lördag 6 november 2010

I går var det norska medborga som övervakades, idag är det danska

Som jag skrev om senast: Vi behöver en bättre rättssäkerhet. Det är inte en fråga om att det var oväntat. Har väntat på exakt att något sådant skulle inträffa. Det var inte en fråga om om, utan snarare om när.

Den norska spionskandalen känns lätt utopisk om inte direkt förfånande, så kanske det även förekommit här i Sverige och är lika lite att förvåna sig över. TV-4 sände ett reportage om händelserna, när det inte bara är Norge (Från Verdens Gang). Men även att liknande fall av övervakning, ska ha förekommit i Danmark. Då är det inte direkt något att förvåna sig över, om det skulle ha förekommit även här hemma och med svensk hjälp. Sverige har dessutom en lång historia, av att vara en lydig partner till USA. Senaste avtalet om informationsutbyte mellan Sverige och USA, det är från 2007. Det är nödvändigt att ta reda på om så har varit fallet, det är en demokratisk fråga och om rättssäkerhet. Sverige ställer upp på att övervaka svenskar och lämna ut uppgifter om oss, med hjälp av en till privata intressen utlokaliserad underrättelseverksamhet. Det till den amerikanska underrättelsetjänsten, i syfte att jaga terrorister. Det är vare sig smidigt eller ens bra, med ett sådant förfarande.

Men tyvärr går det i linje med den nya tiden, där mänskliga fri- och rättigheter inte längre räknas. Där personinformation betraktas mer som en handelsvara, ligger utbjuden till högstbjudande på underrättesemarknaden. Det är dags för medborgarna att ta det på allvar, det är den nya tid som såg ljuset 2008. Även om det redan i praktiken låg klart, är det nu via lagstiftningsvägen som det görs möjligt och legalt. Vad som varit dolt så länge, ligger nu öppet och det är något vi måste tackla och lära förstå. Det är dags att släppa den naivitet, som rådit i det svenska samhället. Det är nu dags att ta den diskussionen på fullaste allvar, även media måste här ta och bära sitt ansvar. Det här blir på fullaste allvar när privata företag och organisationer, vill sätta sig över de demokratiska spelreglerna (Niklas Starow, Netopia).

En kommersialiseringen av stasmakten i vardande, när den ser upp på sig själv inte som en statsbärare. Men mer som ett företag, än det demokratiska och politiska förtroendeuppdrag det egentligen är. När myndigheter beter sig som enskilda företag och uppvisar "normala företagsproblem". Det är vi medborgare vilka kommer stå som förlorare, i kampen om demokratin. Demokratins utveckling, demokratins syfte och mening. Den var så hårt vunnen, ska vi nu se den förloras?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar