torsdag 28 oktober 2010

Hur säkra är vi från lagens långa arm

Vi har genom tiderna åsett, inte bara lagens långa arm. Den kan vara rätt krokig dessutom. Vissa slipper den som Mr X. storspionen, som aldrig åkte dit. Det gäller att vara "konnektad", som det så vackert heter. Andra som när IB-affären var som hetast Peter Bratt de åker dit, andra tjänar på det. Hur det ser det ut idag vet vi inte när Informationsbyrån, är ersatt av KSI. FRA bedriver sin inhämtning av information via de samverkanspunkter, som enligt lag alla internetleverantörer ska anslutas till och via vad mera vet vi inte. Nu är det datalagringsdirektivet som är hetast, med den masslagring av personuppgifter som ska införas. Det är inte för inte, som man börjar känna sig lite splittrad och foliehattifierad. Men risker finns för oss medborgare, när allt ska ske i hemlighet och under dålig, till ingen insyn överhuvudtaget (MI6 chief, Sir John Sawers). Då går det lätt fel, vilket Torbjörn skriver om i sin blogg.

Tack vare bristen på säker information, väntar kommissionen med sin utvärdering av direktivet till mars 2011. Europas länder kan inte leverera, en tillförlitlig information om direktivets effektivitet (Europaportalen). England väntar inte och ska införa datalagringsdirektivet (Telegraph), tydligen helt förbehållslöst. Rättssäkerheten är obefintlig med en sådan masslagring och tillgång till personinformation. Det som gick fel 1973 eller med Hans Holmér och kurdspåret, kan absolut gå fel och det med råge nu. Missbruk, misstag eller vad mer är likgiltigt. Det får bara inte ske.
Vad som behövs är bättre kontroll och en parlamentarisk insyn, inte fler system för massövervakning. När varje steg vi tar, varje resa i lokaltrafiken med moderna "blipp kort" registreras, övervakning via CCTV (Erik Hultin).

"Fördjupar man sig vidare i olika texter både hos INDECT och på hemsidan hos York University där det skrivs om projektet så känns det tämligen fort iskalla kårar utefter ryggraden. Det handlar alltså om ett överstatligt och automatiserat övervakningssystem där sådant som t.ex. våra sociala nätverk ska analyseras. Detta ska ske genom olika former av lingvistiska analyser och verktyg."

Nej det här är vare sig foliehattar, eller George Orwells 1984. Det är det moderna Sverige och ett Europa som anser sig vara i behov av en total kontroll, av varje steg och resa vi tar. Det är inte ett sådant samhälle vi vill ha och leva i, vi vill ha det på ett annat sätt. Kroppslig autonomi, virtuell autonomi, plattskatt, medborgarlön och morfologisk frihet. Det kan bli den kommande moderna modellen, när Liberaldemokraterna tar fart på allvar. Fortfarande ett projekt för att bilda ett nytt och modern politiskt parti, moderna idéer om vår samvaro och individens frihet under ansvar. Ett ansvar både i förhållande till sig själv, till andra individer och grupper. Det vill vi se inom grundargruppen, både från oss själva och från vårat samhälle i förhållande till oss medborgare och som individer. Respekten för individen måste återvända efter lång resa inom det gamla folkhemsidéalet, nu förkroppsligat av Alliansens "Nya politik". Där inga särintressen får råda, enbart statens egenintressen får råda.

Intressant.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar