lördag 30 oktober 2010

Integritetsdebatten som tystnade

Anders Mildner skriver intressant, i sin nyamedier blogg på SvD. Under hela valrörelsen var integritetsfrågorna nedtystade, det förvånar mig inte. Integritetsfrågorna har varit sprängstoff, sedan de verkligen drog igång med FRA-debatten 2008. Då vi i direktsändning såg och blev varse, hur det gick till att korrumpera de demokratiska spelreglerna. Det var den politiska debatten som inte tystnade, den bara fortsätter och göder sig själv ute i bloggosfären. Finner nya vägar och ämnen att spegla, även om det inte ligger uppe på den normativa politiska agendan. Datalagringsdirektivet, Indect eller Stockholmsprogrammet. Det naturliga steget vidare, tas i en kombination som kallas för den nya svenska frihetsrörelsen. Den startades som en paneldebatt i årets Almedalen av MRN Svart Måndag och Liberati och fortsätter nu med grundandet av ett nytt politiskt parti. Det kommande nya partiet Liberaldemokraterna, håller nu på att grundas. Det av medlemmar ur MRN Svart Måndag, Liberati och Piratpartiet, samt av många andra som fattade ett intresse för projektet.

Det är en ny politik som vi håller på att formalisera, baserat på socialliberala tankar. Men det är mer än så, när vi fördjupar oss i den politiska filosofin. Full kroppslig autonomi, ett digitalt rättspathos. Möjligheterna till det nya grundläggs och härdas, i en fruktsam och öppen debatt mellan medlemmarna. Partivana medlemmar som Jan Rejdnell, politiska aktivister som Michael Gajditza, ett nytt ungdomsförbund Ung Liberal står i princip färdigt. Vi både kan och vill, vi har visat att det går. Det går att driva politisk debatt, aktivism och få förändringar. Nu snart i mer formellt format, i form av ett parti. Tillsammans formar vi den nya politiken för en ny framtid. Digitala filosofer som Alexander Bard och HBT aktivsm från Amanda Brihed, kvinnan som lyfte (Lex Amanda) transpersoners rättigheter upp på den rikspolitiska agendan.


Då var det Folkpartiet (fd liberalerna), nu är det Liberaldemokraterna.  Vi är varken höger vänster eller mitt emellan, vi är (L)iberaler. Det är dags att lyfta den politiska debatten och inte backa för svåra och kontroversiella frågor, lyfta den och slå tillbaka mot repressiv politik. Göra upp med förbudsivrare, som Liberaldemokraternas Torbjörn Jerlerup gör. Oscar Solberger skriver bra om den senaste debatten, legaliseringen av cannabis i SvT mellan Camilla Lindberg och Maria Larsson. Ytterligare en debatt som inte finns i det politiska finrummet, när det är nolltoleransen som gäller. Men vi tar den och ska driva viktiga frågor, brukar och missbrukarfrågor ska även de lyftas. När det sker brott mot deras mänskliga fri- och rättigheter, det ska inte så få ske i en modern rättsstat.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar