fredag 29 oktober 2010

FN motsäger sig nollvision, vill gå på skademinimering. Inte död med sprutan i armvecket

FN ställer sig negativt till nollvisionen, när det gäller bruk av droger. Nollvisionen har visat sig vara direkt skadlig, framför allt för de som hamnat i ett missbruk. Nollvisionen har inte haft den önskade effekten på den kriminella sidan. Tvärt om. Nollvisionen har gjort det mer lönsamt för ett kriminellt deltagande, med en allt snabbare och kraftigt eskalerande våldsspiral i kriget mot droger. Här intar Johan Pehrson (Fp), med en inte direkt förvånande inställning och hållning från hans sida (tvångsdrogtester), till vad FN strävar efter och vill åstadkomma.

"The current international system of drug control has focused on creating a drugfree
world, almost exclusively through use of law enforcement policies and criminal
sanctions. Mounting evidence, however, suggests this approach has failed, primarily
because it does not acknowledge the realities of drug use and dependence. While
drugs may have a pernicious effect on individual lives and society, this excessively
punitive regime has not achieved its stated public health goals, and has resulted in
countless human rights violations
."

Det nuvarande systemet med siktet helt inriktat på att kriga, har inte fungerat väl. Den mer sansade hållningen där vetenskap och skademinimering får råda, fungerar däremot bättre och är betydligt humanare. Skademinimering är inte detsamma som att legalisera, den kriminella knarkhandeln och allt vad den har fört med sig. Skademinimering är att erkänna att det finns ett problem, utan att utsätta brukare och missbrukare för övergrepp. Bättre att se till att bruket kommer under en nödvändig kontroll och bort från de som vinner på den kriminella handeln. Drogbaroner och smugglarkedjor, mellan kriminella i internationella nätverk. De gynnas enbart av krigstillståndet, när det i sig genererar ofantliga summor pengar. Kriget mot drogerna är alltså direkt kontraproduktivt.

Vad vi behöver är en liberalisering, av den rådande drogpolitiken. Camilla Lindberg deltog i en debatt mot Maria Larsson i SvT. Debatten belyste mycket väl skillnaderna i inställning, där Maria Larsson intog ett direkt avståndstagande på rent moraliska grunder, utan en faktabas i ryggen. En sådan inställning är enbart till skada, när den inte tillför något användbart.

Vad kan en liberaliseringen tillföra, är vart debatten ska landa. Med en humanare behandling av de vilka har hamnat i ett missbruk. Beklagligt som ett missbruk är, men det inträffar. SBF, Svenska Brukarföreningen organiserar både brukare, missbrukare och intresserade för att införa den bättre skademinimeringen. En behandling där de mänskliga fri- och rättigheterna sätts mer i fokus, än krig och bestraffning. Polis och bestraffning, är den misslyckade repressiva metoden anser SBF, med FN-rapporten i åsyftande:

"Rapporten menar att nolltolerans mot narkotika skadar missbrukares hälsa och rättigheter genom en alltför stor fokus på polis och repression.
Allt fler bevis föreslår att detta misslyckats, skriver han, eftersom man inte erkänner verkligheten av droger och beroende. Istället riskeras folkhälsan och leder till otaliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna."

Det rätta är att värna om de mänskliga fri- och rättigheterna, inte mer krig och våld. Hur många har inte fått ställa livet till, i det kriget? Kriget har varit medhjälpare, till att sprida smittsamma sjukdomar. Inte bara i U-Länder men även här hemma. När missbrukare under villkorade vårdkontrakt, kan kastas ut på gatan. För att kanske dö med en spruta i armvecket. Vad det medför är inte mindre droger, våld och död. Det hjälper till att nära den kriminella svarta handeln med droger, mer brott och förödda liv. Det hjälper Talibanerna i Afghanistan, att föra krig mot svenska, finländska, brittiska och soldater från USA. Ska de behöva dö uppe på de afghanska bergsmassiven och sprängas i bitar av självmordsbombare. Och till vilken nytta? När det inte hjälper de civila afghanerna. Definitivt inte brukare och missbrukare här hemma. Det hjälper enbart Talibaner och Drogbaroner, att bli än mer våldsamma och sprida död. En kedja av död, ända hem till Sveriges gator och torg.

Intressant.

1 kommentar:

  1. Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

    SvaraRadera