onsdag 17 augusti 2016

Vi har ett riktat informationskrig mot oss som medborgare


I DN 2016-08-06, deltog Rolf Ekéus som en av underskrivarna till artikeln; ”Terrorismen större hot mot Sverige än Ryssland
När det gäller Ryssland och ursäktarna, bland annat just Rolf Ekéus. Innebörden i vad han säger i en dialog med Peter Pomerantsev under ett seminarium på Axess, är det rakt motsatta. Ryssland är ett hot mot både Sverige och Europa, när ambassadör Rogozin har tillåtits sabotera hela det samarbetet som förelåg mellan Ryssland och Nato (Nato-Russia Council). Enligt Ekéus har Ryssland mycket noga planerat och saboterat hela det samarbete som förelåg mellan Nato och Ryssland, ett samarbete vilket bidrog till ett stabilare och säkrare Europa, så varför sedan påstå att Ryssland är missförstått i sin politik mot oss i Europa och USA?De måste ställa hoten mot varandra, enbart för att kunna minimera den hotbild som vi har från Ryssland och lägga skuldfrågan på något helt annat, som Nato, Europa och USA.

Ett observandum är att Ekéus även tar upp frågan om Gazprom, han anser att företaget är ett av Moskvas vapen mot oss och givetvis mot andra förstås. Det är Gazprom som är tänkt att fortsätta med att bygga gasledningar i Östersjön med Slite som bas. Gazprom kommer troligen bygga den nya gasledningen genom Turkiet fram till gränsen för Europa, Turkstream, om Ryssland och Turkiet kommer överens.
De nyttiga idioterna får konsekvent ett fördelaktigare medieutrymme än vad förespråkarna för ett medlemskap i Nato och ett starkt försvar får, där en stor del av deras genomslag i media kan förklaras av, att de är namnkunniga, att de anses vara ledande auktoriteter på sina områden och får därmed utan något större motstånd lansera sina overifierade påståenden om Nato, tala mot fördelarna med ett starkt offensivt försvar och inte minst det konspirationsteoretiska om det inringade och förfördelade Ryssland.

I ärlighetens namn tillåts de att direkt äventyra svenska soldaters liv med sina uttalanden och vår nationella säkerhet, de kan knappast tro  på sina teser själva, när de bevisligen säger emot sig själva. Det är dags att på ett betydligt tydligare och bättre sätt, ta situationen med Ryssland, vår nationella säkerhet och frågan om Nato, på det allvar som krävs av den mycket allvarliga situation vi har mot Ryssland.

[Tidigare i bloggen om Rysk desinformation och hybridkrig] [ltz] [Kkrva] [GP] [AXESS] [Natoutredningen]

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar