söndag 25 september 2016

Svar till Hanna Brus om hållningen och smärta

Hanna Brus begår samma misstag som en majoritet gör när de studerar hållning, det är att titta på vad som är normalt, friska patienter. Det vill säg en frånvaro av smärta och inte till de vilka har smärtor i rörelseorganen, vanligtvis smärtor av en kronisk natur. Det finns förvisso all anledning att se till det normala, i de fallen som en kontrollgrupp och som en modell över vad som är en normalitet till sin motorik och rörelsemönster.

Hur smärtor, framför allt långvariga och kroniska smärtor påverkar muskel-led komplexet, samt rörelsemönster och motoriken är i sig är långt ifrån okänt. Det är vad en rörelseanalys och en smärtdiagnos är, i de fallen går det att se vad Hanna missar, som inte är friskt utan skadat. Det vill säga att se till de skador som orsakar smärtor från rörelseorganen, perifera skador som av en central natur.


Att påstå att hållningen inte skulle vara orsak till smärta och därmed inte bevisat som en kausalitet till smärta, det är att enbart felvända problematiken. Det är inte hållningen i sig som forskare ser till, utan det är hur hållningen ändras utefter den smärta patienten upplever. Det vill säga en förändrad postural aktivitet och därmed en förändrad aktivering och en förändrad muskelfunktion, där belastningen på muskel-ledkomplexet förändras och därmed en smärta ur den förändrade funktionen, en dysfunktion.


Känner man till det rent basala inom biomekanik, motorik, neurofysiologi och central aktivering av rörelser och rörelsemönster, framstår det som betydligt mer begripligt med förändringar i den posturala hållningen i förhållande till smärta och gör det möjligt att ställa en funktionsdiagnos över smärtan dess orsaker och ta fram en kausal diagnos samt en riktig behandlingsstrategi för patienten, individuellt.

The Sensorimotor System, Part I: The
Physiologic Basis of Functional Joint
Stability

Bryan L. Riemann; Scott M. Lephart
Journal of Athletic Training 2002;37(1):71–79

Breathing Movements: The Synkinesis of Respiration with Looking Up and Down
Karel Lewit, Meinhard Berger, Gerhard Holzmüller & Silvia Lechner-Steinleitner

Journal of Musculoskeletal Pain
Volume 5, 1997 - Issue 4 

Effectiveness of trigger point dry needling for
multiple body regions: a systematic review

Robert Boyles, Rebecca Fowler, Derek Ramsey & Erin Burrows

(2015) Effectiveness of trigger point dry needling for multiple body regions: a
systematic review, Journal of Manual & Manipulative Therapy, 23:5, 276-293, DOI:
10.1179/2042618615Y.0000000014

Effects on the fusimotor-muscle spindle system induced
by intramuscular injections of hypertonic saline

Johan Thunberg Milos Ljubisavljevic
Mats Djupsjöbacka Håkan Johansson

Exp Brain Res (2002) 142:319–326
DOI 10.1007/s00221-001-0941-4

Uncovering the biochemical milieu of myofascial
trigger points using in vivo microdialysis:
An application of muscle pain concepts to
myofascial pain syndrome

Jay P. Shah, MD, Elizabeth A. Gilliams, BA
Received 8 April 2008; received in revised form 27 May 2008; accepted 3 June 2008

Diagnosis and classification of chronic low backpain disorders:
Maladaptive movement and motor control impairments as
underlying mechanism

Peter O’Sullivan

Manual Therapy 10 (2005) 242–255

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar