fredag 5 november 2010

Vi behöver en bättre rättssäkerhet

En lärdom vi kan dra av händelserna i Göteborg, är att det behövs en bättre rättssäkerhet för oss medborgare. När polisen agerar med för lite och med för dålig information, sätts hela systemet ur spel. Dålig rättssäkerhet är tydligen nu ett blivande legio, i det svenska rättssystemet. Föga förvånande med tanke på hur justitiedepartementen sköts, eller snarare missköts. Med minskade kriterier i bevisföringen, överskottsinformation av tveksam nytta och kvalité. Olika förespråkare för hårdare tag, förvanskar sanningshalten betänkligt. Det är definitivt en utveckling, vi kan betacka oss för och måste sätta oss emot. Ett annat exempel kan hämtas från Norge, där tydligen Gruppen, Surveillance Detection Unit (SDU), har med hjälp av norska föredetta säkerhetspoliser spanat på norska medborgare i över 10 år. För att förhindra terrordåd mot amerikanska ambassaden, som tydligen var avsikten med övervakningen. Frågan man måste ställa sig nu, är hur det ser ut här i Sverige.

Det har utvecklats till att bli den nya storindustrin, Den omsätter ca: 4500 miljarder kronor bara i USA. Då är det lockande även för svenska säkerhetsföretag, att ge sig in i den typen av affärsverksamhet. Terroristverksamheten är alltså mycket lukrativ, det gynnar inte rättssäkerheten när privatpoliser engageras. Antingen för att outsourca verksamhet, eller för att de ska sköta sådant som polisen inte får göra. Åtminstone i dagsläget. Men sådant tenderar att glida och eskalera in till polisen, det såg vi i samband med att Ipred infördes. Det tog inte lång tid efter införandet, så ville polisen få likartade befogenheter. Befogenheter som de vilka privatpoliserna erhöll, med den nya lagen införd. Det är nya erfarenheter och lärdomar, vilka vi måste ta på ett riktigt allvar. Det har dock inte riktigt sjunkit in i det svenska medvetandet, när de flesta fortfarande tror på rent mjöl i påsen och liknande fantasmer. Det gäller inte mig syndromet, när det är svårt att tro på vad som defakto pågår och den utvecklings om sker. Tron på en man en röst vart fjärde år skulle räcka för att skydda de demokratiska värdena, kommer här på skam. När vi inte har ett riktigt lagstadgat skydd för intrång från myndigheter, eller från införandet av en dålig lagstiftning när vi saknar en författningsdomstol.


Kontrollen över våra myndigheter, måste skärpas och den politiska oppositionen stärkas. Den politiska medvetenheten är även den av stor betydelse och måste öka generellt i samhället, med en både bredare och djupare debatt. Den demokratiska debatten måste utökas, inte bara införas när det är valår. Politik och den demokratiska utvecklingen, är allas våran ensak. Inte bara för ett fåtal elitister, den gäller i högsta grad verklighetens folk. Ett bättre och mer liberalt fokus måste sättas upp på agendan och inte låta allt bero, bara för att politik är tråkigt och enbart är av betydelse för fåtalet. Det är inte fåtalets lekstuga att bestämma över, det är våra liv och vår framtid det gäller. Kommande generationer och deras framtid, grundlägger vi här och nu. De kommer inte tacka oss för vår underlåtenhet och oförmåga till ansvarstagande, inför en kommande framtid.


Vad som behövs är riktiga framtidsvisioner, annars stannar det upp mitt i steget. Faller tillbaka och regrederar till ren stenåldersnivå, med ett nyfeodalt samhälle eller värre. Att inte våga se saker för vad de egentligen är och enbart stirra sig blind på det egna, lönar sig föga som strategi. Inte bara nöja sig med plånboksfrågor, när andra värden finns som gör det värt att leva. Vad som behövs är att ifrågasätta makten och ta sitt personliga ansvar. Inte bara för sig själv men även för andra, när vad man gör eller inte gör, kan fälla ett avgörande för framtiden. Sverige är inte värdens navel, lika bra att inse det och se sanningen i vitögat. Något mer måste till för att stoppa den trend av batongpolitik vi ser komma fram emot oss, sätta ned foten och säga till på skarpen hur vi vill ha det. Forma vår egen framtid tillsammans, inte låta andra styra våra liv. Väntar vi för länge kanske vi inte har så mycket kvar, det är de fullt medvetna om i Iran och i Rysland.

Intressant.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar