blir uppenbart i det nya avtalet med Grekland, det är knappast av välvilja med Europa och Grekland. Det är troligen en ren strategi för att kunna slå in en kil i Europa, med syftet att skada.

”Fyra av fem svenskar oroas av Ryssland, vilket är en kraftig ökning mot tidigare. Vänsterpartister och Sverigedemokraterna inte lika oroade. I frågan om Sverige ska gå med i försvarsalliansen Nato har motståndarna en liten övervikt.”

Det är föga förvånande när man ser hur den ryska propagandan arbetar, för att störa de svenska demokratiska processerna och hur deras militära styrkor agerar mot Sverige och våra intressen med direkt hot om militär intervention om vi inte gör som de vill.

”Enligt Litauen har de ryska krigsfartygen brutit mot FN:s havsrättskonvention då de stört kabelfartygens aktivitet flera gånger i år. De ryska aktionerna har riktat sig mot ett fartyg som bevakar den lagda kabeln innan den hunnit täckas in på havsbottnen.”

Nej det är givetvis inte en självklarhet, när det är att lägga sig i vår inrikes och utrikespolitik med hot om militär intervention. Det är inte riktigt vad fredliga länder brukar ta sig för att göra mot sina grannar, de brukar ej heller med militära medel vid fyra tillfällen störa läggningen av en mycket väsentlig elkabel mellan Sverige och de Baltiska staterna (NordBalt). Den är bland annat till för att försörja dem med el som ett löfte för att stänga kärnkraftsverket i Ignalina, utan den kabeln och elförsörjningen får de baltiska staterna det svårt att klara sin egen elförsörjning.

”After similar incidents that have taken place on 19 March, April 10 and 24 April this year Lithuanian Foreign Ministry sent protest Notes to Russian MFA. Lithuania also coordinates its activities with Sweden as the activities of the Russian navy are attempts to interfere with the construction work of the sea cable ‘NordBalt’.” 

Det finns ingen som är omedveten över hur USA arbetar, men att samtidigt låta Ryssland och vad de gör passera. Det är farligt när det är en hotbild som inte blir uppmärksammad på det vis den borde bli. Allt för många särintressen ställer upp på den ryska desinformationen och lanserar den som sanning när den bevisligen är ihopskriven av FSB och Kreml, samtidigt som de beskyller USA för både det ena som det andra, sant eller osant. Men förnekar vad som inträffar som anfallskriget mot Ukraina och Georgien, samarbetet med Syrien och Assad, när det förstås är Kievregimens fel att de måste gå in militärt och att det i sig legitimerar att Ryssland har gått in i grannlandet och sedan tidigare under 2014 redan har annekterat en stor bit, det är Krim. Förutom det nu pågående kriget i de östra delarna, för att bygga en landkorridor utefter sjön Azov ned till Svarta havet.

Det finns ingen som är omedveten över den politik som USA har mot sin omgivning, som i Vietnam, Iran, Irak och i Afghanistan eller Chile. Däremot ska de gamla sovjetiska eller numera ryska aktionerna mot sin omgivning kraftigt förminskas med hänvisning till USA och deras brott mot internationell rätt. Trotts att de tog över hela Östeuropa och frös situationen fram tills dess att muren föll Det är tragiskt när så sker och det är inget som gör situationen bättre och det förminskar inte vad Ryssland gör och vilken strategi de har för att återupprätta det forna Storryssland, se bara till deras postkoloniala krig runt om i det före detta Sovjetunionen när det forntida Novorussiya ska återupprättas och med den neokoloniala politik som det nya Ryssland står för. De Baltiska staterna känner detta i högsta grad, likaså Polen och därför gick de med i NATO för sitt eget skydd.

Vad vi skulle göra på pappret det är en sak, det var att slå mot en polsk bataljon fallskärmsjägare. Först ett frontalanfall mot deras landsättning och eventuellt försök att etablera ett brohuvud, därefter en fördröjningsstrid. Vad vi i praktiken tränade för, det var att stoppa ryska spetsnatz från Kaliningrad från att antingen landstiga med ubåt eller på annat sätt upprätta ett brohuvud. Då var det inget tal om några frontalanfall på linje, det vi egentligen gjorde var i praktiken en långdistansspaning och att ta sig in bakom deras linjer för att slå mot försörjningsleden. Det fria kriget direkt således utan något dröjesmål, mer utefter britternas erfarenheter på Malvinerna mot Argentina och det senaste om just Ryska Spetsnatz samt miniubåtar. Och ja det var på fullt allvar vilket vi alla tog det som, utan någon tvekan efter de uppgifter vi fick oss tillhanda.

Tack vare den ryska invasionen av Ukraina under förra året med den olagliga annekteringen av Krim, det fortsatt svåra läget med fortsatta ryska aggressioner mot Europa, i synnerhet mot Baltikum och Skandinavien, med de fortsatta upptrappade krigshandlingarna mot Ukraina. Här riskeras ytterligare instabilitet i hela Europa, EU måste ta sitt ansvar för just hela Europas säkerhet och inte enbart se till det kortsiktiga i att tro, att det blir nog bra bara vi inte gör någonting. Tyvärr, det fungerar inte och har aldrig gjort det.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar